Målet är Alltid Uppstigning av H. Chavez, 19 oktober 2016

th-4

Målet är Alltid Uppstigning

av H. Chavez, 19 oktober 2016

 

Målet för mänskligheten är alltid Uppstigning. Utan Uppstigning finns det inget behov av eller mening med att upprätthålla liv. Det är helt enkelt ett ineffektivt slöseri att existera utan någon förbättring.

Idag finner mänskligheten sig själv övergående från ett illvilligt fysiskt system av jordiskt slaveri genom separation av Skaparens Källa, till en transparent välvillig form av gudomlig hjälp som återupprättar gamla sanningar, och samtidigt genomför den absoluta återföreningen av himlens generalplan för mänskligheten.

Denna övergång är större delen av befolkningen omedveten om utan en öppen medial uppmärksamhet eller personligt erkännande; men för de av er som är mer medvetna om nämnda övergång, kommer den att visas i varje pressmeddelande, alla nyhetsrubriker, alternativa hemsidor, mediaintervjuer, politiska valtal och samtal.

Fortlöpande men diskreta framsteg kommer att visas klart synliga varje timma, globalt, för att fullborda en sådan historisk övergång. Och det kollektiva medvetandet skall öppet manifesteras, och kommer att bli mer och mer självklart när varje individs medvetande höjs för att möta de högre kärleksvibrationerna.

Varje suverän stat, militär och statlig myndighet i världen är väl medvetna om denna övergång, och har svurit att hålla tyst och behandla denna övergångshändelse som en sekretessbelagd statshemlighet, tills tiden är inne för att annonsera ut den.

Inte bara banksystemet kommer nu att bli transparent, utan också alla former av utbildning, kultur, underhållning, livsmedelsförsörjning, friidrott, media, vetenskap, teknologi, hälsovård, historia, miljö, kommunikationer, lagar, medicin, energi, rymdfärder, utomjordisk existens så väl som alla andra dagliga aspekter inom ramen för den mänskliga upplevelsen.

Pengar, till exempel, kommer nu att finnas i så riklig mängd efter övergången att det bokstavligen inte kommer att finnas något behov av dem. Vad som än behövs i framtiden kommer att ombesörjas, under förutsättning att det inte skadar någon annan och att det tjänar det högsta goda.

Förändring är en bestående universell lag, inte något unikt undantag.

Tyvärr står många på fel sida av utvecklingshistorian, när de ständigt vägrar att gå över till den nya eran av oändlig kärlek och ljus. Mänskligheten är fri, men deras önskan är att förbli förslavade. Därför skapas konflikter och falska dramer.

Det är därför både klokt och välbetänkt nu att förvänta sig en ständig expansion av människans villkor bortom alla era tidigare psykologiska gränser och potentiella fysiska världar (tid och rum) – så att ni i lugn och ro kan anpassa er till detta ”nya normala.”

Det är en fråga om att anpassa sig eller dö, eller hur? Nå, alla vi gör antingen det ena eller det andra – varje dag och varje natt – eftersom det inte går att undkomma kravet på uppstigning, varken i denna eller någon annan tid.

Ett längre liv till exempel kommer också att bli en del av den nya verkligheten, eftersom nya läkemedel och teknologier nu kommer att införas för att omedelbart öka människans kapacitet och bevarandet av era kroppar och er själ, medan ni fortfarande befinner er i era nuvarande inkarnerade kroppar.

Det finns inte nu, och har aldrig funnits, begränsningar för era uppstigningsmöjligheter, vilket gör att kapitulationen inför en Gudomlig Skaparenergi är den enda vägen framåt, eftersom endast själens önskan om att utvecklas kommer att tillåtas fortsätta.

Och det är därför som målet måste och alltid kommer att vara uppstigning.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...