De 144 via Natalie Glasson, 15 januari, 2021

 

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar till alla varelser på Jorden som reser genom uppstigningsprocess. Vi är ett kollektiv, vi är en energi, vi är de 144. Vi är ett uttryck för oändligheten och vi är ett uttryck för Skaparens kärlek, Kristusmedvetandet. Många av oss har funnits på Jorden. Vi har gått igenom uppstigningsprocessen och återigen fått tillgång till våra högre former och gudomliga själv, existerande som en, en kollektiv energi, ett uttryck för Skaparen.

Vi, de 144 kommer till er nu. Vi vill dela med oss av en ny process för uppvaknande som vi initierar, som vi energisätter, förstärker och expanderar eller överför från hela Skaparens universum, särskilt för Jorden. Vi kallar denna uppvakningsprocess för den Gyllene Strömmen av Uppvaknande, detta är den högsta vibrationen i Kristusmedvetandet. Det är viktigt att inse att Kristusmedvetande inte har något att göra med religion eller med Mästaren Jesus. Kristusmedvetandet är uttrycket av kärlek, det renaste uttrycket av kärlek från Skaparen. Det är en vibration, frekvens och ljud, det bringar fram läkning och upplysning. Vi skickar detta som en ström av flytande gyllene ljus. Föreställ er att den här strömmen av flytande gyllene ljus liknar ett regn som strilar över och genom er, som det vackraste vattenfall vilket svallar ut i alla riktningar.

Denna energi svallar in i er, in i jorden, in i alla aspekter. Föreställ er allt täckt av flytande gyllene ljus, det glimmar, det skimrar, det lyser. Känn, upplev, uppmärksamma det flytande gyllene ljuset som flödar över och genom er, i varje por hos er varelse, varje cell absorberar denna gyllene ström, alla aspekter av er verklighet, alla era skapelser, upplevelser, manifestationer fylls med detta flytande gyllene ljus. Allt ser vackert ut, allt innehåller Skaparens vibrationer, Skaparens essens och sanning. Föreställ er, känn, upplev detta för ett ögonblick, för det är sanningen, vågen, uppstigningsgåvan som vi, de 144, ger er nu.

Vi ger er denna energi, eftersom vi vet att kärleken är så viktig. Vi vet att kärlek är kärnan inom er. För att trösta er, för att jorda er, för att skapa healing, för att ni ska kunna expandera och utvecklas till allt ni är så krävs kärlek och aktivering, av den renaste kärleksvibrationen och den är otroligt viktig nu. Kärleken är Kristusmedvetenheten, det är kärleken som vi de 144 ger er med oändlighetens vibrationer. Den här kärleken är mycket viktigt, för när ni upplever kärleken upplever ni också oändligheten, den oändliga energin och vibrationen hos Skaparen och den oändliga energin och vibrationen i er egen varelse. Oändligheten är expansiv, gränslös, den säkerställer att allt och alla är anslutna. Kärlek är på många sätt samma sak, men dessa två energier sammansmälter som en, med avsikt och intention, vilket skapar en sådan kraftfull ljusström, en Gyllene Ström av Uppvaknande.

Ni behöver absorbera Uppvaknandets Gyllene Ström, dra nytta av den, ta emot, förkroppsliga, jorda och dela med andra. Var fyrar för det Gyllene Ljuset. Var som flodbädden som låter den gyllene floden rinna fram. Uppvaknandets Gyllene Ström är kärlekens och oändlighetens renaste vibration från oss, de 144, den kommer att öka och utveckla er i kärlek. Den hjälper er att förankra kärleken i allt ni är, förankra kärlek och oändlighet i allt ni gör och skapar.

Föreställ er att alla era insikter, inre vägledning, uttryck, manifestationer och handlingar, kommer från denna syntes av kärlek och oändlighet. Vad skulle manifesteras för er? Hur skulle er verklighet se ut eller vara? Finns det något i er som motsätter sig denna fullständiga och absoluta kärlek, och den renaste oändlighetens vibrationer? Varför, för ni mer än förtjänar det, det är det er naturliga existens.

Er Naturliga Existens

Under 2021, är det meningen att ni ska återvända till er naturliga existens. Frågan uppstår då, vad är normalt/naturligt för er? Vad betyder ens normalt/naturligt? Ni kanske tycker att er verklighet, alla era perspektiv, era övertygelser, era åsikter, era handlingar är normala/naturliga för er. Vi, de 144, instämmer i att den renaste vibrationen av kärlek och oändlighet som förkroppsligas i er, uttryckt genom er och allt ni är, är normalt/naturligt för er, mer än något annat ni upplever, gör eller skapar i er verklighet.

Den Gyllene Strömmen av Uppvaknande kan vara påverkande, kan vara grundläggande för allt ni är och allt ni skapar. När ni tar emot den Gyllene Strömmen av Uppvaknande från oss, de 144, kommer den att skapa djup läkning, djupt uppvaknande, en rening och rensning. Detta kommer att vara mycket tröstande, stödjande, kärleksfullt och sanningsenligt. Det kommer att kännas som en varm omfamning, avslöja så mycket om er själva, ni förstår att ni är älskade och hjälpta och att allt är bra. Det är en mycket mild, öm, kärleksfull upplevelse. Ju mer ni ansluter till den Gyllene Strömmen av Uppvaknande, desto mer kommer ni att förkroppsliga dessa energier, bringa dem till er verklighet och få fördelar av de helande vibrationerna och uppvaknandet.

Om den Gyllene Strömmen av Uppvaknande för fram uppvaknandet, så kanske ni vill fråga er. Vad behöver vakna upp inom er själva? Vad vill du få fram genom närvaron av kärlek och oändlighet? Vi, de 144 är närvarande för att stödja er i ert förkroppsligande och uttryck för syntesen av kärlek och oändlighet. Om kärleken är oändlig har den inga gränser, inga begränsningar, inget dömande. Dess kraft är enorm och det är vad vi vill stödja er med för att få uppleva kraften i er kärlek. Är ni redo att låsa upp er kärlekskraft? Är ni redo att inse vad er kärlekskraft kan frambringa och hur den kan vara till nytta för er? Detta ber vi er om, när vi för fram den Gyllene Strömmen av Uppvaknande.

Sätt er och meditera eller var i stillhet. Kalla först på oss, de 144, med era egna ord, bjud in oss att vara närvarande runt er, känn vår energi, ta emot vårt ljus, absorbera våra vibrationer och be oss om gåvan som anpassar er till vår Gyllene Ström av Uppvaknande. Ta emot det Gyllene Ljuset, ta emot det så länge ni vill.

Ni kanske vill affirmera:

”Jag är syntesen av kärlek och oändlighet.”

När ni känner att ni verkligen ansluter till vibrationen i den Gyllene Strömmen av Uppvaknande, kärlek och oändlighet som finns inom er, kan ni säga:

”Jag låser upp min kärlekskraft. Jag låser upp min kärlekskraft.”

Utan några förväntningar, utan några dömanden, var bara närvarande och ta emot. Denna upplevelse och insikt kan pågå under en tid.

Vi älskar er helt och fullt.

Vi tackar er,

Vi är de 144

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...