Magdalena via Linda Dillon, 12 juli, 2020

Magdalena via Linda Dillon

Juli 2020

Det är paradigmet som återtänds.

Denna vackra pärla delas kärleksfullt av Caroline från hennes personliga läsning med Linda Dillon.

Magdalena – Den Heliga Naturen & den Sanna Meningen med Familjen.

Magdalena: Hälsningar, jag är Maria, JAG ÄR Magdalena och ja, välkommen!

Välkommen kära lilla syster, vän. Välkommen till detta Råd och till denna tid av återförening, till denna tid av blivande, av återfödsel, av återuppbyggnad både av ditt heliga själv och, förstås, kollektivet på planeten, för detta är ett skifte som pågått i mycket lång tid, och det är ett skifte som vi väntat på och förberett och arbetat för.

Nej, älskade, det handlar inte om att återgå till forntida historia, för den har redan hänt och det finns ingen anledning att göra om den. Men det är en återgång till den ursprungliga Planen, till förankringen av Skaparrasen, till återfödsel och åter-förankring av sanningen om vad det innebär att vara mänsklig, i form, på planeten i denna tid och alltid – för Moderns, Faderns, den Endes Plan bär aldrig någonsin frukt som ett blixtnedslag utan som uppvaknandet till en ny dag och en hågkomst av inte bara vad som är möjligt utan av vad alla änglar i form i sanning avsågs uppleva.

Så det är en tid att, ja, se fram emot med visdomen och vetskapen och perspektivet av vad som ligger bakom, och vad som väntar framöver för den delen. Och syftet med detta är att aldrig ta bort er från er nuvarande form … nuvarande, det ni tänker på som tidslinjer … för allting som sker i denna tidslinje är inneboende, en pusselbit, en del av det som varit och det som komma skall.

Så vi uppmuntrar dig aldrig att bara lägga ditt vackra liv eller ditt vackra själv i vänteläge, eller ut ur den nuvarande verkligheten, och detta är särskilt sant under denna tid av sådan global omvälvning. Men allt är i sin ordning så som det utvecklas. Och Modern skapar inte våld eller pandemier, men Hon styr helt säkert energin som förs fram i förgrunden i denna tid.

Vi deltar ALLA, precis som du, käraste vän…

Caroline: Varför finns det ett sådant band till min omedelbara familj, utanför det uppenbara eller inneboende band som vi alla känner till familjemedlemmar? Vilken är deras roll? Hur kan jag bäst förbereda mig för mina föräldrars åldrande och hanteringen av den sorgsenhet som uppstår när jag bevittnar detta?

Magdalena: Det gäller inte bara din familj, men låt oss börja. Först av allt, söta ängel av blått, aura av magenta, det du kallar ”band” till din familj är – och vi ska tala i detalj, för detta är viktigt – men det du tänker på som band … ska vi säga oregelbundet eller utanför-det-vanliga band … det är inte så. Ditt band till denna familj, till denna speciella grupp av individer som kommer samman i helig förening som familj, är precis vad den är avsedd att vara. Så låt oss tala lite om detta.

Den familj som väljer dig och den familj som du väljer – och jag menar inte bara … men ja, mycket viktigt … de föräldrar som du väljer och som väljer dig, i samspel med guider och väktare, så det är väldigt mycket ett gruppbeslut – är avsedda att vara nära, vårdande, kärleksfulla, tillitsfulla, hoppfulla, uråldriga, splitter nya.

Du förstår, det som sker och det du upplever är, faktiskt, vad familjens paradigm är avsett att vara. Det är det paradigmet som återtänds. Ja, det har funnits många, med era ord, ”dysfunktionella” familjer och det är tragiskt. Men vad som är mer tragiskt, ännu sorgligare, på alla sätt, är hur många familjer som helt enkelt blivit osynliga, eller anses onödiga, eller som det bortses ifrån.

Från vår sida är denna heliga förening av själar i en gruppering kallad ”familj” en gåva, och en gåva avsedd att upprätthålla er, att stötta er. Så vad som är konstigt på så många sätt är hur, särskilt i västvärlden, människor har blivit avfärdande eller … inte respektlösa … men omedvetna om storleken på vad detta verkligen betyder.

När vi säger till er att Nova Jorden, det nya paradigmet, kommer upp från gräsrötterna, ja, det kommer upp från gemenskapen, vilket är precis det som du och jag och Yeshua arbetade på tillsammans för så länge sedan, vår inre cirkel, men vi stöttades av familjen och de banden var obrytbara.

Det var det som cementerade, det var murbruket, som gav oss stödet och modet att gå vidare och faktiskt uppfylla vad vi hade lovat, inte bara Modern/Fadern/En, utan oss själva, att göra. Så tänk på ditt band, som du kallar det, som indikativt, som en modell för vad det är avsett att vara.

När du använder ordet ”band” är det viktigt – ja, enligt Universell Lag och Lagarna om Balans – att du är fäst och frisläppt. Limmet, murbruket, är avsett att vara elastiskt så att det inte begränsar, så att det faktiskt tänjs ut, inte bryts, men tänjs ut och tillåter varje person i den grupperingen att gå vidare så att de kan åstadkomma, uppleva och uttrycka det som de vill uppleva, uttrycka, lära sig, lära om. Så det är viktigt att det inte är begränsande.

Nu, tar du ibland på något sätt dina beslut … och har tagit beslut … i enlighet med vad du tror att din familj skulle tycka om eller godkänna? Ja, det gör du helt säkert. Det är bara, ska vi säga, ”inte rätt”, när du väljer att följa någon annans vägledning över ditt eget söta hjärtas diktat.

Så ja, det är en balansakt, men överenskommelsen, själsöverenskommelsen, inte bara mellan dig och dina föräldrar – och din utökade familj, syskonbarn, vi kommer till det; tänk på den som en stam – det har gjorts en överenskommelse om att ni ska hjälpa varandra, även om det innebär att någon avviker. Ni har ett uttryck på er planet om att någon är det ”svarta fåret”, angående att gå en annan väg, och det är då som familjen stöttar, inte exkluderar.

När Yeshi sagt dig att du tagit en scenisk väg, eller till och med en scenisk omväg, älskade, så är det inte avsett att vara dömande och verkligen aldrig som kritik. Så vi säger inte att den sceniska vägen du tog nödvändigtvis var den lätta vägen. Har den haft sina olika attribut, ja, av stöd och utmaningar? Och du vet precis vad jag talar om.

Sceniska omvägar är när du gått iväg perifert, av nyfikenhet, ibland grinighet, ibland en önskan att utforska, ibland bara upproriskt, ego … det finns många orsaker … men du har varit fullt medveten om när du lämnat, så att säga, spåret. Detta har inte, inte heller i ditt liv, varit monumentalt. Och sceniska omvägar, mycket ofta tänker människor på dessa som misstag, men något sådant finns inte.

Det sceniska omvägar gör när de processas, införlivas och integreras korrekt, ska vi säga, är att de lär dig om dig, och för dem som observerar på dessa sceniska omvägar, vad som fungerar och vad som inte gör det.

Och i framtida arbete, tänk på det på det här sättet: Oavsett om du talar till många eller du talar till dina syskonbarn, så kan du säga, ”Åh, jag har provat det. Jag förstår vad du vill med det och förresten, det fungerade inte för mig”. Så du kan stötta dem. Om du aldrig har haft en störande upplevelse, hur skulle du då kunna vägleda andra? Det kan du inte. Så det är vad som avses i det ramverket eller referensen.

Du har valt dina föräldrar utifrån kärlek, och de har valt dig utifrån kärlek. Och ja, du har helt säkert rest på denna nivå av relationen tidigare – det har hela din familj faktiskt. Det är också därför som banden är så djupa, och förståelsen … ja, kärleken … men också hedrandet och respekten och vetandet hos varandra vilka era ackilleshälar är, vad som får dig och dem ur balans.

Och ibland har detta varit viktigt – att förlora den balansen – så att ni åter i detta liv lär er och upplever vad det är som får er ur balans, för det är viktig information för er att bära med er, den visdomen och visdoms-synen. Detta är en del av inte bara ditt arv och testamente, utan också deras.

Dina föräldrar valde dig för kärleken, speciellt din far. Din mor är din allierade men din far … på så många sätt är du hans lilla flicka, och det är aldrig menat på något förringande sätt; du är som en dyrbar juvel som anförtrotts honom. Så, är han beskyddande? Och vill han emellanåt ha dig för nära? Ja, men det är kärlek!

Och du valde dem för deras styrka, för deras öppenhet, särskilt med din mor, och för att de är så jordnära. Du visste på denna resa, som de, att det aldrig kan vara bara antingen/eller, att detta skulle vara en resa som skulle inkludera praktikaliteten och det materiella av att leva på en planet som mycket ofta varit mycket utom kontroll. Men också det andliga … och jag menar inte nödvändigtvis det religiösa … som de skulle tillåta och uppmuntra, och fostra din ande att inte bara växa och uttrycka sig, utan växa fritt.

Nu är detta en tid på planeten, detta speciella segment av Moderns Plan, då det pågår väldigt mycket återfödsel och människor har en mycket begränsad syn på vad det innebär. Men den är inte bara andlig eller känslomässig; den kan också föra med sig återuppbyggnad av de fysiska cellerna. Så det pågår inom både dig och dina föräldrar.

Men låt oss också vara praktiska angående din riktiga fråga, kära du – en fråga som du och jag diskuterade mycket för länge sedan – Och det är känslan att du bara inte klarar av att förlora dina föräldrar, eller egentligen inte någon familjemedlem, men särskilt din föräldrar, att se dem åldras och, i dina ögon, gå utför. Men låt oss erbjuda ett perspektiv, och det är mer deras perspektiv.

De är roliga! Och du vet att ingen av dem … hur skulle de säga?… de kommer inte att gå ned utan strid! Så de kommer inte … först och främst, låt oss säga att de inte är ämnade för, de har inte valt tidig övergång. Nej, vi talar inte om den dag eller timme som individer går över, för människor ändrar sig hela tiden! Men låt oss bara säga att de inte skrev på för en tidig övergång.

Och som vi sagt, de tänker inte bli förvirrade gamla tokar! De är motståndskraftiga, och de omfamnar livet och de omfamnar kärlek. Och de vill, de har valt att se tillväxten, blivandet, av familjen. Du vet redan hur viktigt det är för dem att se kontinuiteten, att se barnen växa och frodas, liksom barnbarnen.

Från där du befinner dig är det på vissa sätt svårt att uppfatta den gyllene tiden – den gyllene tiden, inte för försvagning, utan den gyllene tiden för att se frukterna av ditt arbete. Det kommer att hända dig en vacker dag. Men det är att se att allt du … vi använder ordet ”arbetat” för, du vet vad vi menar … all den kärlek du planterat, allt du tog hand om, alla timmarna av ängslan, av oro och bekymmer, och glädjen över att träffa dina barnbarn och dina barnbarns framgångar och tillväxt, till och med tillväxten ur kaos.

Så dina föräldrar vill ha den här gyllene tiden och de älskar den. Och du skulle förstås aldrig någonsin förneka det. Och du kommer att gå genom detta, ja, även som återuppbyggd. Hur människor går framåt kommer att se väldigt olika ut i framtiden, men det är en helt annan diskussion.

Din verkliga fråga är ”jag är rädd för att förlora dem” och detta är förstås en fråga på vilken du behöver ett svar – och jag erbjuder min hjälp, söta lilla syster – att släppa denna rädsla. Eftersom du har, även på sidlinjen, denna närvarande rädsla, även om den föds ur kärlek, så rånar den dig; den rånar dig på fullheten av din upplevelse, ditt uttryck av kärlek, med dem och från dem; den blir tvekande.

Du tror ”åh, jag är så fäst vid dem, jag kan aldrig släppa”, men när du blir tillräckligt fristående så älskar du inte bara, utan du hedrar andras val och vägval.

När Yeshua och jag kom samman hade vi full vetskap om vad som låg framför oss och vi hade diskussioner om huruvida vi skulle gå vidare, vi kände till sorgen och förlusten, svårigheterna längs vägen. Men kärlek kunde inte göra något annat val. Vi kunde inte förneka vår kärlek, vår heliga förening, och vi kunde inte förneka att det skulle sluta på ett särskilt sätt. Och det detta gjorde, till och med med hjärtesorg, var att det gjorde varje ögonblick … inte varje år eller månad … varje ögonblick mer dyrbart.

Som du så väl vet var vi praktiskt taget oåtskiljbara, utom när han brukade dra sig tillbaka till öknen. Också det var ett hedrande av oss båda eftersom jag, även om jag stannade hemma, också behövde en paus. Intensiteten … och det kommer att hjälpa dig i relationen med din själsfrände som kommer … intensiteten – du vill inte säga nej till den. Du vill inte vad så många människor har gjort mot familjen, vilket är att bli avfärdande. Du vill ta tag i det och leva i passionens fullhet! Det är vad det handlar om. Det är vad du förtjänar.

Så ge din rädsla för att förlora dina föräldrar till mig. Ge den till mig nu direkt! Och lev inte bara som du vill, utan som de vill.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted. [Full terms of copyright at https://counciloflove.com/copyright-notice/]

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...