Lord Sanat Kumara via Christine Meleriessee Hayden, 6 mars

sanatkumara kategorin

Lord Sanat Kumara, 6 mars 2016
via Christine Meleriessee Hayden
Cirkelrörelser av Vibration

 

Denna artikel är ett kanaliserat budskap från Lord Sanat Kumara. Han anses vara Fadern till Vita Ljusets Brödraskap och Systerskap. Han var den Planetariska Logos under många år tills Lord Buddha tog över den här posten. Han arbetar med Walking Terra Christa för att bidra till en förståelse för Vibrationslagen, som den förstås från den 7:e dimensionella frekvensen inom begreppet för de Venusianska Guds-Strålarna.

”Den Universella Lagen konstaterar att allt i Universum rör sig, vibrerar och färdas i cirkulära mönster. Samma principer för vibrationer i den fysiska världen gäller våra tankar, känslor, önskningar och viljor i Etervärlden. Varje ljud, sak, och även tanken har sin egen vibrationsfrekvens, unik i sig.”

Ett Gudomligt Ljus-Meddelande från Lord Sanat Kumara, Lord av de Heliga Kumarerna av Venus
– Kanaliserad Transmission av Pastor Christine Meleriessee Hayden

Hälsningar mina Käraste Älskade Ni!
Det är jag, Lord Sanat Kumara, som för fram essenserna av de Venusianska energierna, för att hjälpa till med förståelsen för vad Vibration kan innebära för var och en av er, under resan i uppstigningsmästerskap.
Jag kommer med assistans av Kumarerna som representerar de Sju Flammorna från Venus, för att föra fram den 7:e dimensionella essensen, som skall ingjutas inom var och en av er. Inom var och en av flammorna finns ljusegenskaper som kommer att hjälpa er att förstå hur ni kan flytta er vibration från en decibel till en annan. Det är bara en liten ljusfraktion som tillstöter inom ert hela kroppsystem, men det kan verka som om det är ett större spektrum av energi som blir ingjutet inom detta system.

Vibrationernas Cirkulära Rörelser är en vetenskap av det Högre Sinnet som måste uttryckas i det fysiska sinnet, genom rörelser av flödande energier. Det får inte vara något kärvt, eftersom när kroppen känner en sådan essens, blir den mycket upprörd och vill motstå den process som pågår.
När Gaia flyttar sina energier till högre existensplan, sker det med utväxling av små element, då hon snurrar sig i sfären. Med varje liten ökning av cirkelrörelsen, antänds hon utav sitt fält, in i de lägre dimensionerna, för att de energierna skall uttryckas i ett visst område i världen.
Detta innebär att när hon uttrycker en högre vibrationsessens, går den runt hela världen, men känns kanske inte av alla inom dessa särskilda områden. Om ni någonsin har märkt att vissa delar av världen känner frid och glädje vid en viss tidpunkt, är det därför att det uttrycket sänds ut från kärnan av hennes existens, in i alla områden. Nu när hon återvänder till sin startpunkt, har alla dessa energier skickats ut till varje specifikt område. Det är upp till den enskilde själv, hur de uttrycks i deras medvetande och hur de kommer att uttrycka de till andra.

Har ni någonsin haft en tidpunkt där ni känner en känsla av att det är ett speciellt ögonblick av lycka eller stillhet?
Detta beror på att uttrycket för Gaias uppvisning sänds runt om i världen. Nu kommer inte alla individer att känna denna essens på samma sätt. Det beror på hur de införlivar sina egna energier och om de är redo att ta emot det Gudomliga Ljuset som uttrycks genom Jordens kärna.
Ni förstår, Gaia tar emot det genom Solsystemet och Universumen från Ljuskällan. Det sker snabbare under intensifierade övergångsperioder såsom Solstormar, Fullmåne, Nymåne, Förmörkelser och Planetgrupperingar. Hon sänder det sedan genom sitt fält runt om i världen, för att tas emot av alla Varelser som bor på Jorden.

Den avgörande faktorn är när varje själ låter detta energiutbyte hända i dem.
Det spelar ingen roll vad deras tillstånd av uppvaknande innebär. Det representerar deras ögonblick av förståelse, för deras inre jag, och det kommer att vara den reaktiva energin.
Detta är anledningen till att det finns så många motstridiga energier inom och runt jorden. Ni har så många nivåer av själar som lever på planeten, att energierna kan bli mycket interaktiva på ett positivt eller negativt sätt. Det beror på var varje själ håller sin frekvens.
Detta överförs sedan från varje person till Jordens medvetande, flyttas ut ur sin rotation, till de högre sfärerna, och går tillbaka till Källan. När det flyttas in i denna existens, återgår det sedan tillbaka till Gaia och var och en av er.
Detta är hur Vibrationshastigheten känns och bekräftas inom varje själ. Detta är också varför vissa individer inte förstår vad de upplever i varje givet ögonblick, men ändå, andra känner denna övergångs-förändring och är djupt påverkade av de frekvenser som för närvarande håller på att avges inom och runt planeten. Vibrationernas Cirkulära Rörelser är i ständig rörelse.

Så det viktigaste ansvar ni kan ha som en Initierad, en Studerande i Mästarskap, är att lära sig hur denna lag fungerar i ert eget medvetande.
Det krävs stort mod att kunna titta inombords och förstå något som fungerar eller inte fungerar. Det är processen att låta ert Gudomliga Sinne ha kontroll över vad ni upplever och känner i varje ögonblick av er dag.
När ni tar emot de Cirkulära Rörelserna av Vibrationshandlingen, kan ni sedan konstatera inom er själv vad som känns balanserat och vad som inte gör det. Det är ert ansvar att känna er själv djupt, för att hålla den vibrationshastighet som ni önskar vidkännas i ert medvetande.
Så det viktigaste är att gå igenom en serie övningar, så att säga, så att ni kan styra de högre faktorerna, så att de arbetar med er och inte mot vad ni vill att det ska vara.

Ni är i en övergångsperiod och vad händer under situationer som denna?
Ni kan bli upprörd, frustrerad och ha en bristande förståelse för vad som händer med er. Det beror på att ni aldrig har upplevt det i den fysiska kroppen, så det blir mycket utmanande för er att kunna fastställa vad som händer. Och det med rätta.
Det värsta ni kan göra mot er själv är att klaga och bli irriterad över att ni inte helt kan acceptera det ni önskar bli. Det drar er energi tillbaka ner i ett djupt lägre tillstånd och det är en utmaning att kunna ta sig ur den erfarenheten. Det kräver stor arbetsamhet.
I stället måste ni förbereda er på att ta emot mer, på en daglig och ögonblick-för-ögonblick-basis. Det fordrar inre styrka och tålamod att göra detta. För att uppnå den högre-dimensionella tankeprocessen ni önskar, måste ni befalla att det ska vara så från en mycket högre rörelsefrekvens.
Vi i Venus, rör oss inom den 7:e dimensionen och bortom. Ni rör er nätt och jämnt ut från den 3:e dimensionen och in i den 4:e. Ert medvetande måste förvärvas i ett högre tillstånd av anpassning, eftersom det krävs stora ansträngningar för att frambringa dessa energier i det materiella. Som med alla nya verktyg, krävs det övning för att låta det vara så.
Det är därför jag älskar att arbeta med var och en av er under dessa tider, för att accelerera er in i det högre medvetandetillståndet. Er kropp kommer så småningom att kunna hålla det, men det kommer att kräva lite flit från er sida. Ni kan bli låg i era tankar; tänka att ni borde göra mer. Det är bara ert lägre ego som talar med sin fula röst till er. Ni måste bekräfta att ni strävar efter så mycket mer, än ni gör nu. Det är samma för alla uppstigna mästare när vi arbetar oss uppför stegen av uppstigning inom våra Ljuskroppar.

När vi ge er de Venusianska Strålarna av Ljus, arbetar ni inom hela kropp-systemet. Var och en av strålarna frambringar en essens, som är en del av era Fysiska-Eteriska-Känslo-Mentala kroppar som ett spektrum av ljus. Vi arbetar inte i separata delar som Guds Kosmiska Strålar framställs inom chakrasystemet. De skapar inte ytterligare chakran, men de förbättrar hela ert kroppsystem som en hel varelse av existens.
När ni arbetar inom de Venusianska Strålarna, tar ni emot alla Sju Spektrum av Ljus och de kan användas vid varje given tidpunkt antingen separat eller tillsammans. Jag, som är Heliga Kumaran av den Violetta Flamman representerar Frihet, eftersom den uttrycks inom alla andra strålar:
Blå – Vilja; Gul – Visdom; Rosa – Kärlek; Vit – Renhet; Grön – Vetenskapen om Högre Sinnet / Gud; och Purpur-Guld-Rubin – Fred.

Användningen av var och en av dessa, genom de Heliga Kumarerna, kommer att bidra till att förändra er fullständiga sammansättning. Det handlar om att nå högre genom ert medvetande, för att uppnå de önskade resultaten inom er kroppslighet. Det kommer att medverka till att hjälpa er att uppnå de högre tankeformerna, och är en ingång till att acceptera de högre vibrationerna i hela ert kroppsystem.

Venus Strålar är inte en ersättning för era planetariska Guds-Strålar, men de bör vara ett komplement för att uppnå högre resultat. De kommer att hjälpa er att vidkännas ert högre medvetandetillstånd i era nuvarande chakran, så att de kommer att arbeta hand i hand med den fysiska kroppen, för att hjälpa den process som ni upplever, att vara mer balanserad.
Användandet av övningar med Venus Strålar kommer att förbereda er kropp på att göra det arbete som är nödvändigt. Jag föreslår en veckovis övning med att kalla på dessa energier. Det är som att ha en speciell healingsession för er själv som en förberedelse till att göra det andra arbetet som är nödvändigt.
Jag tror ni kommer tycka att de Cirkulära Rörelserna Av Vibration kommer att framgå tydligare i er värld och hjälpa er att hålla högre nivåer av ljus när ni förändrar er tankeprocess, till att vara i de högre världarna och inte de lägre. Det är ett nöje att arbeta med er alla individuellt och kollektivt medan vi skapar den Nya Jorden tillsammans.

JAG ÄR Lord Sanat Kumara

Channeled through Rev. Christine Meleriessee Hayden

Note: If you are interested in learning to understand more about raising your vibration to better incorporate the frequencies of the Law of Vibration, join Walking Terra Christa this weekend as Lord Sanat Kumara gives a more in-depth teaching on Saturday, March 5th, 2016 at 12:30 p.m. Pacific. This class can also be accessed as a MP3 AUDIO self-study course. For more details, please see our page CREATE WITH THE LAW OF VIBRATION.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission.

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...