Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, maj 6

et-contact

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Själv, maj 6

 

Eftersom de negativa krafterna är på reträtt, och de positiva åtgärderna håller på att byggas upp, kommer det att leda till uppfyllandet av löftena till er. Stora framgångar kommer och inget kan stoppa fördelarna för mänskligheten. Ni har länge varit medvetna om de nuvarande händelserna, och snart kommer informationen ut om de framsteg som gjorts. Titta på det som händer i det stora, och det blir uppenbart att de mörka är på reträtt, och har förlorat sin makt över att diktera vägen för framtiden. Omvärderingen av valutor har redan kommit långt, och hindren har endast orsakat mindre problem. Det är nyckeln till de stora förändringarna på Jorden som kommer att påskynda de återstående. Det kvarstår bara att fortsätta att förhindra de mörka Tjänarna från att eskalera i sina avsikter att ta över Jorden, och de försiktighetsåtgärder som vidtagits har varit mycket framgångsrika.

Var säker på att Ljusets Krafter backas upp av mäktiga allierade, som kommer att se till att förändringarna händer med högsta fart. Vid varje steg har försiktighetsåtgärder vidtagits, för att säkerställa att de fortsätter utan störningar. Ni är nu närmare att få ta dela av de fördelar som väntar er, än när den nya cykeln började. Fördelarna kommer att lyfta er till en ålder med mängder av löften om en fredlig tillvaro, fri från inblandning av dem som stannar kvar i mörkret. När ni ser tillbaka kommer ni att förstå att era erfarenheter från många liv i de lägre vibrationerna, har hjälpt er att utvecklas mycket snabbare. Fördelarna med er uthållighet och lojalitet till Ljuset kommer att belönas så till den grad, som ni just nu inte kan förstå. Er framtid skulle kunna beskrivas som ”Himlen på Jorden” och det kommer att bli en underbar tid av njutning, utan risk att er fredliga varelses existens avbryts.

Under tiden bör ni hålla siktet stadigt på ert högsta uttryck av Ljus, och leva i enlighet med de högre vibrationerna. På så sätt kommer ni att förbereda er för erfarenheterna i de högre vibrationerna som väntar på er. Många grupper som arbetar för Ljuset fortsätter att styra era steg, och håller de mörka Tjänarna borta och förhindrar deras inblandning. Sakta men säkert når ni längre in i en högre tillvaro där det bara finns Ljus. Det är där ert öde finns med försäkran om att ni kommer att bli en komplett Ljusvarelse. Nivån ni lämnar har små likheter med er sanna verklighet, men den har tjänat sitt syfte genom att testa era gränser och därmed stärka er förmåga att stå starka inför alla utmaningar. Ni visste vad som skulle komma när ni steg ned genom olika nivåer, men ni fann det också svårt att hålla fast vid ert Ljus. Ni är dock att gratulera till att ha kommit igenom några svåra tester, och ni kan på grund av det hålla huvudet högt.

På Jorden åldras er kropp snabbt, och när ni går in i ålderdomen kommer oftast sjukdom och diverse andra problem. Men i de högre vibrationerna när ni behöver använda en kropp, behöver den inte föryngras, utan dess tillstånd förblir konstant. Det möjliggör för själen att ställa undan den efter användning, och återvända till den när så behövs. Ni kommer att förstå att ni inte åldras som nu, och ni lider definitivt inte av sjukdomar. Det gäller även för andra former av liv och ni kan till exempel också inkludera alla levande växter. Det är en del av skönheten av att leva i de högre vibrationerna, där ni inte kan undgå att notera att allting är så levande, nytt och permanent bibehållet. Ljuset permanentar allt omkring er och tar kontinuerligt fram skönheten i allt ni ser. Den fridfulla miljön störs inte av skräniga läten som på Jorden, utan underbart ljud fyller luften.

 

Det är dags att leva i nuet och lämna det förflutna där det hör hemma, men klara först upp alla oavslutade ärenden och förlåt dem som kan ha kränkt dig. Hämnd finns bara i tanken hos dem som inte inser att alla är en del av allt, och evigt sammanlänkade. I vilket fall som helst, måste varje själ sona och redogöra för ”synderna” mot någon annan, och varje liv är planerat för att ”Rensa bort Skräpet”. Era guider är medvetna om era behov och kommer att göra allt de kan för att hålla er på vägen som leder till uppfyllelse. Följ er intuition då sådana frågor kommer upp, och kom ihåg att ingenting av vikt som händer i ert liv, är av en slump. Även de som är er familj och relationer utanför, är en del av er livsplan och bör anses som mycket viktiga för er utveckling. Ni befinner er alla i den ”Sista Chansen”, och om ni ignorerar hjälpen som erbjuds, kanske ni inte kan klara de utmaningar som ni behöver gå igenom.

Er värld stöder en mängd olika grupper som alla är på olika ställen längs ”Vägen av Evolution”. Men alla är lika i Guds ögon och det skulle vara fel att döma någon själ på grund av var den befinner sig nu. Behandla alla som jämlikar med kärlek och vänlighet, och föreställ er hur fantastisk världen kan bli då. Det är verkligen vad ni kommer att uppleva när ni återgå till ”Summerland”, även om varje själ kommer att hamna på rätt nivå enligt sina egna vibrationer. Ni är därför med själar som är på samma nivå av evolutionen, även om vissa med en högre vibration kan gå till en högre nivå direkt. Så ”döden” kan ses som en fridfull övergång från en nivå till en annan, och är inte alls den skrämmande upplevelsen, som vissa tror.

Den tid ni har spenderat på jorden som en fysisk människa har påskyndat er evolution, och förberett er för större upplevelser. Ni slutar aldrig att lära er och när ni väl är borta från Jorden får ni välja er egen väg av evolution. Men ni har haft hjälp med era beslut genom högre utvecklade själar, och ni kan vara säkra på att ni hittar den rätta vägen. Några av er är bekymrade för andra familjemedlemmar, men ni måste låta var och en följa sin egen väg. Men om det finns en kärlekslänk mellan er, kommer ni att kunna kontakta dem och hålla kvar kontakten hela tiden. I de högre nivåerna är ni befriade från de tunga, besvärliga, fysiska kroppar ni har nu. Det finns mycket att lära sig om dessa högre nivåer, men de flesta av er har redan haft erfarenhet av dem i andra liv, även om ni inte kan se det nu.

Håll er fokuserade på era mål och hjälp andra genom att sprida kärleksfulla vibrationer, och ni kommer att göra mänskligheten en stor tjänst, genom att hjälpa dem att hitta vägen till Ljuset.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan.

I Kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light


Translations available at
http://gfbymikequinsey.blogspot.pt/

Channelled by :Mike Quinsey

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...