Maria Magdalena via Eli Galla, 3 april 2019

Maria Magdalena via Eli Galla

3 april 2019

Kära Älskade Bröder och Systrar,

Vi är så glada att vara med er igen ikväll och känna era hjärtans Gemenskap. Och nu har era hjärtan återigen öppnats, genom denna Älskade meditation med Moder Sekhmet och fokusering på att ta bort den låga vibrationen i dessa polariteter som ni har att göra med på er Älskade Planet, och transmuterande deras energi till mycket högre vibration, som kommer att magnetisera, umm, fantasin hos människor som börjar inse att de är del av detta skifte i energier som pågår. Och ja, det betyder att väldigt många människor börjar vakna upp.

Och detta påskyndas av höjningen av hertz på er planet, den mäts med Schuman-resonansen. Det har varit, som Moder Sekhmet sade, en del av en cykel som ni gått genom under en tid. Och den visar oss exakt var vi är.

Därför att vi på den andra sidan kan se vilka de magiska numren och koncentrationen av fotonenergi på er Älskade Planet kommer att vara när ni väl kommer till Punkten av Mättnad. Och ja, detta är vad vi sammantaget har arbetat för, för denna Punkt av Mättnad kommer att skapa en kanal genom den Centrala Solen genom vilken ni kan föra fram denna Kosmiska Explosion in i er Älskade Planet.

Åh, ja, detta kommer att bli en Gudomlig vändpunkt för acceleration av er Uppstigningsprocess. Det har varit något som för oss tagit så många steg, och om vi mäter det i er linjära tid, så många år att komma till denna punkt.

Vi vet att många av er bara är för upptagna med att göra ert bästa för att klara av de utmaningar ni står inför i denna tid. Därför att, ja, den pågående dynamiken i att ni måste rensa polariteterna på er Älskade Planet kommer upp i förgrunden på er verklighet var och varannan dag. Och vi vill försäkra er om att vi alltid finns där med er. Allt ni behöver göra är att andas in i ert Hjärtcenter och kalla in oss. Vi kommer att hjälpa er att höja nivån på er vibration så att ni bättre kan förstå den process ni går genom, och att ni precis nu är så väldigt kraftfulla med att kunna skapa den verklighet som känns så mycket bättre på er Älskade Planet, en verklighet av Kärlek och Ljus, Ovillkorlig/Universell Kärlek.

Älskade, vi hedrar er för alla de ansträngningar ni gjort i denna tid, för vi vet att var och en av er vill förändra till det bättre för alla på er Älskade Planet. Att det inte finns något dömande som håller er tillbaka från att se det som sker och känna hur storslaget det är att vi alla är Ett.

Och nu är det så mycket lättare för människor som precis vaknar upp att svepa sina sinnen och hjärtan runt denna vibration och förståelse att vi är Ett, att det inte finns någon separation från vår Verklighetsdimension som vi ser er alla i, emanerande från den 3:e Dimensionen, upp genom den 4:e och in i den 5:e. Och människor vaknar upp kännande denna Process pågå med fokus på att låta sig själva vara i den 5:e Dimensionen kontinuerligt nu.

Vi tackar er så otroligt mycket för allt ert deltagande i dessa meditationer och alla era böner och övningar för att föra denna planet in i högre vibration. Och vi älskar er så mycket, långt bortom vad jag verbalt kan uttrycka. Och jag säger er Namaste, Älskade, och god kväll.

Copyright © Eli Galla 2019

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...