Maria Magdalena via Fran Zepeda, 14 mars

m_magdalena

Maria Magdalena, 14 mars 2016
via Fran Zepeda
En Ny Relation Till Kärlek

Hälsningar Mina Kära. Jag är här i dag för att tala med er om Kärlek, er helt nya relation till den. Den kan inte längre ses som en handelsvara som ni kan ta emot eller ge makt.

Den är det sprudlande elementet i ert innersta väsen, som nu tar över alla aspekter. Ett nytt sätt att se på världen. Ett nytt sätt att reagera på världen. Den blir hela strukturen i ert innersta väsen, och däri en reformering av er själ, så som ni uppfattar den.

Den (Kärleken) har alltid varit kärnan av ert väsen, syftet med er existens, hela sammansättningen av er varelse. Den kan inte längre ses som en separat del av er eller något utanför er själv. Den ÄR NI. Den är er värld. Den är helheten av ert väsen nu.

Omvandlingen som sker nu, som för fram perspektivet av Kärleken till förgrunden av ert liv, som en katalysator för alla handlingar och skapelser, har låtit vänta på sig, kära ni. Och den är helheten av er, helheten av er sammansättning. Den är dansen och sången och uttrycket av er själ. Och den låter er åter igen samverka och sammansmälta med Skaparen, med Källan, och komma tillbaka hem till ert ursprung, till ert innersta väsen.

Jag har talat med er många gånger om Kärleken. Den har väckt minnet av ert sanna innersta väsen. Den sipprar långsamt in ert medvetande, som en rådande källa och medel för er existens. Från vilken allt skapas och kommer ifrån, från vilken allt nu förstås. Den är vad ni nu kan välja att färglägga allt med i ert kölvatten, i er omgivning, i er varseblivning.

Den har satt sig djupare i ert medvetande nu och blir lättare den ni använder för att tyda er värld, hur ni ser er värld, hur ni ser er själv. Den ersätter alla linjer för avgränsning och separation eftersom den jämnar ut allt, kommer tillbaka till verkligheten att ni är gjord av Kärleken, och genom enorm kärlek för er själv och för andra kommer allt i balans.

Mina kära, sitt med detta ett tag och känn denna nya medvetenhet genomsyra ert innersta väsen. Vänj er vid att veta att ni är, har alltid varit och kommer alltid att vara Förkroppsligad Guds Kärlek. Ni har aktiverats genom processen med alla trans-formerande energier som penetrerar era fält, för att föras till medvetenheten om detta nu på ett djupare, grundligare sätt.

Vetskapen om detta ger Frid till er nu när ni inser att ingenting någonsin behöver vara hårt eller åtskilt igen, att ingenting behöver delas upp i dualitet någonsin igen, för ni har nått neutralitet i er balanserade själ, genom att öppna er för konceptet att Guds Kärlek är er kärna och påverkar allt omkring er.

Ni kanske upptäcker att ni ser saker ur ett helt annat perspektiv, ju mer ni tar emot det intensiva och enorma ljuset och ljuskoderna, som omvandlar och reformerar sammansättningen och perspektivet på ert liv och världen.

Vänj er vid det, kära ni, känn det enorma i det och upptäck, återigen, denna hemmabas som ni återigen återvänder till, den där känslan av Helhet och Enhet och uppmjukning av ert perspektiv och syn på världen. Inget negativt eller hårt behöver råda längre, med denna nya bas av Lugn och Frid som ni kommer ihåg att det är er kärna, eftersom ni verkligen är från Källan och från grunden för Guds Kärlek, och ni kommer hem till det igen.

Ni finner att ingenting annat har någon betydelse eller inverkan på er, så mycket som den rådande genomträngande essensen av Eviga Kärleken, som fyller upp er Själ så den kan vara mer närvarande i er kropp och er värld.

Känn denna Guds Kärlek pulsera inom er nu, lysa upp er varelse på ett sätt det aldrig har känts närvarande. Ni går, talar Guds Kärlek i all sin glans, och det är dags att låta er själv överlämnas till detta och låta det genomsyra er på ett sätt det aldrig har genomsyrat.

Känn nu min kärlek förena sig med er och låt er flyta längs denna ström, och låt er värld balanseras i Helhet och Harmoni från denna stund framåt. Kom hem till sanningen om er existens – Ren Kärleks-Essens – som tar över alla era sinnen och varseblivningar på ett helt nytt och fullständigt sätt.

Kom hem igen till er Sanna Rena Kärleks-Essens och bosätt er i er Själ med denna enorma vetskap om er Renhet och Harmoni med ALLT Som Är.

Namaste.

JAG ÄR Maria Magdalena, i Ren Kärleks-Essens.

 

“Mary Magdalene: A New Relationship with Love,” channeled by Fran Zepeda, March 13, 2016, at https://franheal.wordpress.com/2016/03/13/mary-magdalene-a-new-relationship-with-love-channeled-by-fran-zepeda/
If you wish to read this message in its original form, please visit: Fran Zepeda Messages of Love and Healing

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...