Plejaderna via Jen Freer, 1 augusti

Plejaderna

Plejaderna, 1 augusti 2016
via Jen Freer
PTW* och Lejonporten

Hälsningar, stjärnfrön, ljusarbetare, ljuskrigare, fredsskapare och fredsbevarare. Vi, era Plejadiska Uppstigna Mästare, Lärare och Era Kära i den Plejadiska Ringen av 500, hoppas ni njuter av fördelarna med Lejonportens portalöppning. Denna dusch av lyskoder kan ni acceptera och integrera i er ljusvarelse, DNA och medvetande. Njut av det!

Nu, ett förtydligande om de 4D-varelser som en gång kontrollerade er planet. Det finns mycket desinformation som leder er till att tro att dessa varelser är ”fallna änglar” från Rigel och Andromeda. De har delats in i fyra olika kategorier och det finns felaktiga uppgifter om att en del av dem är i stånd att förlåta sig och ”gå in i ljuset”. Låt er inte luras av detta. Alla dessa varelser (oavsett om de benämns Drakoner (Drakos), Arkonter, Chimerer, eller ”jesuiter” [inte den korrekta termen]) är Reptilvarelser, och de är alla från planeter inom samma konstellation som kallas Lacerta (vilket betyder Ödla).

Många av dessa Reptilvarelser från Lacerta har redan tagits bort eftersom de inte är kapabla till att se ljuset eller vara ljuset och de var ett allvarligt hot mot mänskligheten. Deras återstående kloner och hjärn-kontrollerade undersåtar och falska ljusarbetare fortsätter få er att tro, med deras ”seger till ljuset”-rapporter (under Lejonporten, inte minst) att de fortfarande lever och frodas och har full kontroll över er planet. Trots vad era nyhetsmedia rapporterar är detta helt enkelt inte sant.

Vi uppmuntrar er att koppla från mediadramat och gå in i 5D-vibrationen av villkorslös kärlek och tillit så att ni kan slappna av och acceptera era ljuskoder som kommer att höja er till en 7D-vibration och -medvetande under denna Lejonports portalöppning. Lita på er inre visdom och vet att allt är riktigt bra. Många av er tycker att det är frestande att ständigt ”kontrollera” Internet eller nyhetsmedia som ett slags bevis på att er himmel inte faller. När ni gör detta litar ni inte på ert högre jag eller inre visdom. Inse att ni inte kan skapa eller manifestera den fred ni önskar om de flesta av er (även känt som det mänskliga kollektiva) inte är i fred.

Ni kan göra detta mycket mer effektivt genom att gå utanför de illusioner som skapats av media och tona in på den lugna, rytmiska takten av ert eget hjärta tills Lejonporten stänger. Gör en pakt med er själv att vända er bort från alla media och personliga drama för att hitta er egen fred inombords, kära ni. Det är mycket viktigt för er att göra det vid den här tiden.

Hittills har ni alla väntat, frågat: När? När?

Det handlar inte om tid eller timing. Det har alltid handlat om vibrationer och medvetande. Men om ni måste veta ”när” kommer vi att säga att det är när den starkaste av de starka (de av er som läser detta meddelande) vänder sin uppmärksamhet inåt och skapar fred och lugn. Det är när ni litar på er själv och er förmåga att skapa fred genom ert högre medvetande utan att slå på TV:n eller logga in på Internet för att se om det finns några bevis för att det har hänt ännu. Det är när ni slutar strömma ut på gatorna för att protestera mot nästa illdåd. Som ni har sett genom åren, skapar detta bara mer drama: ilska, upprördhet, rädsla, oro. Gör inte detta mer, kära ni. Oavsett hur ”fredlig” demonstrationen är, finns det fortfarande mycket lite kraft i sådana protester, för de leds av rädslobaserade vibrationer.

Ni måste veta att ert kollektiva personliga lugn är det som stänger ner ”dem”. De skapar kaos vid kosmiska händelser och vid tider av störst potential för er personliga tillväxt som ett mänskligt kollektiv, för att avsiktligt hålla er i lägre vibrationer. Tillåt dem inte att göra detta mot er ännu en gång, med sina politiska dumheter och falsk-flagg-attacker. Tänk på att de inblandade (även de skadade eller dödade) är i kontrakt med ”dem” för att utföra deras stora produktioner för att hålla er i rädsla. Höj er över det. Stäng dem ute genom att logga ut. Dra ur kontakten. Ladda batterierna i naturen eller helt enkelt i tystnad genom att lyssna på era egna hjärtslag. Vet att ni redan har allt ni behöver för att skapa fred för er planet och alla hennes invånare, i mitten av bröstet. Lita på er själv. Släpp in lyskoderna för Lejonporten. Lita på er förmåga att skapa en bättre värld från er egen kreativa hjärtenergi. Sänd ut den runt om i världen. Ta telepatisk kontakt med andra som arbetar för att göra samma sak som ni och dela era fredliga visioner med varandra. Rita. Måla. Mässa. Sjung. Trumma. Dansa. Skriv. Påta i trädgården. Laga mat. Baka. Gör hantverk. Knåpa. Träna. Lek med era barn eller husdjur. Gör det ni älskar på den tid som ni brukade spendera på att söka, surfa, skrolla, kontrollera, titta på.

Detta är er tid. Just nu. Gör kraftfull användning av denna tid genom att ställa in er på den kosmiska energin som ges till er nu från Skaparkällans Energi. Kom ihåg att de som har kontrollerat er så länge är bara 4D-varelser. Ni har möjlighet nu att stiga till 5D-, 6D- och 7D-vibrationer och -medvetande och gå in i dessa högre dimensioner av varande som ”de” inte kan nå. Vi uppmuntrar er att dra nytta av det.

Det är allt just nu. All vår kärlek till er.

*PTW – Power That Were – Den forna makten

 

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...