Maria Magdalena via Lea Chapin, 18:e oktober 2017

Maria Magdalena via Lea Chapin, 18:e oktober 2017

 

Hälsningar, mina älskade, ja det är jag, Moder Maria. Maria Magdalena tillsammans med Jeshua som också är här. Vi säger till er, Kära Barn, att vibrationerna från Elohims Nåd och den Gudomliga Moderns energi finns här med er, och jag ber var och en av er, Kära Ni, att gå in i denna frekvens och låta er känna kraften av det Heliga Feminina. Börja känna denna vibration som nu sägs omsluta och sväva över er planet. Det är mycket viktigt att varje själ börjar återställa sin frekvens till det Heliga Feminina.

In i energin av Elohims Nåd, den Gudomliga Heliga Nåden. På det här sättet kommer medkänsla och fred att råda på er planet, och det är så här som kärleken kommer att återvända till den heliga Moder Gaea. Förstå, Älskade Barn, att vid den här tiden behöver er värld medkänsla. Er värld har behov av kärlek. Er värld har behov av det heliga feminina för att heala hjärtan hos de som känner smärta. Och så ber jag er, Älskade Barn, att placera fötterna på marken, andas in djupt och börja helt enkelt andas in essensen och närvaron av frid, börja andas in glädjens essens och närvaro och andas in essensen och närvaron av det Levande Ljuset från Gud som bor inom er. Gudomlig helig förening, Gudomlig helig förening. Börja andas in essensen och närvaron av frid. Gudomlig helig förening.

Och så, Kära Söner och Döttrar, ber jag er att ni börjar ge uttryck för denna kraftfulla frekvens av Elohims Nåd, genom att andas in i denna frekvens, att andas in i det här ljuset, att andas in i denna kärlek och att andas in i denna frid. Börja med att tillåta denna kraftfulla frekvens av medkänsla, barmhärtighet, kärlek och frid, att fylla varje cell, varje fiber, varje por i er kropp med Gudomlig Kärlek, ovillkorlig kärlek, först till er själva och sedan till världen. Först till er själva, och sedan till världen. Vi har talat många gånger om själens återställning, och idag Älskade Ni, sker kroppens, själens och sinnets återställning. Denna kraftfulla frekvens av det heliga feminina har kallats in. Så många underbara varelser är här, Kära Isis, Afrodite, Sheba, Kwan Yin, och ja, vår Gudomliga Maria Magdalena och den Gudomliga Sofia, alla de kraftfulla varelserna, de heliga feminina, och all essens och närvaro finns i denna frekvens. Här står vi i denna frekvens, här står vi i denna kraft, och i all energi från det Heliga Feminina av Gudomlig Medkänsla, och nåden börjar nu översvämma er själ. Och tillåter att ert hjärta börja healas efter de många disharmoniska energierna som har orsakat er smärta eller obehag, alla disharmoniska energier som har orsakat smärta och obehag.

Vet, Älskade Barn, att er planet har gått igenom så mycket kaos, från begynnelsen av hennes födelse till det här ögonblicket, och det är dags för denna planet och allt liv, att återvända till sitt ursprungliga tillstånd av kärlek, där hon skapades. Det är därför det är så viktigt att kraften från det heliga feminina nu återvänder, för att heala hjärtat hos alla som känt smärta och lidit under sina livstider på denna planet. Det var aldrig tänkt att denna planet skulle vara en som inte var i balans, i harmoni och fylld av kärlek. Vid skapandet av planeten, var det meningen att hon skulle vara en planet av ren balans. Och, vi kallar henne Pandora. I hennes vackra glittrande varelse var hon, och är fortfarande, en lysande stjärna genom hela solsystemet. Men, Kära Ni, de missledda själarna som valde att avstå från kärleken och reglerna från den Stora Skaparen, har skapat kaos genom sig själva på denna planet. Och därför, Kära Ni, är det så viktigt att vi återvänder till kärleken, och till den heliga frekvensen av den Gudomliga Feminina energin. Det är av stor betydelse att var och en av er också, börjar få denna balanserande energi i ert system, vilket ger balans mellan Fadern/Modern Gud till er varelse och närvaro. Balansen av den Heliga energin från den Gudomliga Gudinnans essens. Börja andas in hennes styrka, börja andas i hennes styrka, börja andas i hennes styrka. Gudomligt, Heligt ljus. Andas in i hennes styrka, andas in i hennes styrka, andas in i hennes styrka. Gudomligt, Heligt ljus.

Låt denna frekvens vara av stort värde och av stor betydelse. Låt denna frekvens vara inom er fysiska dimension. Låt denna frekvens fylla ert hjärta med kärlek.

Låt denna frekvens heala ert hjärta. Förstå, Älskade Barn, vikten av att leva och andas in detta balanserade tillstånd av kärlek. Kan ni känna vibrationen då den kommer in genom er andning, den Heliga Moderns andetag, det Heliga Femininas andetag, andas in denna frekvens, andas in denna frekvens, Guds Gudomliga Heliga Förening, andas in denna frekvens. Och så, Kära Ni, när ni står i det här ljuset och i kärlekens närvaro, känn energin och förnyelsen när er kropp börjar andas och återvända till Enigheten. Det är det som Moder Gaea också gör, hon återvänder till sitt ursprungliga tillstånd som kärlekens planet. Hon skiner i sin härlighet och glittrar som den ljusa stjärna hon är. Och så, Älskade Ni, känn essensen och närvaron av denna frekvens i ert hjärta. Känn essensen och närvaron av denna frekvens i ert hjärta. Känn essensen och närvaron av denna frekvens i ert hjärta. Det är det ursprungliga tillståndet av gudomlig kärlek där ni skapades. Och så, Älskade Ni, när ni börjar känna denna essens och denna vibration, då öppnas ert hjärtchakra, och när ni känner och expanderar den gudomliga medkänslans energi och kärlek till världen, då är ni verkligen portaler av ljus, och kärleksportaler för att hela världen ska kunna se och veta.

Och då, Älskade Ni, börjar ni känna er som den vackra stjärna ni är, som lyser starkt i er vackra essens och närvaro, och bringar fram upplysning av det Levande Ljuset från Gud till Jordens plan, och energin från det heliga feminina och det heliga maskulina, i er balanserade frekvens då ni vandrar på denna Jords plan. Känner befogenhet, känner befogenhet, känner befogenhet genom kärlekens essens. Varje själ som förkroppsligar denna frekvens, kommer att börja påverka många andra livsformer, och återigen blir det som ”effekten med den hundrade apan”, att var och en påverkar någon annan. Så, Älskade Ni, ta detta till er, så att ni delar med er av och sprider ert ljus och kärlek, som grupper och de ljusfamiljer ni är, vilka bringar fred till denna planet, bringar kärlek till denna planet och återställer glädjens essens i hjärtat hos alla själar. Det är mycket betydelsefullt, Älskade Barn, att ni inte fångas, som vi sagt många gånger tidigare, i kaoset i ert Jordeliv, utan att ni håller frekvensen av kärlek, glädje, frid och stillhet i ert hjärta. Och detta, Käraste Barn, gör er centrerade, tar er tillbaka i balans. Andas in den Heliga Feminina energin av den Gudomliga Heliga Nåden av Elohim. När ni blir rädda, när ni blir skrämda, andas då in den Gudomliga, Heliga Nådens energi från det Gudomliga Feminina. Och så, Älskade Ni, är det dags, är det dags, är det dags att ni för in Guds Levande Ljus inom er. För då tjänar ni äntligen Guds Levande Ljus inom er, och med varje andetag ni tar, återvänder ni till Enighet och balans.

Och nu kommer den Heliga Feminina energin att hjälpa er att återvända till det balanserade tillståndet. Kan ni känna friden, kan ni känna lugnet, kan ni känna kärleken, och känner ni att alla essenser av frekvenserna i det Heliga Feminina, är med er. Det finns många många ljusvarelser som står bredvid er och översvämmar er med denna energi, och det är av yttersta betydelse att ni får kraften från denna frekvens av kärlek till ert hjärta. Idag är början på en ny livscykel för denna Jords plan. Moder Jord börjar en ny cykel. Det är en kraftfull öppning av stor betydelse, för i själva kärnan av den kristallina kärnan i skapelsens säte, öppnas en aktiv spiral av energi, som tillåter att energin från Moder Gaeas kärlek, kommer till ytan av denna planet. Hon har gått med på att låta sin frekvens och sin essens, föras till ytan av denna planet, eftersom det finns ett behov av healing hos alla former av liv.

Som många av er kanske är medvetna om, så är det många arter av djur, växter, träd och i det marina livet, som utrotats. Hon tillåter nu att hennes frekvens av gudomlig kärlek sprids ut på denna planet, så att många av dessa livsformer kan börja känna den kärleken. Även de minsta varelserna, även gräsen, påverkas av den ogynnsamma energin på denna planet, det är därför många av livsformerna dör. Men trots det, Älskade Ni, är er älskade moder Gaea villig att ge och ge och ge, för att livet ska kunna upprätthållas på hennes yta. Och så, Älskade Ni, presenterar hon det här för er nu, så att ni kan återgå till perfekt helhet, hälsa och balans. Vad som än påverkat er mentalt, emotionellt, fysiskt, psykiskt, energetiskt, kan återvända till balans, så att er kropp kan känna balans och stabilitet. Känna det Levande Ljuset från Gud i ert hjärta, och känna frid genom att energin av kärlek är närvarande.

Och så, vet, Älskade Barn av Ljus, det är av stor betydelse att var och en står stark och stolt, och känner denna energi inom sig. När ni tar in denna energinivå i ert system, välkomnar Moder Gaea er, och hon tackar er för att ni, var och en av er, själva kan påverka helheten. Och när tillräckligt många människor återvänder till balans, kommer denna planet att ha fred. Var och en lär någon annan, var och en leder någon annan, och ni leder genom att vara förebilder, ni leder genom er frekvens och ni leder genom ert hjärta. Idag ökar ert vackra hjärtchakras frekvens genom den Gudomliga Moderns Kärlek. Jag lämnar er nu och låter Maria Magdalena tala. Jag tackar för att jag fick komma fram, och jag sänder er frid.

Hälsningar, Kära Ni, det är jag, Maria Magdalena. Som Moder Maria Maria just har berättat, så har denna frekvens av den Gudomliga Kärleken, den Gudomliga Sophias energi, nu öppnat sin portal på detta Jordplan, nu den 9:e oktober 2017, med en kraftfullare och potentare frekvens för hela världen att kunna känna och ta till sig. Detta är tiden, Älskade Ni, då balansen ska återvända, föreningen av det Gudomliga Heliga. Och det är nödvändigt att alla livsformer återvänder till balans. Om det finns något i ert liv som inte är i balans, be om vår hjälp så hjälper vi er. Vi hjälper er att återvända till balans. Be om vår hjälp, och vi hjälper er att återvända till balans. Ni måste alltid vara lugna i alla situationer och vi vet att det kan vara svårt, men det är det ni måste sträva efter, och det har ni möjlighet att ta till er. När ni befinner er i detta underbara tillstånd av balans i Gudomlig förening, kan ni förbli i helheten och fulländningen som de Guds Skapare ni är, som den Gudomliga Gud och Gudinna ni är. Ni utstrålar kraft och projicerar er frekvens för att hela världen ska känna, se och veta. Kära Ni, tiden är nu väsentlig, och det finns ingen tid att slösa. Bara ta emot kärleken, känn friden och förkroppsliga ljuset.

Ni är ljus och ljusa ska ni förbli, ni är kärlek, och av kärlek ska ni förbli, ni är fridfulla och fridfulla ska ni förbli. Ta in dessa frekvenser i ert hjärta. Det är mycket viktigt att ni tar emot det nu denna dag: Frid, kärlek och ljus. Frid, kärlek och ljus. Frid, kärlek och ljus. Detta är essensen i formen ni skapades. På detta sätt återvänder ni till den heliga föreningen, Guds Heliga Förening, som de vackra Gudar och Gudinnor ni är. Jag vet att vi ofta säger det här, men det är vårt uppdrag, det är därför vi är här, det är därför vi kommer med hjälp till var och en av er, för att ni ska ta emot, förkroppsliga och erkänna det som sanning om ert varande. Och så, Kära Ni, stå i Guds Levande Ljus och känn frid inför allt. Stå i Guds Levande Ljus och känn frid inför allt. Idag, när ni förkroppsligar och tar till er dessa frekvenser, kan ert hjärta öppnas för sanningen om de vackra själar ni är. Ni är här genom en Gudomlig överenskommelse, ni är här av ett Gudomligt syfte, ni har kommit för att hjälpa och att bli hjälpta, och det är nu dags att ta emot. Och nu översvämmar vi planeten med Kärleken från den Gudomlig Modern, och vi ber er ta till er, förkroppsliga, leva och vara den, då ni står i sanningen av de ni är.

Idag är det en extremt viktig dag, och därför ber jag er hedra er själva, hedra alla former av liv, hedra det heliga gudomliga av er varelses sanning. Er själ har gått igenom så mycket, men idag är det på många sätt dags för examen, det är en festdag, det är en glädjens dag. Och så, Älskade Ni, känn frid, känn frid, känn frid och känn i hjärtat att ni är älskade. Ni är aldrig ensamma, och då ni accepterat denna frekvens, av den Heliga Gudomliga Feminina energin som kommer in i ert liv, tackar vi er för att ni tillåter er själva att ta emot den. Gå nu, mina barn och känn frid inför allt, och till nästa gång vi talar, ber vi att ni förkroppsligar, lever och är de vackra själar i den Gudomliga heliga förening ni befinner er i. Det är därför Jeshua, jag och den heliga familjen har kommit för att vara tillsammans med er. Det är därför vi har kommit för att dela med oss av vårt budskap. Eftersom vi har hängett oss åt återkomsten av kärlek, balans och fred på denna planet, från Moder Gaeas begynnelse och genom eoner och eoner av tid, så att hon också, ska kunna återvända och leva i sitt upphöjda tillstånd av skönhet och enighet, som den vackra stjärna hon är, i den starka kärlekens essens som hon skapades i, precis som då ni tillåter er prakt att skina och inte är rädda för träda in i er kraft. Gå och bara var, mina barn. Gå, och helt enkelt bara var, mina barn.

Maria Magdalena.

 

 

»Källa – Kanal: Lea Chapin

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...