Maria Magdalena via Ann Dahlberg 29, februari 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
29 februari 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag berätta lite om hur det var på min tid, den tiden som jag var tillsammans med Jesus.
Det fanns många konflikter då också, det var de som ville ha makt eller behålla den makten som de redan hade, och så fotfolket som de ansåg att de härskade över. Allt motstånd slogs omedelbart ner, de var de enda som hade någon form av vapen och det ni kallar för soldater.
Idag har ni betydligt mer avancerade vapen som kan förstöra samhällen och döda många fler människor utan att behöva konfronteras med dem. Ni har också ett annat namn, ordet militär dyker upp i olika sammanhang. Det är en dyr organisation vars pengar i stället kunde användas till humanitära ändamål snarare än att kriga med varandra.
Det fanns också orättvisor på den tiden, det fanns de som levde i överflöd och de som tiggde på vägarna. Människor hade inte så stort värde om de inte hade pengar i sin ficka.
Någon form av utbildning var det inte tal om förutom för de mer välbärgade i samhället. Hantverk gick i arv från far till son, döttrar giftes bort i redan tidig ålder. Hushållsarbetet ingick i deras sysslor och eventuellt ta hand om djuren om några sådana fanns i hemmet. Flickorna fick hjälpa till och ta del i sysslorna från tidig ålder, småsyskon ingick också i deras arbete.
Ja, kära vänner, så kunde det se ut på den tiden, men det fanns också en stor gemenskap inom familjen där man stöttade och hjälpte varandra. I ett litet samhälle som det ofta var på den tiden,lärde alla känna varandra och man hjälpte till och bytte tjänster med varann olika grupper emellan än den ni har idag.
Er nya teknik ger er dock möjlighet att knyta samman olika grupper med gemensamma intressen om den utnyttjas på ett bra och ansvarsfullt vis. Den kan emellertid också isolera människor från varandra så att de inte får den mänskliga kontakten som alla behöver ha som lever på Jorden idag.
Det är den kontakten som hjälper oss att utvecklas och se oss själva för de vi verkligen är. På vår tid var det det lilla samhället som vi kände till och kanske några närliggande byar, världen i övrigt hade vi inte så stor kännedom om.
Er nya teknik öppnar upp för en helt ny förståelse om olika kulturer och länder och världen utanför er känns inte längre så stor. Ni kan lätt ta er till olika platser på Jorden, få nya insikter och förståelse om andra kulturer och deras levnadssätt.
Det gör att ni lättare kan få kontakt och samarbeta på en större global nivå. Det har inneburit att utvecklingen har gått fortare och tagit större steg framåt än vad den tidigare har gjort. Ni står alltså inte still och upprepar samma historia gång på gång utan ni har hela tiden utvecklat er själva och ert samhälle på olika sätt.
Allt det som ni har åstadkommit har kanske inte alltid använts på rätt sätt, men mycket av det har ni haft stor nytta av idag. Ni fortsätter att utveckla nya tekniker av olika slag, med större insikter och förståelse över vad som är bra för människor, djur och natur. Det görs i takt med att medkänslan och kärleken inom er har vuxit genom de erfarenheter som ni har med er i bagaget.
Ni har börjat förstå att det finns något mer och större än det som ni hittills har erfarit. Ni börjar förstå att ni har all kraft, kärlek och styrka inom er och att ni kan förändra er tillvaro och värld bara genom att öppna er hjärtas port så att kraft och kärlek kan strömma fram och fylla hela er kropp.
Det är det steg som ni nu ser att mänskligheten är på väg att ta och det kommer att förändra livet på Jorden. Det har redan börjat, kära bröder och systrar, det arbetet är redan på gång och det börjar inom er själva. Det är en stor våg av kärlek som nu kommer att svepa över Jorden.
Jag älskar Er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *