Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 13 maj

m_magdalena

Maria Magdalena

Fredag 13 maj 2016

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Maria Magdalena och jag vill lyckönska Er alla idag. Mycket har hänt på Jorden så att ljuset kan tränga sig djupare in. Människor har vaknat upp och förstår att någonting håller på att hända med deras värld och dem själva. Det är som om de vaknat upp ur en djup Törnrosasömn och börjar se verkligheten som den verkligen är. De börjar förstå att det är de själva som kan förändra den värld som de lever i. Det kan tyckas vara en kaotisk värld men öppnar man ögonen tillräckligt mycket, så förstår man att det nu banas en ny väg, ut ur det kaotiska och in i en ny harmoni, där alla tar ansvar för alla.

Ljuset öppnar upp för fler och fler insikter. Det börjar även nå ut till den större befolkningen på Jorden. Det kollektiva medvetandet tippar mer och mer över i ljus allt eftersom fler vaknar och börjar arbeta med sig själva. Fler och fler finner sina gåvor och börjar använda dem. Dessa gåvor är som små värdefulla juveler för Moder Jord, då det påverkar hela processen av upplyftning mot ljuset. Alla gåvor behövs som det är sagt i tidigare meddelanden och alla gåvor som kommer till, underlättar och accelererar processen. Det är alltså ni, kära Jordbor, som bestämmer takten i denna viktiga process av transformation upp i ljuset. Ni som en kollektiv mänsklig enhet.

Detta gör ni genom att arbeta med Er själva, finna ljuset i ert inre och försöka behålla det i det yttre. Det är era ljusa tankar och intentioner som förändrar världen idag. Släpp all ilska och frustration över det som varit och lev i ljuset av Er själ. Se det vackra hos allt och envar och förstå att ert liv kan vara just det vackra och ljusa. Det kan vara svårt att förändra mönster men det är inte omöjligt. Ni har gjort det många gånger förut. Nu gäller det att tro på ljuset i stället för på mörkret. Ha tillit till Er själva och ert eget ljus. Förstå att ni kan lämna allt det gamla därhän och med mod och kraft ta till er ljuset som finns inom såväl som utom er. Det här är en förändring i medvetandet, det kan vara svårt, men vi har stor tillit till Er förmåga.

Det finns många hjälpande händer därute som kan hjälpa er den första biten, om den först skulle kännas som en omöjlighet. Ingenting är dock omöjligt, kära ni, allt är möjligt. Alla drömmar kan slå in, det är bara fråga om en medvetandeförändring. En förändring av ditt eget tänkesätt från omöjligt till möjligt. En stark tro och tillit till din egen förmåga. Ett första steg kan vara att älska dig själv och acceptera dig själv precis som du är med tillgångar och brister. Stärk tillgångarna och förstå att du hela tiden kan bli bättre. Allt är en utveckling till det bättre och till en större förståelse av dig själv i den kropp som du just nu bebor. Hela din kropp vill känna sig accepterad och älskad av just dig. Det är då den kan absorbera den ljusa energin som befinner sig runt omkring, fullt tillgänglig för alla att fånga in och ta del av. Du känner den i dina ljusa glada stunder. Du känner den i dina stilla meditativa stunder. Den strömmar då fritt genom kroppen. Du kan fyllas med både oro och glädje beroende på vad som kommer upp och vilka blockeringar du har. Många av er känner båda dessa känslor beroende på hur stark energi du tar in. Energin är anpassad till dig så att du hela tiden kan ta emot lite mer energi i takt med att du accepterar och släpper in den. Du accepterar och förlåter dig själv. Du skickar kärlek till olika delar i din kropp och ber själen hjälpa till att lösa upp knutar som har blivit till under åren som gått. Till slut strömmar ljuset fritt i din kropp och energin ökar alltmer och du förnimmer en allt starkare glädje.

Jag önskar Er alla stor glädje och ljus i era kroppar.

Jag älskar Er så mycket.

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...