Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 2 december, 2022

Himmelsk Livmoder stödjer Övergångar, av de Himmelska Vita Varelserna
Kanaliserad genom Natalie Glasson
Ursprunglig källa: Sacred School of OmNa
Hälsningar, älskade ljusfyrar, vi är de himmelska Vita Varelserna. Vi håller det rena vita ljuset på de himmelska nivåerna och vi har varit i tjänst för mänskligheten och Moder Jord sedan jordens födelse. Vårt syfte är att stödja Uppstigningen, Skaparens evolution och minnet av Skaparen.
Vi är medvetna om att många övergångar äger rum på jorden. Vissa människor känner sig isolerade, vissa kan känna sig som om de vill dra sig tillbaka inom sig, andra vill helt enkelt blockera allt utanför dem så att de kan ta sig tid att föryngra, förvandla och vårda sin varelse. Många människor kan känna sig bortkopplade från varandra. Som om det finns för många blockeringar, för mycket smärta eller för många utmaningar som orsakar separation. Det är en tid då separation mellan människor kan upplevas, det är en tid då kommunikation kan vara svår. Det kan till och med vara utmanande att göra enkla saker i din verklighet eller att manifestera enkla saker. Det kan kännas som om världen väger tungt på dina axlar, eller om det finns så mycket att göra att du inte vet var du ska börja. Förvirring och bristande tydlighet eller förståelse kan upplevas av många.
Du upplever en övergång, en övergång från en energi till en annan. En flytt från en vibration och dess perspektiv till en annan. Det är i denna tid som det finns ett behov av att vara så ansluten till dig själv som möjligt, och att följa din intuition, din inre vägledning. Det är viktigt att vårda sig själv så mycket man kan, annars det kan kännas som att man går vilse. När du vårdar dig själv, ansluter dig till dig själv och följer din intuition, kommer du att tillåta dig själv att röra dig genom de övergångar som äger rum, inte bara inom ditt väsen och Uppstigning, utan inom Uppstigningen av hela världen, och naturligtvis, de inre planen. Det är för dig nu att ta ansvar för ditt eget väsen och din egen verklighet. Att förstå och fråga dig själv vad du behöver i detta ögonblick, och att tillåta dig själv att ta emot det du behöver.
Vi de himmelska Vita Varelserna vill stödja er i denna tid. Vi vill göra den himmelska livmodern tillgänglig för dig på de inre planen för att stödja övergångar. Du kommer att upptäcka den himmelska livmodern på de himmelska nivåerna. Det är inom de himmelska vita varelsernas rymd och ashram, denna livmoder är som en kokong. Det är en energikokong med ljus som flödar uppåt och ljus som flödar nedåt, med en kapsel som du kan existera inom. Vibrationerna i denna livmoder är himmelska och kosmiska. De är väldigt rena, och vibrationen hjälper dig att röra dig genom övergångar av någon eller alla former med större lätthet. Detta kan resultera i att läkning äger rum, större klarhet eller förståelse och en känsla av att kunna gå vidare.
Om du vill besöka den himmelska livmodern, kontakta bara oss, de himmelska vita varelserna kommer att omge dig. Beskriv för oss var du upplever utmaningar, isolering, separation, en känsla av misslyckande och så vidare, beskriv för oss allt som finns i ditt väsen, som stör dig eller orsakar smärta eller utmaningar. Ge oss sedan tillåtelse att transportera dig till de himmelska vita varelsernas himmelska livmoder. Vi kommer att fylla din energi med vitt och regnbågsljus, tillåta dig själv att andas in detta. Vi kommer att transportera dig till livmoderutrymmet som en puppa med energi som flödar in från ovan och under. Energi flödar också ut ur puppan uppifrån och underifrån. När du tillåter dig själv att gå in i puppan kan du föreställa dig den som en avslappningskammare. Fokusera på att slappna av i alla delar av din kropp för att absorbera livmodern, den himmelska energin som kommer att vårda och ge dig näring och stödja övergångar.
Du kanske upptäcker att du i livmodern faktiskt rör dig genom många olika övergångar, eller att du får förståelsen för hur du går igenom övergångar. Hur du tillåter dig själv att utvecklas och utvecklas med din essens och sanning för att förkroppsligas. Detta är ett utrymme som du kan existera inom och uppleva så länge du vill, du kanske till och med vill gå in i den himmelska livmodern innan ditt sömntillstånd så att du tillåter dig själv gott om tid att uppleva den himmelska livmodern. Det är inte viktigt för dig att förstå vad som händer eller hur övergångarna rör sig med större lätthet. Det är helt enkelt en vårdande närande kammare för dig att uppleva och njuta av, som ett heligt utrymme för dig att dra dig tillbaka till när saker och ting verkar för utmanande. Det kommer att erbjuda dig allt du behöver för att flytta dig själv till ett utrymme där saker är lättare och du kan se, känna och erkänna med klarhet.
När du vill återvända till din verklighet, erkänn helt enkelt golvet under dig och be oss att transportera dig tillbaka till din fysiska varelse och verklighet på jorden, och vi kommer att göra det. Du kanske vill ta dig tid att begrunda de övergångar som du går igenom just nu.
Vad händer i din verklighet som utmanar eller stör dig?
Vad behöver aktiveras i ditt väsen?
Vad behöver förkroppsligas?
Och vad behöver omsättas i handling så att du kan gå igenom denna övergång?
Vi tackar för att du är närvarande hos oss.
Vi är de himmelska Vita Varelserna.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...