Saint Germain via Natalie Glasson, 23 februari 2024

 

 

Saint Germain via Natalie Glasson

23 februari 2024

Hälsningar, älskade varelser av ljus, jag är Saint Germain. Jag träder fram med glädje och kärlek som jag delar med er idag. Jag vill att ni ska veta och förstå att, i detta stadie av uppstigning och speciellt under 2024, de inre planen … de uppstigna mästarna, stjärnvarelserna, ljusvarelserna … fokuserar på öppenhet och kontakt. Därför skapar de fler förbindelser genom de inre planen och Skaparens Universum, men också en djupare och starkare förbindelse med deras själsgrupp och själskontakter och också dem som finns på jorden.

Detta betyder att jag som uppstigen mästare är mer öppen, har större förmåga till kontakt. Det är som om vägarna blivit rensade … dimensionerna blivit rensade … så att vi, ni och jag, kan få kontakt på en djupare nivå. Vi kan utforska nya förståelser. Vi kan uppleva intensivare vibrationer av ljus och en djupare och mer påverkansfull upplevelse av Skaparen.

Det är viktigt att vara medveten om detta, eftersom det betyder att ni också kan fokusera på att få kontakt med oss – med ljusvarelser på de inre planen – för att få tillgång till och ta emot det ni behöver och vill ha som hjälp i er andliga utveckling.

Det är ett ögonblick i uppstigningen där ni kan samla in allt ni behöver från oss. Ni kan kalla fram guider, kanske guider ni haft kontakt med tidigare eller nya, och inbjuda dem att öppna upp deras energier för er; att få kontakt med er på en djupare nivå och dela det som är lämpligt och behövligt för er egen uppstigning.

Det värdefulla som också sker i uppstigningsprocessen nu är att energin som flödar från Skaparen stöttar er i att vara mer öppna, i att er energi blir mjukare och får bättre flöde, och frisläpper gränser eller barriärer. Det låter er också få kontakt på nya, djupare och starkare sätt med oss på de inre planen.

Det finns denna syntes – denna sammansmältning – som sker, vilken är oerhört värdefull och välgörande, eftersom ni blir stöttade och uppmuntrade och infuserade med energi och ljus, så ni lyfts upp för att få kontakt med dem på de inre planen, och vi på de inre planen upplever detsamma så vi kan få kontakt med er, och ni kan kontakta oss på en högre frekvens. Detta innebär att större visdom och kunskap finns tillgänglig liksom healing – healing för er. Det är en underbar kanal, kan man säga, eller bro, som tillåter stora transformations- och uppstigningsskiften, inte bara för er utan också för oss.

Det är viktigt att helt enkelt vara medveten om att ni stöttas att vara mer öppna, mer flödande, få en lättnad av energi, och att ni stöttas att få kontakt. Detta innebär att ni kan få se er själva vända er till oss på de inre planen. Ni kan också få se att ni vänder er till människor omkring er – kanske nya, kanske gamla, kanske bekanta. Dessa kontakter är oerhört viktiga nu, för detta låter er inte bara dela information och hågkomst och förståelse, utan det stöttar er också i att förstå vilka ni i sanning är och hur ni kan närvara i denna fysiska värld, liksom vad ni har att dela.

Det finns många sätt på vilka ni kan dela er egen inre energi, dock är det erkännandet av er vibration, er energi, er frekvens, som är oerhört viktigt. När vi tar kontakt, ja, vi kan ta kontakt med andra, men vi kan också ta kontakt med oss själva på en djupare nivå.

Även om uppstigningsprocessen inbjuder er att öppna upp för kontakter utanför er själva, ber den er också ta kontakt inombords – gå djupare inombords. Genom era kontakter med andra, får ni kontakt på en djupare nivå med er egen energi och vibration. Att helt enkelt vara närvarande med er själva är allt som krävs. Ni måste inte nödvändigtvis förstå er själva. Att bara ha den förmågan, eller helt enkelt bara avsikten att vara närvarande med er själva är oerhört välgörande i denna tid.

Det är en underbar process av tillit – att lita på er själva och andra. Ni kommer i denna fas av uppstigningen att lägga märke till att tillit finns i förgrunden. Den är, kan man säga, det mest populära ämnet i denna tid, då ni inbjuds att lita på er själva, att lita på er omgivning, att lita på människor och på de inre planen.

Detta kommer att vara något ni inbjuds att navigera genom och stötta er själva att göra. Det kan vara mycket utmanande eller ni kan tycka att det är lätt. Hur än er resa ser ut, vet att ni gör denna resa av tillit också tillsammans med andra. De åstadkommer samma sak. Ju mer ni är närvarande med er själva, desto mer tillit stiger automatiskt upp.

En sak i uppstigningsprocessen nu är denna energi av lättnad … av flöde … av vibrationer utan ansträngning … upplevelser utan ansträngning. Det handlar nästan om att inbjuda er att veta att ni kan göra kontakter genom att bara vara närvarande med er själva. Ni kan säga er själva, ” nu är jag närvarande med mig själv … med vem JAG ÄR … med min essens, och detta tillåter mig att ta de kontakter som behövs och som är nödvändiga just nu.”

Det är viktigt att erkänna att när ni skapar detta fokus på kontakt, på öppenhet och tillit, så kan ni också känna er ganska vilsa eller osäkra på de nästkommande stadierna av er uppstigning. Allt detta är symptom på de energier som träder fram, och uppmuntrar er att uppleva en större förbindelse och en större enhet.

Så, hur skapar ni då kontakter? Låt oss hålla det så enkelt som möjligt. Om ni kan andas in i er egen kropp, andas då in i er essens – in i ljuset inom er. Med varje utandning låter ni detta ljus bli uttryckt. Låt er själva åstadkomma detta tills att ni känner att ni jordar er i er egen närvaro – varande närvarande med vem ni är.

Det här handlar inte om att förstå, det handlar bara om att vara i flöde, vilket kanske inte kan förstås, men är ert uttryck för Skaparen. Sedan skapar ni med ert sinne en avsikt för vad ni vill få kontakt med, om det så är en person, en varelse på de inre planen, eller en energi. Ni kan säga något i stil med ”Jag sänder till Skaparens Universum en avsikt, ett fokus på kontakt med ___________. Låt denna kontakt vara sann, öppen och glädjefyllt påverkande min varelse och allt.”

Medan ni fortfarande är medvetna om ert eget varande, lägg märke till alla förändringar, alla skiften i er energi, era tankar, då detta kommer att vara en varelse eller energi som tar kontakt med er. Det absolut största verktyget är er tillit. Även om något dyker upp i er medvetenhet som ni tycker är olämpligt, eller löjligt, eller er fantasi, acceptera det eftersom acceptans öppnar dörren, och när ni väl öppnat dörren startar flödet, och då detta flöde inleds sker större kontakt.

Ni kan också lägga märka till att vi uppmuntrar er att ta kontakt med hela er varelse, istället för bara ett chakra eller en aspekt av er själva. Detta är faktiskt hela-varelsen kontakter som skapas.

Jag lämnar er nu att kontemplera detta. Min kärlek är som alltid med er.

Jag är Saint Germain. Tack.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *