Magdalenorna via Galaxygirl, 12 november 2018

Magdalenorna

Galaxygirl, 12 november 2018

Vi Magdalenor talar nu. När vi väver in dessa energetiska omkodningar i ert energifält, var då medvetna om att det är ert val att acceptera eller förkasta dem, precis som det är ert val att acceptera eller avvisa alla galaktiska och allt andligt stöd som för närvarande erbjuds er i den mest heliga tid av Uppstigningen.

Var medvetna om att det förmodligen är i ert eget och kollektivets bästa intresse inför uppstigning att ta emot våra kärleksfulla ord i detta meddelande. (Vi är förvånade över hur effektivt du kan skriva i detta NU. Det är otroligt! Och din anslutning är enastående!) Vi skrattar. Ja, det är sant, vi njuter av att umgås med henne (Galaxygirl ö.a.) och se världen genom hennes ögon.

Jämfört med alla er idag hade vi väldigt lite när det kommer till materiella saker, men vi var rika på gemenskap, kärlek och självkännedom. Vi kände oss själva, vi var medvetna om våra styrkor och våra dolda rädslor, och när de kom upp för att omvandlas skulle vi ge dem stor omsorg och tid för själviakttagelse och reda ut dem med den Gudomliga Modern, så att vår smärta skulle kunna förvandlas och på så sätt välsigna kollektivet – hela skapelsen.

Vi ser att ni har mycket när det gäller materiella saker, men det har kanske varit en av era största distraktioner, regisserat av de mörka. För när vi är bekväma och ständigt distraherade av reklam och shopping, kanske vi inte tar oss tid att ägna oss åt det inre. Man måste tänka kritiskt.

Ni har som sagt många materiella saker, men det kanske är dags att vända sig inåt, att verkligen se med hjärtats ögon där er sanna skönhet bör finnas. Hjärtat gör oss vackra, eller inte. Förstår ni? Inre skönhet, inre gemenskap med den Gudomliga Modern är var er sanna skatt finns. Och ja, vi förundras över era moderna bekvämligheter och det skulle ha varit så skönt att ha dem! Men låt dem inte distrahera er.

Meditera. Bara var. Tänk. Begrunda. Vi ser att mänskligheten saknar många av dessa uråldriga sedvänjor som är så grundläggande för människans överlevnad när det kommer till andlig tillväxt. Och ja, ni växer. Vi Magdalenor erkänner och ger er beröm och uppmuntran för det enorma inre arbete ni gör. Och ni gör det för att förbättra helheten, kollektivet. Vi ser detta och vi hedrar er.

På många sätt liknar det arbetet som vi gjorde i gamla tider – förankrade det kristallina nätet, genomsyrade det med ljusfrekvenser och jordade den Gudomliga Moderns energi i allt. Vi levde det. Vi andades det. Vi ser att många av er gör samma handling av osjälviskt tjänande och hängivenhet nu, och vi utökar Magdalenas ljuskodade slöja till er nu. Finn de helande örter och bönepärlor som är sammanvävda inom er, och känn vår utsträckta kärlek och våra välsignelser för era trötta kroppar. Vi var också så trötta under de där dagarna av förföljelse.

Vi ser er och förstår er trötthet. Men var medvetna om att allt fortsätter, och vet också att ni är hjärtligt välsignade i denna den mest heliga uppstigningsprocess. Locket är bortlyft från sarkofagen nu och ni håller på att långsamt sätta er upp och blinka mot ljuset. Ni har gjort ert arbete och nu är det dags att det kommer fram en ny skapelse, en ny varelse, med er nya välsignade och kodade Magdalenamantel av ljus, som omger er med vår bekvämlighet och våra rosa ljuskodningar på denna den mest underbara uppstigningsdag.

Förstår ni – och vi vill förmedla denna visdom eller pärla till er nu – förstår ni att varje dag är en uppstigningsdag? För om ni någonsin når närmare ljuset – och vi ser att många av er gör det – då är det här naturligtvis ännu en härlig dag av uppstigning!

Så finn tröst i denna magnifika sanning och hävda den som er sanning. Många av er upplever smärtan och kodningen från 11:11 portalen, och vi sänder helande örtbalsam och kryddade salvor till era nu.

Andas! Släpp in dem och känn er bekväma! Det dröjer inte länge nu. Vi ser det med vårt tredje öga när vi börjar öppna ert. Känn örtbalsamen när vi masserar in den på era skadade platser och ingjuter dem med vårt ljus, den Gudomliga Moderns ljus. Vi är Magdalena och vi älskar er så mycket. Vi är de Magdalenor som erbjuder healing och tröst och sträcker ut våra händer mot mänskligheten i kärlek och vänskap, denna den mest välsignade dagen av uppstigning. Vi är Magdalena.

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se

You may also like...