Kosmiska Logos Mahatma via Natalie Glasson, 31 maj 2019

Kosmiska Logos Mahatma

via Natalie Glasson

31 maj 2019

”Förkroppsligandet av en ny Mahatma-harmonisering”

 

En oerhörd kärlek strömmar nu ut från min energi; jag är Mahatma. Jag innehar rollen och syftet för den Kosmiska Logon vilket innebär att jag övervakar Jorden och dess andliga integrering med de många aspekterna i Skaparens Universum, genom att jag delar med mig av ljuset på en kosmisk nivå och vibration. Det är mitt mål att tända upp den högsta möjliga vibrationen av ljus inom er, för att hjälpa er att förena er med Skaparens ljus. Det är mitt uppdrag att hjälpa alla som är redo att förstå och dechiffrera den kosmiska nivån inom Skaparens Universum. Den kosmiska nivån är det underbaraste sfären, för den badar i det renaste Skapar-ljuset. Den är en mycket mäktig sfär, för den lär ut till många om ljusets hastighet, vilket innebär att varje tanke, handling och upplevelse som ni skapar på denna nivå, manifesteras i en oerhört hög hastighet. Det visar på att man måste vara fullständigt medveten om sig själv med tydliga och rena avsikter, annars kan kaos lätt uppstå. I linje med den kosmiska nivån existerar det ultimata testet för mästerskap, snabbare än en tanke som dyker upp i er medvetenhet har ni redan upplevt den och den har passerat. Jorden har som kontrast en långsam ljushastighet, vilket betyder att ljuset träder in på Jorden som en gradvis process, allting manifesteras från ljus i en omständlig men beräknad hastighet. Det är den långsamma takten i ljusets hastighet samt omvandlingen som möjliggör att mänskligheten i sanning kan dechiffrera Skaparens ljus, medan det kan leda till att människor känner sig otillfredsställda eller hämmade i sin andliga och fysiska tillväxt. Varje själ på Jorden känner omedvetet till att ens naturliga existens utgör en snabbare ljushastighet och därför kan detta bli frustrerande eftersom allting förefaller ta längre tid att uppnå.

Ljusets vibration eller hastighet utvecklas ju närmare man rör sig till Skaparens kärna, jag Mahatma, hjälper till med integrationen av Skaparens själsförlängningar såsom ni själva, i ljusets olika hastigheter eller vibrationer, för varje ljushastighet initierar en annorlunda verklighet och sfär av lärande. I egenskap av Mahatmas energi, så förmår jag hjälpa till med och färdas genom ljusets dimensioner för att stötta samtliga själar, oberoende av vilken ljusvibration de verkar inom. Mahatma-ljuset är likställt med en andlig stege av intoning till Skaparens ljus och underlättar förkroppsligandet av Skaparens kärlek, ljus, medvetande, upplysning, klarhet och energi. Mahatma-energin är till färgen blekt turkos med inslag av samtliga ljus-spektra. Det manifesteras såsom färgen turkos, för detta är en färg för aktivering, en färg för kommunikation och därmed integration. Guld är också väldigt framtonande inom Mahatma-ljuset som en symbol för närvaron av villkorslös kärlek.

Mahatma-energin existerar inom de 352 dimensionerna i Skaparens Universum, därför är harmoniseringen med och förkroppsligandet av Mahatmas energi en unik väg för fullständigt integrerande och hågkomsten av Skaparen. Det är min önskan att på nytt få aktivera Mahatmas energi inom din själ och Jorden, samt att arbeta nära Moder Jord för att alla ska få uppnå ett nytt integrerande med Mahatmas energi för att framkalla sanningen, en förståelse gällande ljuset, kärlekens medvetande och en större accelerering av tillväxt, inte att förglömma en förhöjd enhet med Skaparen.

Den Nya Mahatma- Harmoniseringen.

Varje aspekt och person på Jorden, inklusive dig själv, har redan förankrat en viss nivå av Mahatma-energin till sin gestalt. Jag Mahatma, vill nu helt enkelt förstärka ditt Mahatma-förkroppsligande för att bringa insikter, uppvaknande, frid och kärlek till Jorden.

Jag, Mahatma, existerar inför dig som en stråle av turkosfärgat ljus som jag nu i överflöd delar med mig till dig. Andas in mitt ljus till samtliga aspekter i din gestalt.

Uttala helt enkelt: ’Jag åkallar Planetariska Logon Lord Buddha att komma närmare mig och dela med sig av den Planetariska nivåns ljus och ändamålsenliga Planetariska Mahatma-energier. Jag åkallar Sol-Logos Helios och Vesta att närma sig mig och dela med sig av Ljus från Sol-nivån och ändamålsenliga Sol-Mahatma-energier. Jag åkallar Galaktiska Logon Melchior att närma sig mig och dela med sig av ljus från den Galaktiska nivån samt ändamålsenliga Galaktiska Mahatma-energier. Jag åkallar den Universella Logon Melchizedek att närma sig mig och att dela med sig av ljus från den Universella nivån samt ändamålsenliga Universella Mahatma-energier. Jag åkallar Multi-Universella Logos Ärkeängel Metatron att närma sig mig och dela med sig av ljus från Multi-Universum samt ändamålsenliga Multi-Universella Mahatma-energier. Jag åkallar den Kosmiska Logon Mahatma att närma sig mig och dela med sig av ljus från den Kosmiska nivån, samt ändamålsenliga Kosmiska Mahatma-energier.’ Låt dig själv badas i ljuset från samtliga nivåer i Skaparens universum och Mahatmas ljus. Låt ljuset smälta djupt in i din aura, genomtränga din kropp och smälta samman med din själ. Du är trygg i vår famn, slappna av och låt din resa med Mahatmas och Skaparens ljus på nytt ta vid.

När du landar i vårt ljus och den heliga kammare som vi har skapat runtomkring dig, så önskar vi att du ska fokusera på att ställa dina energier i linje med Moder Jord. Föreställ dig en ljusvåg som sträcker ut sig från ditt hjärtchakra och din själ till kärnan i Moder Jords själ, medan hon förkroppsligar alla fysiska och andliga energier på Jorden. När du sträcker ut din kärlek till Moder Jords själ, föreställ dig, förnim eller uppmärksamma att Moder Jords ljus strålar ut genom Jordens kropp och närmar sig din energi, omfamnar dig i hennes själsljus. Låt Moder Jords själsljus lysa till varje aspekt i din varelse som om du förkroppsligade och absorberade hennes heliga ljus, blev integrerad såsom ett, blev en helhet.

Vi förankrar nu ytterligare ljus till din gestalt, med avsikten att transportera dig till en kammare som låter dig träda in i ett Kosmiskt Logos Ashram. När du träder in i den heliga kammaren, låt dig stilla sätta dig ner och vet att Logos-energierna fortfarande förblir starka och trygga runtomkring dig.

Bara uttala: ’Jag ber nu att änglarna som vistas här, samt mästarna i detta Kosmiska Logos Ashram förenar sina avsikter att manifestera en djup och trygg inriktning för mig, med den mest ändamålsenliga och lämpliga nivån av de 352 Mahatma-nivåerna. Må denna heliga energi förankras till, samt aktiveras inom min själ, mina energier och kroppar, såväl som i Moder Jords själ, energier och kroppar. Må denna förening förstärkas så att jag i sanning ska uppleva Mahatma-ljuset när jag existerar förenad med Moder Jords själ samt Skaparen.

Jag bjuder även nu in Mahatmas Diamant-Medvetande att förankras och aktiveras inom min gestalt. Denna källa av ljus innehåller Mahatmas rena medvetande, kärlek och vibration. Jag tar nu tacksamt emot. Tack.’ Ta dig tid att ta emot och integrera.

Uttala: ’Jag ber nu att Mahatma ska visa för mig, på det mest ändamålsenliga sättet, den nivå av Mahatma ljus som jag nu förkroppsligar.’

Uttala helt enkelt: ’Jag ber att Mahatma nu entusiasmerar hela min varelse och konverterar samt förankrar Mahatma-energin till hela mitt medvetande, mina energipartiklar, min uppbyggnad, fysiska vibration, andliga vibration, emotionella vibration, mentala vibration och min själ. Må jag sprudla och skimra när jag fullständigt upplever Mahatma-kärleken, medvetandet och harmoniseringen.’

Var medveten om att när du upplever detta så sker detsamma för Moder Jords själ, såväl som Jordens hela kropp och medvetande, samt för mänskligheten. Detta är en underbar uppvaknandeprocess samt en fortsättning på den tillväxt som nu äger rum; känn eller uppmärksamma den aktiva närvaron av Mahatma-ljuset inombords samt runtomkring dig.

Upprepa tyst: ’Jag är en ny nivå av Mahatma-energin.’

När du känner att en gudomlig tajmning infaller för dig att återgå till din verklighet på Jorden, bara be oss transportera dig tillbaka till din verklighet på Jorden.

Jag ärar er gudomlighet och jag agerar som ett ständigt stöd när er gudomlighet ska framträda.

 

Jag är Mahatma

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...