Maria Magdalena och Yeshua via Linda Dillon, 6 april 2021

 

Maria Magdalena och Yeshua via Linda Dillon

6 april 2021

Ett Vackert Meddelande om Återuppståndelse

Vid vårt Hjärtsamtal under Påsken gav både Magdalenan och Yeshua oss meddelanden om hopp och förnyelse, och anmodade att vi ska röra oss framåt och släppa det förflutnas smärta och lidande.

Kanalisering – Magdalenan

Hälsningar, JAG ÄR Magdalenan, JAG ÄR Maria Magdalena, men eftersom mitt namn både har vördats och begråtits så många gånger så väljer jag, som ni kan välja, att komma till er som Magdalenan. Nu vill jag inte inkräkta på min älskades tid, för detta är i sanning en plats och en tid då han verkligen vill nå ut till många. Men jag vill att ni, min älskade cirkel, ska känna till min upplevelse, inte bara som ande utan som hustru, som mor, som älskad, som partner, som är så lik er upplevelse.

I egen rätt hade jag studerat och övat, som ni vet … ja, med Esséerna … som kanal, väktare av ritualer, lärare och ibland healer. Och med min älskade Yeshua fortskred vi med förståelsen, vetskapen, om vad som låg framför oss. Nej, vi satt inte, eller levde, i det moraset av sorg eller smärta, för vår väg tillsammans var att bringa kärlek, att vara ett föredöme för älskande, ja, för familjer, men också för partners, i uppgiften att forma, förankra, undervisa, att leva på en ny väg av kollegialitet, att arbeta och skratta, och att leva tillsammans.

Ja, min Yeshua är mycket mer beryktad på vissa sätt, och jag mer beryktad på andra sätt. Och vi brukade skratta åt detta, och vi delade våra drömmar eftersom vetskapen om vad som låg framför oss inte berövade oss hoppet, det berövade oss inte våra drömmar, våra avsikter att skapa familj och vägar att förankra kärlek på planeten. Vi levde inte i förnekelse, men vi levde i stunden. Till och med i vetandet distanserade jag mig från den djupa acceptansen av vetandet … detaljerna, hur, varför, brutaliteten, våldet, hatet, girigheten … i hur min älskade skulle dö. Detta är ingen myt, kära hjärtan, han korsfästes på många sätt, det fick mitt hjärta att brista, som det många gånger fått era hjärtan att brista.

Men jag kom inte hit idag för att tala om tragedier. Även om vi hade talat om det tänkte jag inte, eller kände, eller trodde att min kära Yeshi skulle återuppstå, att han skulle träda fram i sitt upplysta mänskliga själv. Naturligtvis hade jag fel. Kan ni föreställa er min glädje, min känsla av under, ja, även om jag var fullt informerad, när jag såg min älskade igen? Precis som ni har och ska, för Yeshua har många gånger sagt att han ska återvända i form när det nya finns på Jorden, och att han kommer att vandra bland er … det gör han redan. Och kan ni föreställa er min bestörtning när jag måste låta honom gå igen?

Jag hör era hjärtans gråt. Jag framhåller mig inte som helgon eller mästare eller ängel, utan som kvinna och ande. Så jag vet att ni vänt er till mig och ropat, ”Det är inte rättvist. Vad har jag gjort?” Det finns en större utveckling; det finns en större glädje; det finns en Stor Plan från Modern. Och ja, den har krävt offer och uthållighet och mod av oss alla … och vi har slipat den förmågan, och vi har förankrat dessa dygder.

Men nu älskade, speciellt i den här tiden, låt oss omfamna glädjen … låt oss omfamna glädjen, inte bara med denna årliga ritual för hans återuppståndelse, låt oss fira glädjen av er återuppståndelse, av er återfödsel. Låt mig fira med er och låt mig hålla er. Jag kommer inte att hålla tillbaka er, jag kommer att stötta er, trösta er, berika er, och jag kommer att skämta med er och lära er energetiska knep. Och vi kommer att skratta och bryta bröd, och fira denna nya begynnelse, inte bara för Yeshi, utan också för er, min älskade familj.

Känn min kärlek, min uthålliga vänskap och min uppskattning och medkänsla för den väg ni gått och förberett för många. Det har inte varit en meningslös övning … helt och hållet motsatsen. Festen är förberedd så kom och njut av den och leta efter mig. Jag är med er. Farväl.

Kanalisering – Yeshua

JAG ÄR Yeshua, älskad broder. Välkomna mina kära hjärtan, mäktiga änglar i form, om ni så är stjärnfrön, stjärnvarelser, mänskliga varelser, jord-väktare, om ni tidigare så har förklarat er vara vänner eller fiender, för några av er minns att vi inte var bästa vänner, att ni på någon nivå inte såg mig, inte erkände mig, inte följde mig, eller till och med förrådde mig. Lyssna på vad jag säger, ”Jag är er älskade broder och jag beundrar er; jag älskar er!”

Slutet på mitt liv var svårt på det mänskliga sättet, och jag var mycket glad att bli tagen hem till Modern och Fadern, att sitta i stillheten, den stilla punkten av En, och helt enkelt börja om, rekonstituera och sedan återuppstå … ja, till en annan oktav, bortom den mänskliga sfären. Men jag förankrade, lyssna på vad jag säger, jag förankrade min essens, min energi, i dimensionen av kärlek så att den skulle finnas där, så att jag skulle finnas där, så att allt jag har att erbjuda skulle finnas där i den verkliga expansionen av min varelse. Och den skulle finnas där för er, med er. Och att när ni tittade skulle ni se den, ni skulle gå dit och ni skulle komma och återigen göra mig sällskap, som jag gör er sällskap.

Det är dags. Ni är redan återfödda och ja, ni är återfödda till en värld som kan se bekant ut och totalt främmande. Detta är äventyret! Det är inte bara tjänsten till vår Moder av att vara i form, det är att vi upplever äventyret, glädjen, leken. Och ni vet, det finns spel, särskilt i er kultur där spel verkligen är våldsamma … tja, inte så svåra som stridsvagnslopp, men ändå rätt svåra … detta tävlande i lag-kollegialitet och en delad känsla av syfte.

Ni, ni spelar livets spel, ni spelar spelet att skapa Nya Jorden, och det finns inget mer spännande äventyr. Det som höll igång mig när jag gick på planeten som Jesus, annat än min älskade, min familj, mina vänner, mina lärjungar, till och med mina fiender gav mig energi … det som höll mig igång var visionen. Jag visste varför jag var där och varför jag fortsatte vara där, och här, och överallt annars … och det gör ni också. Ibland säger ni till mig, ”Herre, jag är trött, och jag är utled”. Andra gånger säger ni, ”Jag är förbluffad och upphetsad”. Jag är med er i alla dessa områden.

Det jag ber er göra, inte bara i detta tidsgap … för ja, är inte detta heliga Lördagen … det är ett tidsgap för att gå in i tomheten, in i den stilla punkten, in i hjärtat av En. Gå till den stilla punkten och sitt med mig, vänligen, och låt era drömmar, era skapelser av vad ni väljer i er gudomliga fria vilja, att födas, att föras fram och att samskapas med Gaia, med kungarikena, med elementen och med varandra … och helt säkert med er stjärnfamilj som i alla fall är mycket närvarande. Kom och skapa med mig i den stilla punkten, i tomheten, och i allting. Och sedan, låt oss gå tillsammans hand i hand, arm i arm, låt oss fortsätta. Låt oss fortsätta för att fullborda arbetet, för att uppleva äventyret vi påbörjade för så länge sedan … och att det bara är ett liv vi talar om, för det har funnits många.

Låt känslan, den djupa känslan och vetandet om återfödsel, om återuppståndelse, av ren förbluffning, låt den tränga in i er; låt mig dela den med er, låt oss dela den med er, för det är vad som behövs. Ni får bränsle från våra hjärtan till era; ni får kärlek som bränsle i varje stund av varje dag … stäng inte av den. Och när ni är trötta, vila och låt oss fylla upp er, för, älskade, ni och vi kommer inte att missa detta nya äventyr.

Nya Jorden, Gaia själv, vinkar er till sig. Vem tror ni hon talar med? Vi är fullt medvetna om henne. Hon är av vår sfär, ja, som ni, i fysisk form. Vem talar Gaia med? Människorna! Så låt oss inte hamna i panik, låt oss inte fungera i rädsla, förändring är en konstant och den kommer. Men när den tas omhand i heligt, gudomligt partnerskap, blir resultaten bokstavligen vad många tänker på som mirakulösa. Underskatta inte er förmåga att sam-skapa. Ni har bara börjat tona in på det, och, söta änglar av ljus, ni har verktygen, ni har formlerna, ni har energin, ni har bränsle och är redo, och vi kommer inte att tillåta att tanken blir tom.

Låt oss komma fram som en familj, ett hjärta, en hjärt-varelse i kärlek, i vördnad, i glädje. Låt sorg vara ett ting i avlägsna minnen.

Gå med min kärlek och dela min upprymdhet och kom till den stilla punkten och gör mig sällskap. Farväl.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...