Mahatma via Natalie Glasson, 5 maj

___1010293

Mahatma, 5 maj 2016
via Natalie Glasson
Befrämjandet av Er Fysiska Kropps Uppstigning

Hälsningar med kosmiska vibrationer, jag är Mahatma, Avataren för Syntes och övervakare av den kosmiska nivån, jag är känd som den Kosmiska Logos. Det finns 352 nivåer av Mahatmaenergi som spänner över alla dimensioner i Skaparens Universum. Detta innebär att det finns 352 nivåer av min varelse, och samma antal nivåer som bildar er varelse. Med detta nummer i åtanke verkar det mer tillgängligt att komma åt alla nivåer i ert väsen, och ändå är varje dimension av de 352 nivåerna oerhört expansiva och upptar omfattande aspekter av universum och er varelse. Att utforska en nivå av er varelse kan ta många livstider på Jorden, men den energivibration som Jorden ger resonans vid nu skyndas på, vilket innebär att er utforskning av nivåerna av ert väsen forceras. Detta innebär att ni kan utforska så mycket mer av ert sanna jag under en enda livstid, och innebär också att er kropp och aurafält måste bearbeta mer ljus, kärlek och medvetande. Om er kropp inte är helt samstämmig med er själ, då kan ökningen av energi, ljus och medvetande som upptäcks, accepteras och förkroppsligas, skapa utmaningar för er kropp.

Det finns många faktorer som kan sänka vibrationen av er fysiska kropp och skapa disharmoni mellan er kropp och själ:

Ökning av andlig medvetenhet, känslighet eller medvetande som inte har grundats i den fysiska kroppen och inte används på en fysisk nivå.

Vibrationerna ni väljer att omge er med, från den omgivning ni arbetar och bor i, till de produkter ni sätter på er kropp och den mat ni konsumerar.

De tankar och föreställningar ni har och omedvetet reciterar, om er fysiska kropp liksom känslorna bakom tankarna.

Inte tar er tid att lyssna på er kropp, att förstå de meddelanden och vägledning den ständigt uttrycker till er. Att ignorera rösten från er fysiska kropp kan skapa disharmoni mellan själen och kroppen då kroppen inte hedras eller fullgörs.

För att er kropp ska förbli harmoniserad med de stora förändringar som förekommer inom er själ vid denna tid av uppstigningen och en större acceptans av de 352 nivåerna av ert väsen, finns ett behov av att inse att tillväxten och fullgörandet av er kropp är en aspekt av er uppstigningsprocess. När er kropp är nöjd och harmoniseras med er själ så är det så mycket lättare för er att förkroppsliga er sanning, uppleva den med större fullhet dagligen. Er önskan om ytterligare andligt uppvaknande är kraftfull och utvecklas för varje dag, men jag önskar att ni ska inse ifall ni ignorerar er fysiska kropp. Fråga er själv denna fråga. Ni kanske tycker att det är omöjligt att bortse från er fysiska kropp eftersom ni är medveten om er kropp under hela dagen. Men ni har perspektiv och föreställningar om er kropp programmerade i ert sinne och undermedvetna, som kanske inte längre är lämpliga eller felaktiga. Ni kanske känner er förtrogen med kroppen, men om ni inte anknyter med och lyssna på er fysiska kropp då kan det finnas disharmoni i kroppens anpassning till alla aspekter av ert väsen.

Ta en stund för att sitta lugnt och fokusera på er andning, för att komma in i ett meditativt tillstånd. Tänk er att er fysiska kropp sitter framför er, det kommer att verka som om det helt enkelt är en projektion av er. Bekräfta att er fysiska kropp är framför er och be er fysiska kropp att berätta för er vad den behöver. Er fysiska kropp kan börja klaga på att den ignoreras eller känner sig oälskad, om detta inträffar, bara låt er fysiska kropp berätta detta utan dömande eller otålighet. Er fysiska kropp släpper ut energi som den har hållit inne och som den behövde släppa för att heala. Er fysiska kropp kanske vill berätta om en aspekt av er kropp som upplever lidande, återigen kan den behöva frigöra energi eller ge er vägledning i hur man healar. Om uttrycket hos er fysiska kropp verkar negativt, ska ni inte tro att ni själv är negativ, eftersom när energin har släppts kommer en healingsprocess att äga rum och harmoni kommer att manifesteras. Er fysiska kropp kanske vill ge vägledning, helig andlig visdom och upplysning för att hjälpa er vidare i er uppstigning. Ju mer ni lär er att lyssna på er kropp desto friskare blir er kropp, desto vackrare och heligare kommer dess utbyte att vara med er. Tänk om ni ignorerades och led, ständigt bad om hjälp och det är inte gavs, när det sedan ges möjlighet att berätta kan ni först ha en hel del uppdämd energi som ni vill släppa ut. Vänligen vara kärleksfull när er fysiska kropp berättar dess sanning för er.

Övandet i att dagligen lyssna på er fysiska kropp kommer att göra det möjligt för kroppen att acceptera de energier ni är förtrolig med andligt, medvetet eller omedvetet under meditation, healing eller uppstigningsövningar. Ni kommer att bli mer komplett och kommer att kunna känna igen övergångarna eller släppa processer som sker i kroppen innan de blir alltför svåra att hantera.

Kom ihåg att er kropp kan berätta allt ni behöver och kanske vill veta. Den kan berätta exakt vad som sker i kroppen och på varje energinivån av er varelse, varför det sker och hur man inleder healing. Det finns helt enkelt ett behov för er att öppna upp er till att inse, lyssna, ta emot och värdera den visdom som fördes fram, även när andra kanske säger annorlunda. Att lyssna på er kropp är en naturlig förmåga som måste aktiveras och användas för att utveckla den till ett kraftfullt verktyg för att upprätthålla hälsan och vitaliteten hos er kropp, och även er kropps anpassning till ert gudomliga jag inombords.

En annan metod är att ta er tid i vardagen, särskilt när ni kopplar av, till att bjuda in er fysiska kropp för att åstadkomma en föryngringsprocess. På samma sätt som en dator kör en genomsökning och fixar de områden som kräver reparation, kan er fysiska kropp göra samma sak om ni instruerar den och låt den göra det. Bara prata med er fysiska kropp och uppmana den att köra eller åstadkomma en föryngrings- och healingsprocess, transformera alla områden av disharmoni. Er kropp kommer automatiskt att ansluta till er själ och attrahera helande ljus in i hela er kropp så att alla kroppsdelar oscillerar och vibrerar då den helande energin överförs. När alla aspekter av er fysiska kropp accepterar och sänder ut samma vibration kommer harmoni manifesteras och således sker healingen. Tillåt er själv att under hela processen vara medveten om eventuella förnimmelser eller känslor i er fysiska kropp, då detta kan ge er insikter om var det krävs ytterligare undersökning, eller så kanske ni märker att det uppstår ett sammanhängande mönster. Även i denna process uppmuntras ni att arbeta i harmoni med er kropp för att uppfylla dess behov.

På samma sätt som er själ vill vara lierad som ett med Skaparen, vill er fysiska kropp förenas med er själ och med Skaparens energier som flyter genom er själ. När er kropp skapar disharmoni är det av en anledning och det är ofta ett tecken på att aspekter av er kropp upplever separation från er själ och måste återföras. Naturligtvis är kroppen alltid ansluten till er själ men kroppen liknar en svamp och absorberar energivibrationer. Om er kropp accepterar en energivibration som inte är i resonans med er själ, kan utmaningar uppstå inom den fysiska kroppen.

Ni kanske redan erkänner er fysiska kropp som ett tempel eller heligt ashram som hyser er själ, men erkänner ni er fysiska kropp som en klok guide, en källa till sanning, svar, transformation och healing? Att erkänna er kropp som ett klokt medvetande som kan stödja er dagligen kommer att påskynda er uppstigning oerhört, och tillåter att omvandling kan ske samtidigt i hela ert väsen, då er kropp fungerar som ett kraftfullt ankare av er sanning.

En ytterligare metod för att underlätta er fysiska kropps förkroppsligande av det gudomliga, och större harmonisering med er själ, är att kalla på mina energier, Mahatma, för att uppnå en healing hos er. Detta helande kommer att främja ytterligare syntes av er kropp och själ, syntes av hela er varelse med den lämpligaste nivån eller nivåerna av de 352 nivåer av Mahatma. Kom ihåg att jag är helt enkelt ett uttryck för Skaparen, så de 352 nivånerna av Mahatma är helt enkelt en manifestation av Skaparen. Jag kommer också att anpassa er med den lämpligaste nivån eller nivåerna av de 352 nivåerna av ert väsen så nya insikter, upplysning, förmågor och healing kan väckas och bli ihågkomna inifrån er inre sanning.

Kalla helt enkelt fram mitt turkosa, vita och pärlemorskimrande ljus att omge er som en ljuspelare.

Säg högt, ’Mahatma, Avatar för Syntes, vänligen påbörja er syntesprocess inom min varelse för att stödja mitt helande, uppvaknande på alla nivåer och harmoniseringen av alla aspekter av min varelse. Tack.’

Tillåt er själv att ta emot, med fokus på att absorbera mitt ljus med varje inandning. Ni kanske också vill recitera, ”Jag är Avataren för Syntes”. Detta är ett kraftfullt mantra som talar om att tillåta Skaparen att transformera inom er, så att alla aspekter av ert väsen är harmoniserade och uttrycker den gudomliga sanningen.

När processen känns färdig, ära er kropp genom att andas in det ljus ni har fått, in i er fysiska kropp och be er kropp att förkroppsliga ljuset, vilket förankrar allt som har tagits emot in i Jorden.

Det är dags att reformera er gudomliga relation med er fysiska kropp. Detta är viktigt nu då varelser från Venus skickar deras rena kärlek in i er fysiska kropp under 2016, i syfte att uppgradera och transformera er kropp. Det är en idealisk möjlighet att heala och bringa harmoni till er fysiska kropp, så att er kropp kan bli en källa och uttryck för gudomlig Skaparkärlek och medvetande som sprider sanning. Varelserna av Venus stöder omvandlingen av er fysiska kropp så att det verkliga syftet och förmågorna hos er fysiska kropp kan vakna och erfaras under de kommande åren. Stötta healingsprocessen som varelser från Venus uppnår med er, genom att ta er tid att lyssna och kommunicera med er kropp, så kommer ni att bli ett vackert exempel för att inspirera mänskligheten. Er hängivenhet till er fysiska kropp och hjälpen från varelserna av Venus kommer i framtiden att stödja en verklighet för alla, utan sjukdom och lidande i den fysiska kroppen. Detta skulle skapa stora förändringar i uppstigningen eftersom varje persons fysiska kropp skulle existera ständigt i ett hälsosamt vibrerande tillstånd som tillåter högre frekvenser av ljus och medvetenhet att absorberas av den fysiska kroppen, vilket skapar en enorm frihet och expansion, med större erkännande av Skaparen, av alla och inom alla.

Jag är Avataren av Syntes,

Mahatma

Källa

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...