Mahatma Logos via Natalie Glasson, 14 september, 2018

Mahatma Logos

via Natalie Glasson

14 september, 2018

”Förkroppsligandet av Mahatmas roll – av Mahatma, den Kosmiska Logon”

Hälsningar! Jag är Mahatma, känd som den Kosmiska Logon/Gudsprincipen och en Övervakare för Skaparens Universum vid den högsta vibrationen. Mitt syfte är att upprätthålla Skaparens vibration och energi alltigenom de 352 dimensionerna inom Skaparens Universum. Jag är ett medvetande eller en källa, snarare än en individuell varelse eller person. Jag förkroppsligar samtliga uttryck och aspekter hos Skaparen inom Skaparens Universum och till och med bortom. Medan jag finns närvarande inom varenda skapelse, så förmår jag också utvidga min vibration för att förena mig med energier bortom Skaparens Universum för att höja den nuvarande vibrationen. Det är när jag expanderar min energi för att förena mig bortom Skaparens Universum, som en energivåg strömmar genom samtliga 352 dimensioner och höjer allas vibration och harmoniserar alla till en större sanning inom dem själva. Man skulle kunna säga att mitt syfte är att samtidigt upprätthålla, höja och utvidga Universums vibration och Skaparens samtliga uttryck på alla nivåer.

Har ni någonsin övervägt att detta även kunde vara ert syfte, att upprätthålla, höja och utvidga vibrationen i er egen varelse, er omgivning och områden bortom er nuvarande existens? Detta är en tankeprocess och tillvaro som är mycket kraftfull och bemäktigande för er. Den placerar er i centrum av er verklighet såsom skaparen av era upplevelser och en varelse som har en positiv inverkan på andra. Det är en roll av att ta ansvar, snarare än att låta livet vara er ledare. Ta er tid att fundera över min fråga till er. Är ni villiga att acceptera att det är ert syfte att upprätthålla, höja och utvidga vibrationen i er egen varelse, er omgivning och områden bortom er nuvarande tillvaro? Ifall ni inte tror att detta är ett av era huvudsakliga syften och roller på Jorden, så varför inte?

Att Upprätthålla, Höja och Utvidga Vibrationen i Din Varelse

När du accepterar din inre kraft, ha tillit till dig själv och var medveten om att du själv är en fontän av Skaparens vibrationer och kärlek, då blir ditt fokus på att upprätthålla, höja och utvidga vibrationen i självaste din varelse mycket enkelt.

Till att börja med så finns ett behov av att vara medveten om din nuvarande vibration, energi och ljusfrekvens, detta kräver observation och utforskande av ditt inre ljus. I meditation eller en stilla stund, be om att få bli uppmärksammad på ditt inre ljus och att helt och hållet få uppleva det i ögonblicket. Du kanske önskar föreställa dig ditt ljus inom dig och lägga märke till hur det känns eller några sensationer som du får. Ta dig tiden att helt enkelt vara med ditt inre ljus och upplev hur det expanderar in i hela din varelse. Du kanske inte förmår beskriva ditt ljus eller dess frekvens i ord, men du får en visshet eller förnimmelse om ditt ljus. När du gör denna övning så ofta du kan innebär det att du upprätthåller ditt ljus, din energi och din vibration. Din uppmärksamhet och avsikt är mer än tillräckligt för att säkerställa att du bevarar den nuvarande vibration som du förkroppsligar, vilket har manifesterats med hjälp av dina andliga övningar, transformationer, din healing och ditt inre uppvaknande.

Att höja din energivibration innebär att bjuda in eller framkalla energiuppdateringar som naturligt flödar genom dimensionerna i Skaparens Universum för att bli förankrade och jordade in i din varelse. Skaparen lämnar ständigt över nya uppdateringar och uppgraderingar, de filtreras genom dimensionerna och är tillgängliga för att samtliga människor ska få ta emot dem. I och med att du uppnår denna process, så kommer du att lägga märke till att din energivibration höjs, dina ljusvibrationer försnabbas och nya öppningar eller healing manifesteras. Säg helt enkelt så här:

‘Jag kallar fram, från den mest ändamålsenliga nivån i Skaparens Universum, de nödvändiga och lämpliga uppgraderade och uppdaterade energierna, för att fullständigt bli förankrade in till samtliga nivåer i min varelse medan de stödjer en höjning och ett försnabbande i mitt ljus. Detta gör det möjligt för mitt ljus att förstärkas och bemäktigas, så att det strålar med större expansion och klarhet. Jag bjuder in Mahatma och mina guider till att hjälpa, stötta och övervaka hela denna process. Tack så mycket.’

I och med att du utvidgar din energivibration, så krävs det att du förenar dig med energikällorna utanför dig själv, det kan vara Uppstigna Mästare, Änglar, Ärkeänglar, Stjärnvarelser, Gudinnevarelser, Moder Jord, Strålar av Ljus eller till och med egenskaper hos Skaparen. När du gör det så sammankopplar du din energi med en annorlunda varseblivning och syn på Skaparen som skiljer sig från din nuvarande syn. I och med att du sammansmälter din energi och får ta emot aktiveringar eller transformationer genom utvidgandet och förenandet av ditt ljus med en annan källa, så blir det lättare för din vibration att utvidga sig bortom din nuvarande upplevelse och existens. Att utvidga din energivibration innebär att du ser, förnimmer eller uppmärksammar en ny aspekt i din varelse, i ditt ljus och din närvaro, som du tidigare inte har uppmärksammat. Skaparens Universum flödar över med inspirerande varelser av rent ljus och ren kärlek, vilka är glada att få förena sig med dig och dela med sig av sin energi. Innan du påbörjar denna övning, så kan du ha någon i sinnet som du önskar förena dig med, eller så kan du be om att den mest gudomligt lämpliga varelsen av ljus och kärlek stiger fram för att förena sig med dig, med syftet att utvidga din energivibration. Säg helt enkelt så här:

’Jag kallar på Mahatma att stötta, beskydda och vägleda mig. Jag önskar förena mig med ……………………, med syftet att utvidga min energivibraton och inse nya aspekter i mig själv vilka jag tidigare inte har upptäckt. Jag bjuder in …………………… att sända mig din energi, jag är öppen för att ta emot din energi och att förankra den in i min varelse. Må denna sammansmältning stötta utvidgandet i min energivibration på ett underbart och positivt verkningsfullt sätt. Tack så mycket.’

Att Upprätthålla, Höja och Utvidga Vibrationen för Din Omgivning

Genom att uppnå de övningar som jag, Mahatma, har delat med mig till dig, så stödjer du transformationen i din omgivning, vilket innebär den verklighet inom vilken du existerar och dagligen upplever, i hur liten eller stor utsträckning det än kan vara. För att ytterligare utveckla detta, så kan du önska sitta i meditation eller en stilla stund och känna in energin och ljuset i din verklighet som helhet, hur känns ljuset eller vilka känslor uppstår inifrån din varelse när du förenar dig med ljuset i din verklighet?

För att höja vibrationen i din verklighet, så finns det ett behov att inombords ställa en fråga, eller att be om vägledning angående vilka energier från Skaparens Universum som du ska kalla på för att transformera din verklighet till en renare ljusvibration. Fokusera på att förankra ljuset i en källa eller varelse från de inre planen, eller be om att en egenskap från Skaparen ska jorda sig in i din verklighet. Se, förnim eller uppmärksamma att ljuset flödar in i din verklighet och har en positiv inverkan på din verklighet.

För att utvidga vibrationen i din verklighet, kan du kalla på ditt högre jag, din högre själ eller vilken benämning du vill använda, för att ladda ner dess rena energi och insikt av hög vibraton till din varelse och sålunda erbjudande dig en ny insikt om det sätt som du uppfattar din verklighet, samt en ny energivibration inom din verklighet. Denna högre aspekt av dig själv kommer att möjliggöra det för dig att ladda ner och inom dig väcka upp allt som behövs för att upptäcka din verklighet utifrån en utvidgad medvetenhet och insikt.

Att Upprätthålla, Höja och Utvidga Vibrationen Bortom Din Nuvarande Existens

Det är av stort värde att höja och utvidga din vibration bortom din nuvarande tillvaro på Jorden, att göra det innebär att du harmoniserar ditt medvetande och hela varelse med Skaparens Universum, i och med att du får ta emot allt som Skaparens Universum har att dela med dig. Skaparens Universum är så vidsträckt och expanderande, det existerar inom din varelse och inom samtliga Skaparens aspekter. Att ta emot Universums energi uppmuntrar dig till att släppa taget om illusioner, blockeringar, begränsningar och stagnerade energier. Du låter även Skaparens Universum vagga och stötta dig inom alla områden av din varelse och verklighet.

’Mahatma, vänligen stötta mig med att upprätthålla, höja och utvidga min vibration bortom min nuvarande tillvaro, genom att förena mig med Skaparens Universums energier och vibrationer, vilka är mest ändamålsenliga och lämpliga. Vänligen stötta min koppling med Skaparens Universum och gör det möjligt för mig att ta emot den nödvändiga energin med lätthet och perfektion. Mitt syfte med att göra detta är att släppa taget om illusioner, blockeringar, begränsningar och stagnerade energier, i och med att jag låter Skaparens Universum vagga och stötta mig inom alla områden av min varelse och verklighet. Tack så mycket.’

Varje gång du accepterar dig själv sådan du nu är, höjer och utvidgar din vibration, så har du en positiv inverkan på alla själar och varelser runtomkring dig, i sanning över hela Jorden.

Med ständig närvaro, kärlek och support.

Mahatma, Cosmic Logos.

 

Channeled through Natalie Glasson – 14th September 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

https://www.omna.org/

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...