White Eagle och Silver Birch via Natalie Glasson, 14 juni, 2019

White Eagle och Silver Birch

Via Natalie Glasson

14 juni, 2019

Vi är Silver Birch och White Eagle. Alltsedan vår inkarnation på Jorden har vi från den eteriska sidan, snarare än från den fysiska sidan av slöjan, arbetat för att hjälpa Jorden. Vi ägnar en hel del av vår tid till att verka som andliga lärare för många att kunna åberopa, för att få upplysning, visdom och vägledning. Vi arbetar tätt tillsammans med Världslärarna Mästare Sananda och Mästare Kuthumi för att direkt påverka mänsklighetens andliga undervisning och utveckling. I och med att vi nu förenar oss med er, så framträder vi som en enad källa av energi och delar med oss av våra tankar såsom en ljusstråle.

Skaparens Universum har sin egen rytm och vibration av ljus, likt en takt som finns inom väven för allting och ett band som förenar energierna. Eftersom ljus och energi kan sändas ut från Skaparen för att generera olika aspekter och former, så kan även Universums rytm delas upp för att skapa nya rytmer vilka har ett syfte som är utformat av Skaparen. Jorden har sin egen rytm; när ni aktiverar era sinnen till en viss grad eller nivå av tillväxt, så förmår ni höra och känna denna rytm som kan låta likt en melodi som pulserar genom och runtomkring Jorden. Från denna melodi som är unik för Jorden, bildas nya melodier, dessa melodier har bildats för att upprätthålla existensen för de naturliga världarna, mänskligheten och allt som fysiskt och andligt manifesteras på Jorden. Varje person har en ögonblicksbild av Jordens fullständiga rytm, medan Jordens kompletta rytm är en liten sektion av Skaparens kompletta rytm.

När en person öppnas upp till Skaparens ljus och börjar förnimma Skaparens manifestationer, så uppnår man en ny nivå av integration. Integration skulle kunna ses som anpassandet eller förenandet av de nya rytmerna och melodierna för att kunna upprätthålla en större sektion av Skaparens fullständiga melodi. Varje ny melodi som skapas läggs till Skaparens helhet och fullständighet. Skaparens rytm kan också upplevas som ljus; men det är en pulserande energi som manifesteras såsom ett distinkt ljud, det skulle kunna jämföras med Skaparens hjärtslag. Om du föreställer dig att du är Skaparen och du upprätthåller ditt eget hjärtslag; när du utvidgar dina energier till din omgivning så fördelar du små sektioner av ljudet i ditt hjärtslag, vilket sedan manifesteras som förlängningar och fortfarande existerar såsom Skaparen. Detta är hur Skaparens universum utformades såsom en helgedom för Skaparen och oss i egenskap av Skaparens själsaspekter för att utvecklas, acceptera och ta lärdom. Med denna förklaring får vi förståelsen om att uppstigningen eller den andliga utvecklingen och integreringen är en process av att förena de många sektionerna i Skaparens rytm eller hjärtslag för att kunna få tillgång till en större länk till vår essens; Skaparen.

Skaparens rytm är nödvändig för er verklighet som ni befinner er i på Jorden eller på de inre planen. I egenskap av andliga varelser på de inre planen vägleds vi till att acceptera, integrera och lyssna till rytmen i den energinivå som vi arbetar med. Till exempel, när ni gör er övergång mellan att vara en fysisk varelse på Jorden och en andlig varelse på de inre planen, så börjar ni vakna upp eller acceptera den planetariska energinivån i Skaparens universum och inser dess rytm, samt använder er av denna unika takt för att stötta er egen tillväxt på den här nivån. I egenskap av fysiska varelser håller ni ett litet fragment i Jordens rytm, som byggs upp och utvecklas i och med er andliga tillväxt och gör det lättare för er att betrakta och förstå Jordens sanning samt Skaparen.

Vi, White Eagle och Silver Birch, har konstaterat att Skaparens rytm utgör Skaparens essens; detta betyder att den är oerhört helande, förnyande, upplyftande och balanserande. Till och med en liten aspekt av Skaparens rytm, som ni har upprätthållit alltsedan er manifestation på Jorden, är helande för er. När den aktiveras eller balanseras gör detta möjligt för er att existera vid den högsta vibrationen av hälsa, intellekt och andlig harmonisering som på den här nivån är möjligt. Ibland, på grund av upplevelser och utmaningar, kan rytmen inom er bli befläckad eller knuffas ur balans, vilket hindrar er från att existera i er högsta möjliga tillvaro. Jorden och Moder Jord kan också uppleva detta, vilket leder till att Jordens rytm saktas ner, det utarmar Jorden, naturrikena och till och med mänskligheten. I det förflutna började Jordens rytm saktas ner, vilket ledde till flera problem för samtliga på Jorden, lyckligtvis steg flera Galaktiska Mästare in för att börja återaktivera Jordens rytm och på nytt bygga upp Jordens förbindelser med Skaparen. Denna aktivering igångsatte att tiden började försnabbas på Jorden, vilket mänskligheten fortfarande fram till denna dag kan uppleva.

Nu är det mänskligheten som accelererar tiden eller sin medvetna uppmärksamhet samt Jordens vibration. När Jordens rytm blir alltmer balanserad förankrar den en större livskraftsenergi samt ljus för att underlätta förnyelse för samtliga.

Som en summering av vår förklaring har vi berättat för er att ni inte bara håller den ständiga takten hos ert fysiska hjärta, ni har också en takt eller rytm som är förankrad i er själ och era andliga energier, detta förekommer även inom er fysiska kropp. Denna rytm är er essens, när den pulserar fritt från störningar kan den tillåta er existera vid den högsta potentialen i er varelse och energi. Jorden håller även ett andligt hjärtslag som nu håller på att återställas för att förmå Heala Jorden och föryngra samtliga existensformer på Jorden. Med denna förståelse som återuppväcks inom ert medvetande, önskar vi ta fram en övning för att låta er aktivera och balansera er samt Jordens naturliga Skapares rytm. Sålunda underlättas möjligheten för alla, inklusive Jorden, att få existera vid den högsta positiva tillvaro som kan uppfattas.

Att uppleva Rytmen hos Jorden, Skaparen och Din Essens:

Att aktivera den naturliga rytmen hos Jorden och din varelse är relativt lätt eftersom det helt enkelt behövs att du lägger din uppmärksamhet eller dina tankar på att manifestera att du aktiverar din naturliga rytm. Vi, White Eagle och Silver Birch, vill stötta dig i att personligen uppleva Jordens rytm och din egen varelse.

’Jag kallar fram energi av ett ljus som är orange, rött och gyllene och som genomsyrar min kropp och omfamnar hela min gestalt.’ Känn medvetandet, ljuset och de beskyddande energierna i Jordens urgamla positiva vibrationer, det kommer att liva upp din varelse och väcka upp dina sinnen.

Föreställ dig att en helig helgedom sträcker ut sig från din varelse till din omgivning. Vi, Silver Birch och White Eagle, stiger fram till din heliga helgedom. Ett förenat ljus i silver och vitt lyser klart framför dig, en oerhörd våg av kärlek strömmar in till din gestalt från våra själar.

När du andas in vår närvaro och vårt ljus kanske du till och med kan känna eller höra vår uråldriga naturliga rytm när den integreras med din varelse och stöttar din energi.

’Jag åkallar de uråldriga energierna, inspirationen och visdomen hos våra positiva och kärleksfulla förfäder samt Jordens heliga uråldriga energier att förstärka min begäran till Skaparen. Älskade Skapare, jag ber om att du ska överösa mig med ditt rena vita ljus, låt det falla från himlarna som en välsignelse för Jorden och mänskligheten. Jag åkallar Skaparens fullständiga rytm att omfamna Jorden och att återställa Jordens naturliga rytm med gudomlig tajmning för att gynna Jordens positiva och absoluta välmående och hälsa samt livets alla manifestationer. Låt Skaparens rytm bemäktiga Jordens naturliga rytm, ljuda in till alla varelser och kroppar för att gynna en ytterligare integration med källan och själen hos Moder Jord och Jordens underbara naturriken. Genom denna process och aktivering ber jag framför allt att Jordens balans och frid ska återställas till den mest ändamålsenliga nivån, för att varsamt stötta mänsklighetens andliga utveckling. Jag ber att Jordens och Skaparens melodi på nytt ska manifesteras såsom överflödande energier på Jorden. Jag lägger mina avsikter och min kärleksfulla energi i Skaparens händer för att övervaka aktiveringen och återställandet av Jordens naturliga rytm.’

Ta en stund för att låta dig själv känna Skaparens och Jordens heliga rytm byggas upp runtomkring dig. Det är viktigt att vara medveten om att Jorden redan upprätthåller en rytm av hög och återställd vibration i en högre dimension och det är denna som vi kallar på samt förankrar till Jorden.

’Jag har nu aktiverat den naturliga Skapar-rytmen inom mig för att framkalla balans, perfekt hälsa och välmående såväl som en stark gudomlig länk med Skaparens energier. Jag känner, hör och förnimmer min själs rytm som inombords byggs upp.’

Föreställ dig att Jorden och ditt hela väsen sprudlar av energi och Jordens ljudvibrationer, ha tillit till att Skaparens ljudvibration som du håller inom dig aktiveras och du tillåter andra av Skaparens ljudvibrationer smälta samman med dina energier för att underlätta din större enhet och integrering med Skaparen.

Jorden och din kropp laddas upp med vitalitet, livskraft och livlighet. Ta dig tid att lyssna till tystnaden, eftersom den innehåller Skaparens rytm och melodi som leder dig till att acceptera nya melodier vilka hjälper till att Skaparens fullständiga melodi blir manifesterad inom dig.

Med stort tack och stor uppskattning.

White Eagle and Silver Birch

 

 

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...