Ronna Vezane ~ Återkopplingen Med Våra Vita Flammors Solänglar, 1 december 2021

Ronna Vezane ~ Återkopplingen Med Våra Vita Flammors Solänglar, 1 december 2021

 

 

1 december 2021, starquestmastery.com

 

https://tinyurl.com/yckv2sun

 

Ärkeängeln Mikaels Budskap 1 december 2021

 

RONNA: Kära vänner, medan jag förberedde mig för att undersöka informationen i Ärkeängel Mikaels sjunde bok med meddelanden: The Magic and Majesty of Ascending Humanity, så sa han till mig:

”Du har nu kommit till medvetandetillståndet där det är viktigt att du börjar förmedla visdomen du har samlat på dig från alla läror i det förflutna, som nu finns lagrade i ditt Heliga Sinne. Därför bör många av meddelandena och artiklarna som ska läggas till i Magic and Majesty, vara din tolkning, och jag kommer att övervaka ditt arbete.”

Så i framtiden kommer några, som den här, av de månatliga meddelandena att vara mina tolkningar, med utdrag från Ärkeängel Mikael.

ÄRKEÄNGEL MIKAEL: ”Älskade mästare, den nya gruppen av världshjälpare kommer att vara de som är på god väg mot självbemästrande. Detta betyder att de aspiranter som har tämjt egots bestämda kropp, så innebär det att deras själ nu är den som Överlyser deras framtida val och livets riktning. De måste ha kommit in i det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat, och därför är de intonade till sina högre mentala och emotionella kroppar. På grund av det så kommer de att ha en brinnande önskan att tjäna, att sprida Ljuset och det kosmiska medvetandets visdomslära. Deras fokus kommer att ligga på enhetsmedvetenhet och gruppinteraktion, istället för tankar om Jaget, mig eller mitt.”

RONNA: Det finns en speciell grupp av Vita Flammans Änglar vars ursprungliga uppdrag var att överlysa grupper av själar, som var redo att resa ut i detta Sub-universum som medskapande söner och döttrar. De hjälpte oss att skapa och underhålla vår ursprungliga Adam/Evas Kadmon-ljuskropp. Dessa underbara Varelser väntade på oss i de rena dimensionella nivåerna av vår gudsfrö-atom, vid den fantastiska tidpunkten när vi först kom fram i vårt individualiserade JAG ÄR-medvetande.

 

 

Efter att vi hade refrakterat vår själ-essens många gånger, och förflyttat oss in i de två högsta Dimensionella planen i den Fjärde Dimensionen, drog sig vår Vita Flammas Ängel tillbaka, för det var de lägsta nivåerna de kunde refraktera sig i för att Överlysa oss. De skulle vänta på den tid då vi skulle återvända till de högre frekvensnivåer som krävdes, så att de återigen kunde Överlysa och hjälpa oss att accelerera vår återförening med våra återstående Själsfragment. De skulle också hjälpa oss att rena och harmonisera våra fysiska kroppar och det Auriska Fältet.

De gamla lärorna var ofta skrivna på ett sätt att den vanliga människan inte kunde förstå den djupare innebörden av budskapen. Mycket skrevs om den tid då en själ nådde en viss nivå av upplysning och initiering, och en stor uppenbarelse skulle ges till aspiranterna. Dessa läror talade om en Solängel, och en sfär av en strålande eld som skulle Överlysa dem.

De sade också att det skulle finnas en ström av Ljus, som skulle utstråla från Solängelns hjärtcentrum, till aspirantens Heliga Hjärta och Heliga Sinne. Denna flamma skulle också stråla ut för att ansluta till de många andra själar som tillhör samma själsgrupp. Detta var en förberedelse för den kommande återgången till Enhetsmedvetande inom gruppen.

Under dessa forna tider var det väldigt få själar som nådde den erforderliga nivån av vibrationsfrekvensmönster, som var nödvändigt för Uppstigning. Men det har förändrats, detta är en tid med massuppstigning; därför kommer varje Solängel att fokusera på en hel grupp – de som är kopplade till en utsedd Överlysare för en viss själsfamiljgrupp.

I ett antal tidigare meddelanden som Ärkeängel Mikael har överfört till mig genom åren, har han sagt: ”Vi vill att du ska veta att du är den jordiska ’överlysningsmänniskan’ för din expanderande himmelska själsfamilj. Du och de lika dig, kom överens om att gå igenom den smärtsamma processen med att sjunka ner i den djupaste densiteten av förfädernas släktlinje ─ genom den fysiska familj ─ ni valde att födas i. Detta var nödvändigt, för att när du lyfts upp så gör alla andra inom din själsgrupp det också.”

 

 

RONNA: Det här konceptet är en underbar validering av uttalandet, ”Du är i färd med att återvända till enhetsmedvetande.” Viveo, den Vita Flammans Ängel som kom till mig i februari 2012, berättade för mig att för de av oss som är redo att påskynda processen med att integrera de multipla aspekterna av vårt Högre Jag, så är hans uppgift att hjälpa oss att harmonisera våra frekvensmönster till en renare grad, så att integrationsprocessen inte blir så tumultartad.

Detta är nödvändigt, för tidigare tog processen att integrera vibrationsmönstren för en ÖverSjäl/ Högre Jag, väldigt lång tid, vanligtvis flera livstider innan vi var redo att slutföra de sista faserna i Uppstigningsprocessen. Det finns en felsäkrad del i denna process. De som är inställda på och följer Ärkeängel Mikaels lära, är förståeligt nog på många nivåer och stadier i upplysningsprocessen. Därför kommer kopplingen med Viveo fortfarande att skapas med alla medlemmar i gruppen, som på allvar strävar efter att uppnå en harmonisk nivå av vibrationsmönster.

Han kommer dock inte att sända ut en eldsfär av sin Essens för att Överlysa dig, förrän du har nått och anpassat dig till de erforderliga själssångsfrekvenserna, av de högsta fyrdimensionella frekvenserna, som förberedelse för att stiga upp till ingångsnivåerna i den femte dimensionen. (Viveo är androgyn, men hans energi känns ”maskulin.”)

Naturligtvis gäller denna underbara gåva och de medföljande reglerna, även för de många olika grupper som följer den upplysta visdomsläran från andra stora ljusvarelser, via de många hängivna budbärarna runt om i världen.

ÄRKEÄNGEL MIKAEL: ”När du balanserar och harmoniserar dina frekvensmönster, och din SjälsSång rör sig in i en högre oktav, kommer du gradvis att vänja dig vid några av de renare frekvenserna av Ljus. Vid den tiden kommer din personliga Pyramid automatiskt att flytta till en högre dimensionell nivå än din arbetspyramid. Din personliga Pyramid kommer också att expandera i storlek för att rymma alla nya funktioner som kommer att erbjudas dig, när du rör dig djupare och djupare in i Ljusets högre riken. Man kan säga att din personliga Pyramid i den femte dimensionen, kommer att bli din personliga Stad av Ljus.

Med ditt sinnes öga kan du föreställa dig tre kristallstolar i ett av hörnen på din personliga Pyramid (du kan alltid lägga till en eller flera stolar om det behövs). En stol är för dig, och de andra två är för guiderna och/eller de lärare du kommer att arbeta med. Ibland har du två guider som vill arbeta med dig. Oftast är det en manlig och en kvinnlig guide. Mellan stolarna finns ett lågt kristallbord med en fontän av den Violetta Flamman under. Denna heliga eld utstrålar ständigt vågor av den Violetta Flammans energi, runt denna speciella sittgrupp.

 

 

Det finns en liten fyrkantig pyramid som svävar över bordet; den har dock inget golv, botten är öppen. Det finns en dubbelterminerad kvartskristall som passar in i den här pyramidens topp. Som med alla de andra pyramiderna sträcker sig den översta punkten ut ur pyramidens topp, och den nedre punkten hänger något ovanför kristallbordet.

Du ska bara bjuda in eller arbeta med dina guider, Högre Jag eller Änglahjälpare i denna Pyramid. Vid lämplig tidpunkt kan en mästare eller en Varelse av Högre Ljus komma till dig; det blir dock efter en utbildning och en integrationsperiod. Försök inte att skynda på processen. Ha tålamod och låt allt utvecklas vid rätt tidpunkt. Detta är en del av initieringsprocessen. Med största sannolikhet kommer du att uppleva en ”Själens mörka natt”-process under denna tid, när du harmoniserar huvuddelen av dina obalanserade frekvensmönster.

Som vi har sagt tidigare, det är inte meningen att alla ska ansluta till, eller bli budbärare från Mästarna och Ljusväsen från de högre rikena. De som blir det har tränat i många liv. De utvaldes och förbereddes innan de kom in i denna inkarnation. De var tvungna att gå igenom en omfattande träningsperiod i de högre rikena, såväl som en hård, svår testperiod under sin nuvarande livstid, innan de ansågs redo att anta sitt förutbestämda uppdrag.

 

 

Deras speciella intuitiva förmågor lagrades i Minnesfröatomerna ─ i dess Diamantkärnas Gudscell och deras Heliga Sinnen ─ tills tiden kommer då han eller hon har nått den erforderliga nivån av balans och harmoni, och även löst eller omvandlat en viss mängd av deras förflutna, personlig karma.

När den lämpliga tiden kommer, då du har rensat bort mycket av distorsionen inom din personliga pelare av Ljus, och du har integrerat många av attributen, egenskaperna och dygderna från ditt Högre Jag, guider, lärare och änglahjälpare, kan du börja ta emot avancerade läror från det Kosmiska Rådet av Ljus. För att göra det måste du uppnå frekvensnivåerna för ditt Högre Jag på det Mentala Kausala Planet.

Inom detta stora Hologram av din Gudomlighet, finns en Minnesfröatom som innehåller alla gåvor, talanger och den kunskap du har uppnått och fulländat under dina många liv, genom hela detta Sub-universum. Inom detta Hologram finns en Minnesfröatom som förbinder dig med din Mästarlärare. När du gör den anknytningen kommer ditt liv att förändras dramatiskt. Men du kommer bara att kunna komma åt den kosmiska information som din Energetiska Signatur är anpassad till. Med andra ord, när din Själssång stiger i frekvens till högre och högre nivåer, kommer du att få tillgång till mer avancerade nivåer av Kosmisk Visdom.”

RONNA: Min Mästarlärare heter Tri-Ton; i mitten av 1980-talet dök han upp för att förbereda mig på att bli budbärare för Ärkeängeln Mikael. Han sände ut en Minnesfröatom ner genom min Själsstjärna och in i mitt Heliga Sinne, som förbands med och aktiverade en annan Minnesfröatom, som fanns lagrad där. Det var så jag fick ”Omedelbar Kosmisk Telepati”, och jag började genast ta emot meddelanden och information om ”tidigare liv” från honom. Efter en tid av prov, integration och intoning, i februari 1992, skickade Ärkeängel Mikael också ner och aktiverade en Minnesfröatom i mitt Heliga Sinne. Från och med då och framåt, har mitt liv varit radikalt annorlunda. Jag har blivit oändligt välsignad.”

ÄRKEÄNGEL MIKAEL: Disciplinerade, upplysta lärare och rådgivare behövs desperat under dessa kritiska tider av massuppvaknande, och det är absolut nödvändigt att det finns en enhetlighet i de grundläggande lärorna om mer avancerade Kosmiska Lagar.

 

 

När varje Själ vaknar till sitt individuella Gudomliga arv, kommer de inte längre att vilja följa de av människor skapade, restriktiva, individualiserade, kontrollerande reglerna och förordningarna, utformade för att fånga och känslomässigt förslava världens människor. Självbemästrande och enhetsmedvetenhet kommer att bli huvudtemat för massmedvetandets trossystem i framtiden.

Ovillkorlig kärlek är en kärlek som höjer sig över begränsningarna och strukturen i massmedvetenheten, i den Tre-/Fyrdimensionella illusionen. Ovillkorlig kärlek är baserad på visdomen i ert Heliga Sinne, och den utstrålas rent från det Heliga Hjärtat för allas högsta bästa.

Det är dags att vända sig inåt och att söka visdomen i er egen Gudomliga historia, älskade ni. Vi finns alltid nära för att vägleda och visa er. Vi är bara en tanke bort.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...