Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 7 april, 2023

Din Ultimata Önskan
av Lord Melchizedek
Kanaliserad genom Natalie Glasson
Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är Herren Melchizedek. Det är en ära att få vara närvarande med ert lysande ljus. Idag vill jag uppmuntra er att utforska ert inre ljus, och att få kontakt med Skaparen, att utforska din lycka, ditt syfte, din existens på jorden. Det finns en vacker energi som strömmar fram i uppstigningsprocessen från Skaparen. Den kan upplevas som en varm omfamning från Skaparen där du tröstas och får stöd i Skaparens vibrationer. I detta utrymme av tröst och omfamning ber Skaparen dig intimt genom energivibrationen som överförs, att beskriva din ultimata önskan.
Detta är önskan från din varelses renaste väsen, i förening med din nuvarande verklighet och livstid. När Skaparen omfamnar dig och ställer den här frågan till dig, kan så många svar komma till din medvetenhet. Det finns bara ett svar som resonerar djupt hos dig och kommer att skapa en aktivering.
Föreställ dig att Skaparen ställer den här frågan till dig:
Vad är din ultimata önskan?
Föreställ dig att Skaparen är redo och villig att uppfylla denna yttersta önskan. Skulle du tro att det är möjligt? Tror du att du förtjänar att din önskan manifesteras fullt ut? Ta dig tid att begrunda. Tror du verkligen att Skaparen kan uppfylla din yttersta önskan? Tror du verkligen att du kommer att få det? Med denna kontemplation observera vad som kommer upp till ytan. Du kommer att upptäcka och förstå dig själv mer grundligt.
Det kan vara så att din ultimata önskan är att få ett nytt hem eller skapa en familj eller att ditt företag ska blomstra eller kanske åka på semester. Dessa svar är inte tillräckligt djupa, de är inte så djupt kopplade till din essens och din sanning som behövs.
Det finns ett behov av att be om att vibrationen av din ultimata önskan ska aktiveras inom dig och börja pulsera genom hela din varelse så att du kan börja pulsera och utstråla energin och förkroppsligandet av din ultimata önskan.
Utan att ens förstå vad det är. Önskan som din själ, ditt väsen, din sanning vill föra till manifestation kommer att erbjuda fullständig uppfyllelse och förbindelse med Skaparen. Jag, Lord Melkisedek, inbjuder dig dagligen att be om vibrationen av din ultimata önskan att utstråla och aktivera inifrån ditt väsen, förenas med hela ditt väsen. Jag, Herren Melkisedek, inbjuder dig att meditera över denna vibration av din yttersta önskan med vetskap om att när denna yttersta önskan manifesteras, och du förkroppsligar den i ditt väsen, kommer Skaparen att uppfylla denna önskan. Det är inte så att Skaparen bedömer dina önskemål, det är att din önskan är som en nyckel som väcker och fördjupar din förbindelse med Skaparen. Ett ögonblick av upplysning eller belysning när du upptäcker, förkroppsligar och känner igen din ultimata önskan. Den kommer redan att finnas hos dig. Skaparen kommer bara att ge energi och förstärka ditt förkroppsligande av den genom välsignelser. Denna resa är känd som en av de Uppstigna Mästare initieringen, och den lärs ut i många mysterieskolor och Uppstigna Mästarskolor och universitet över de inre planen.
När du inser att du kan manifestera din ultimata önskan, förändras något inom dig. Du lär dig att lita på dig själv, du lär dig att gå djupare inom dig, du lär dig att lita på Skaparen. Du lär dig att skapa tillsammans med Skaparen. Du inser att allt finns inom dig, du inser att för att manifestera något, finns det först ett behov av att aktivera det inom ditt väsen och att förkroppsliga det. Du kanske inser att du känner dig väldigt oförtjänt av Skaparens uppmärksamhet och kontakt. Du kanske inser att du inte tror att Skaparen kommer att stödja dig, och du kanske inte ens tror på dina egna förmågor. Detta kommer att tillåta dig att känna igen många sår, som kommer upp för att läkas och många falska koncept som behöver anpassas till din essens och sanning. Konceptet att du kan uppnå, förkroppsliga och uppleva din ultimata önskan. Skaparen kommer att stödja dig i att manifestera din önskan. Det skapar en sådan enorm resa av tillväxt, och allt som du blir medveten om, varje förståelse, varje upptäckt, oavsett om det verkar negativa eller positiva, inspirerande eller blockerande kommer alla att vara en del av din resa. Du kommer att känna igen vibrationen som du verkligen är. Du kommer att känna igen vibrationen i din varelse som du har kommit till jorden för att dela med andra. Att ankra i Moder Jord. Denna vibration kommer att manifesteras i många kontakter med andra människor, och många upplevelser. Det är en mycket transformerande initiering som stödjer dig i att få tillgång till din lycka, din uppfyllelse och din förbindelse, med Skaparen eller jaget.
Du kan börja med att bjuda in vibrationen av din ultimata önskan att aktiveras inom ditt väsen och stråla utåt. Meditera sedan med detta och börja ta emot alla insikter, förståelser eller idéer. När det känns lämpligt kan du kalla fram Skaparen för att välsigna din yttersta önskan. Kom ihåg att om din önskan är lång eller om den börjar från den fysiska verkligheten kanske det inte är lämpligt. Om vibrationen är ren, tydlig, inspirerar dig, får dig att känna dig lycklig och uppfylld, samtidigt som den uppmuntrar dig att vidta åtgärder i din fysiska verklighet, då kommer du att veta att vibrationen är sann.
Jag, Lord Melchizedek, kommer att vara närvarande för att stödja dig. Det är en underbar möjlighet och den underbara Uppstigningsinitieringen.
Jag tackar dig,
Jag är Herren Melchizedek
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *