Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 6 januari, 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
6 januari 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och nu så har jag kommit med välsignelse till Er, kära människor på Jorden. Ni bär välsignelsen i era händer, ni har alla kommit ner för att föra Jorden och mänskligheten mot högre höjder av kärlek, den villkorslösa kärleken, som bara ger utan att kräva att få någonting tillbaka. Det ni ger ut kommer ni att få tillbaka tiofalt, kanske inte här och nu, men ni har en samling av skatter som väntar på att få göra intåg i ert liv.
Kära bröder och systrar, det är mycket som finns bakom nästa dörr som ni öppnar, er utveckling tar nu stora kliv framåt och slöjorna blåser bort en efter en. Var nu stadigt förankrade i Moder Jord och förvänta er inget samtidigt som ni kan förvänta er allt.
Ja, kära barn, ni behöver inte leta efter något, utan allt kommer att uppenbaras för er, när det är så dags att agera på ett eller annat vis. Det kan vara en personlig förändring, det kan också vara en arbetsförändring som leder till bättre villkor för
dig själv eller dina medarbetare. Det kan också vara på det andliga planet, där stora förändringar kommer att ske som hjälper människor att nå en högre medvetenhet av villkorslös kärlek.
Ni kan tycka att det pratas mycket om det här och ni vill helst se en större förändring med en gång, men så fungerar det oftast inte, högre energier har nått Jorden som påverkar er till att få större insikter om er själva, vilka möjligheter och gåvor som redan finns där inom er.
De behöver dock assimileras och integreras i den takt som ni själva är mogna för och kan ta till er. Det är olika för var och en och det sker inte automatiskt. De är beroende av er vilja och era intentioner att arbeta med dem, så att de blir en del av er vardag.
Det kommer att ske en medvetandeutveckling mot en högre nivå av kärlek och ljus men takten bestämmer ni själva och den påverkas också av den mognadsprocess som ni befinner er i. Erfarenheter, förståelse och medkänsla spelar här en viss roll och någon kanske behöver gå igenom en erfarenhet, för att få bilden klar för sig innan ett nytt steg kan tas.
En del kan ta stora språng delvis beroende på det kollektiva medvetenhetsfältet medan andra högre utvecklade individer kan ta små steg, för att de utvecklar något som ännu inte finns i så stor omfattning i det här fältet. De är pionjärer och förser mänskligheten med möjligheter till större utvecklingsnivåer genom att själva arbeta för en högre medvetenhet av kärlek och ljus. Nu vaknar fler människor upp som stärker kärleksenergin och det leder i sin tur till en högre medvetenhetsnivå för hela mänskligheten.
Det är det här arbetet som nu forceras på Jorden och det är anledningen till att det jag pratat om nu är ett återkommande tema i alla kanaliseringar. Det gäller att vara förankrad och i sitt hjärta för att kunna gå en så rak väg som möjligt utan alltför många sidosprång. Bekymra er inte om att ni kan gå lite fel ibland, eller att ni inte lever upp till era egna mål, såsom ni tänkt eller förstått att ni ska göra. Var i stället tacksam för den förståelse och de insikter som ni redan har gjort.
Ni kommer att få det som ni innerst inne önskar er, det enda som kanske behövs är att ni släpper kontrollen och allt vill komma av sig självt, när ni minst anar det. Ni behöver bara vara i hjärtat och ha tillit till att allt redan är perfekt som det är och att ni redan har allt som ni behöver och mer därtill.
Ni är redan fullkomliga, kära bröder och systrar, ni har redan allt inom er. Släpp tankarna och stanna kvar i ert hjärtas rum en stund och upplev den stillhet, det lugn och den kärlek som finns där, och ni känner att ni redan lever ett fullödigt liv. Det är det som många nu förstår och upplever och det är där som ni ser och förstår den nya verklighet som nu etableras på Jorden.
En verklighet som är och har funnits inom er hela tiden, men har dolts av slöjor där ljuset nu lyser igenom och stärks av ert eget ljus.
Jag ser att kärlekens ljus omger er alla och jag älskar er så mycket.
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text
All reactions:

5

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *