Mahatma via Natalie Glasson, 5 november 2021

Mahatma via Natalie Glasson, 5 november 2021

 

Ljussekvenser av Mahatma

Kanaliserad genom Natalie Glasson –

Ursprunglig Källa: Sacred School of OmNa

 

Hälsning och kärlek, jag är Mahatma, Kosmisk Logo, min energi kommer från mer än 352 nivåer och dimensioner i Skaparens Universum. Jag finns som ett uttryck för allt som är Skaparen, jag finns som ett uttryck för varje manifestation av Skaparen. Det betyder att vi är samma. Ni och allt ni skapar föds ur Mahatma-energin. Mahatma är en syntes, det är en enhet, en samling av energi och sanning, det är Skaparens sammanslagna frekvenser och vibrationer.

Idag önskar jag Mahatma, föra fram kommunikation till er fokuserad på Ljussekvenser. Det är viktigt för närvarande att minnas er enhet med alla ljusvibrationer. Det finns många uttryck för Skaparen. Låt oss kalla varje uttryck av ljus för en ljussekvens, som om det vore en kod eller en nummersekvens. Varje Ljussekvens är ett uttryck för Skaparen och Skaparens manifestation. Ni är själva en ljussekvens, ni är en kombination av ljusvibrationer och inom er finns det många ljussekvenser. Det är viktigt för närvarande att föra in energin av enhet, helhet och fullständighet i allt, in i varje ljussekvens. Denna vibration av fullständighet, helhet och enhet finns i varje ljussekvens, i varje uttryck av ljus. Därför aktiverar vi minnet av enhet med allt som är Skaparen inom varje ljussekvens, vilket betyder inom era varelser, inom era skapelser, inom verkligheten runt er och inom alla andra, de som är synliga för er och de som är inte är det. Vi vill återaktivera, stärka och förstärka enhetsvibrationen. När enhetsvibrationen förstoras inom allt och alla, blir den som en magnet som förbinder och drar samman alla Ljussekvenser för att skapa en stor expansiv Ljussekvens, som skapar Skaparens sanning.

Låt oss föreställa oss att varje varelse på Jorden och i de Inre Planen, är formad av ljus, och när vi aktiverar och förstorar ljuset, så blir ljuset en magnet som drar i varje person och varelse på jorden och i det inre planet, för att ansluta sig. När de ansluter, syntetiseras och smälter deras ljus samman, på så sätt upplever vi Skaparen. När varje varelse förbinder och smälter samman sitt ljus, återföds Skaparen i varje varelse och genom varje varelse. Detta betyder att om bara för ett ögonblick, eller kanske till och med sekund, kommer varje varelse på jorden att få en Skaparupplevelse och minne, en insikt som är unik för den. De kommer att uppleva att de är ett uttryck för Skaparen, de och alla andra utstrålar Skaparens ljus, och varje varelse är en Ljussekvens uttryckt från Skaparen. Alla varelser är födda på samma sätt från Skaparen till unika kreativa uttryck. Föreställ er för ett ögonblick att varje person på jorden och i de inre planen hade denna insikt, även om det bara var för ett ögonblick eller en sekund, och sedan glömde det igen. Det andra minnet skulle skapa en gnista, en laddning av ljus, som skulle flöda genom deras fysiska varelser, genom hela deras verklighet. Det skulle beröra allt de tänker och allt de skapar. Det skulle beröra er, alla aspekter av er och er verklighet, och därmed uppgradera den fysiska kroppen, energikropparna, verkligheten, uppgradera förbindelserna med varje varelse.

Det kan liknas vid en mjukvaruuppgradering, som gör det lättare för varje varelse att ansluta till Skaparen, och att ansluta till Skaparen i varandra. Även om de glömmer uppgraderingen efter att den hänt, skulle resterna av ljus stanna kvar etsade i deras celler, i deras energisystem och chakran. Likt visdom som dröjer sig kvar, eller ett ljus som glöder som kommer att fortsätta heala, fortsätt arbeta, fortsätta att bjuda in fler av dessa ögonblick av anslutning, aktivering och påminnelse om Skaparen.

Dessa gnistor, sekunder och ögonblick, då alla varelser ansluter sig och minns sig själva och varandra som Skaparen, kommer att bli mer frekventa. Ljusladdningen inom deras varelser, i er varelse, kommer att bygga Ljussekvenser, kommer att utvecklas och kommer att gå framåt, och mer och mer ljus kommer in i er och ert uttryck av ljus, kommer att bli så mycket kraftfullare.

Ni är skapade av ljusfrekvenser och ljuskoder, och eftersom dessa koder transformerar, avancerar och utvecklas, så uppmuntrar det också andra att göra det. Ju oftare detta händer, desto mer känner alla igen sig som en sekvens av ljusvibrationer från Skaparen, som en sekvens av egenskaper eller koder från Skaparen. De kommer att börja känna igen sig själva som ljus mer fullständigt, och kunna gå in i ljusets utrymme för att upptäcka dess visdom, dess kodning, dess inverkan, och förstå ögonblicket av förbindelse med självet, med Skaparen och alla varelser i detta ögonblick av sanning.

Med denna insikt kommer det att vara som om slöjorna lyfts, kanske gradvis, och ni kommer att börja känna igen allt som ljus, Ljussekvenser. Ett annat sätt att förklara det är som om ni känner igen alla som ljud, som om alla har sitt eget ljud av ljus eller sin egen sång av ljus. Vi uppmuntrar denna aktivering, för den hjälper er att inse att överallt utom och inom er, finns det Ljussekvenser. Dessa ljussekvenser skapar materiell materia, de skapar tankar, känslor och upplevelser. Det är som att föreställa sig att allt har ett DNA som är sammansatt av ljus. När ni känner igen detta, förstår ni att vibrationen av ljus är nödvändig för att ansluta till enheten, ansluta, fullborda och få helhet.

När ni anpassar er till Ljussekvenserna från Mahatma av enhet och syntetiserat ljus, kommer ni att anpassa alla era ljussekvenser med enhetsenergin. När ni fokuserar på detta inom er, vet ni att andra kommer att uppnå samma sak runt om i världen. Ni kan be er själ ansluta till dessa själar, för att dela och utbyta enhetsvibrationen och på så sätt bemyndiga era ljusfrekvenser och Ljussekvenser, vilket bemyndigar enhetens vibration. Varje gång ni upplever detta, kan ni ha ett ögonblick där ni är i fullständig lycksalighet, fullständig förbindelse med Skaparen, med er själva och med andra. Det kan vara en liten glimt, men ju oftare ni uppnår det, desto mer kommer ni att uppleva enheten, Mahatma-energin, och då kommer fler människor att samlas för att uppleva det med er.

När ni ansluter er på själsnivå, kommer ni att varje gång ni upplever det känna kraften växa. Då kommer ni att inse att dessa ögonblick av anslutning också sker i er verklighet. Ju mer ni lägger märke till dem, desto mer uppenbara kommer de att bli, och desto mer kommer ni att skapa dem, tills dess ni kan spendera lång tid i den energin av enhet och anslutning. Ni kommer att veta att det sker en förändring på Jorden, eftersom ni kommer att kunna tillbringa längre tid i enhet och förbindelse med allt som är Skaparen, och detta är ett tecken på att andra gör detsamma, och skapar samma förändringar. Ju fler människor som samlas i enhet, desto mer påverkas Jorden och alla varelser. Den här processen kommer att vara oerhört rensande, den kan rensa bagaget från era energisystem, mycket enkelt och snabbt.

Jag uppmuntrar er att tänka över detta, och att då kalla på mina Mahatma-energier för att uppleva er förbindelse med Skaparen och allt som är Skaparen, såväl som Ljussekvenser. Ni vill kanske själva be om att få undersöka er egen Ljussekvens. Ni kan se, känna, känna igen färger eller förnimmelser, koder eller ljud. Detta kan vara mycket insiktsfullt angående er egen vibration och unika uttryck.

Min kärlek finns alltid med er,

Jag är Mahatma

Jag tackar er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...