Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 14 januari 2022

 

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 14 januari 2022

 

Jag är Maria Magdalena och jag vill så gärna prata lite med Er idag. Ni befinner er i en orolig tid och ovädersmoln drar över jorden lite titt som tätt. Det känns ibland som att det inte är någon ände på det, men så dyker det upp lite solskensglimtar här och där, molnen lättar för en liten tid och hoppet börjar åter spira i vårt bröst. Det är hoppet som tar er framåt mina kära systrar och bröder på Jorden, det är hoppet som ger er kraft och den styrka som ni behöver för att ta några steg till. De steg ni behöver ta för att er och jordens utveckling ska kunna skrida ytterligare en liten bit framåt. Ni behövs mina kära, ni behövs, och det var därför ni valde att återfödas i den här tiden både för er egen utveckling, såväl som för Jordens.

Det är en kritisk punkt i Jordens historia och ni befinner er mitt uppe i den. All ljus och all kärlek som ni kan uppbåda behövs nu för att mildra de stormar som blåser på er jord. Ni behöver hämta krafter och kärlek inom er och ha tillit till att ni vilar i Guds omsorg. Er tillit och tro är ett nödvändigt verktyg idag när det är så mycket annat som faller isär. Ert liv kan vändas upp och ner men ingen kan ta ifrån er er inre gudomlighet, er så kallade Helige Graal finns alltid där och ni är bara ett litet steg från Gud. Er själ vilar i hans omsorg, så ni behöver aldrig vara rädda utan kan trygga vila i hans famn. ”Det är i honom vi lever, rör oss och är till”. Det är under Guds omsorg som vi nu skrider fram i vår utveckling, för att åter träda in i de högre och ljusare boningarna. Se målet, kära vänner, och stegen kan kännas lite lättare att gå.

Det är under er själs ledning som ni finner svaren på era frågor. Var bara stilla och lyssna in er själva. Ge inte upp, kära barn, utan lyssna in så många gånger det behövs, tills du är säker på vad det är som din själ vill att du ska göra. Det kan röra sig om olika saker, allt från vila och mat till att du ska utföra eller ändra på något i ditt liv. Din själ förbereder dig för hemfärd, en färd som går mot en betydligt ljusare tillvaro än den som du just nu befinner dig i. Jag känner ert lidande, men jag ser också vart ni är på väg, och det skänker mig stor glädje och lycka. Det är en spännande tid som ni lever i, en tid med många byten och förändringar. Det är en tid där man kastas upp och ned i sitt känsloliv. Ena dagen kan din håg vara mörk, för att nästa dag vara fylld med hopp och ljus. Det är skiftenas tid och det är viktigt att hålla fokus på vad det är som händer inom en själv nu. Försök att finna stillheten och ron inom er själva så mycket som det går, för att ni ska få den balans som är så viktig i den tid som är, vågskålarna behöver vara i balans i så stor utsträckning som möjligt. Det är de balanserade människorna som stegar fram idag. De kliver över det irrationella och använder sitt förnuft tillsammans med sitt hjärta, och de ser en bit längre än vad många andra gör, som har fastnat  i sin rädsla eller förvirring.

Ja, kära vänner, vi behöver alla hjälpa varandra för att vi ska kunna nå vårt mål. Några måste stega fram för att andra ska kunna se och följa efter. Vi behöver alla bli visade till att det finns en annan väg att gå och att den vägen går genom ditt eget hjärta. Den finns inom dig och det är där du ska söka. Ditt eget ljus, kärlek och visdom finns förborgade inom dig. Finn det och du har allt du behöver. ”Intet ska dig fattas allt är dig givet”, så är det sagt och så är det.

Jag skickar Er så mycket ljus och kärlek som ni önskar och vill ta emot.

Högaktningsfullt Maria Magdalena

Du gillar kanske också...