Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 januari 2022

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

12 januari 2022

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är totalt entusiasmerade angående det som är på väg för mänskligheten. Ni har levt genom en mycket tragisk och prövande tid där på Jorden, och det sker alltid en återfödsel när mänskligheten går genom något så traumatiskt som det ni upplevt där med pandemin. Världen är på väg att bli en bättre plats, oavsett hur det ser ut för er, oavsett vad ni tror verkligen pågår. Det blir en bättre plats därför att ni alla höjer nivån på ert medvetande. Ni blir mer av den ni verkligen är, genom det trauma och den tragedi ni levt genom de senaste åren.

Det har funnits mer tid för människor att vakna upp, eftersom de satt de aktiviteter de normalt ägnar sig år, åt sidan, av vilka några är nödvändiga och sådant som människor tycker om, men andra bara är saker som människor gjorde av vana eller plikt. Och att få mer tid att reflektera och lägga märke till vad som pågår inom självet är precis vad alla behövde. Inte alla besvarade kallelsen, men tillräckligt många har gjort det, och som resultat skapar ni en bättre version av mänskligheten, samhället och livet där på planeten Jorden.

Ni kan alla börja slappna av och andas ut av lättnad, eftersom det är det skiftande medvetandet som kommer att ta er ur pandemin en gång för alla. Ni kommer att resa er för att vara era mer bemyndigade, självsäkra och stabila själv, eftersom ni hade denna tid för att reflektera och gå inombords, och ni har varit redo att skapa och ta emot en ny och bättre värld mycket länge. Ni står nu på randen till att leva i den nya världen, och ni kan också vara upprymda över det.

Sluta fokusera på det ni inte tycker om angående livet där på Jorden nu, och börja fokusera på det ni skjutits in i som resultat. Den nya världen ni skapar är en värld som är bättre för alla, och det är bara genom att höja medvetandenivån ni kan komma till den världen. Ni skulle aldrig kunna komma dit genom en förändring av politisk ideologi, förändrat ledarskap, förändrad politik. Det måste alltid vara genom en gräsrotsrörelse, en som involverar så många mänskliga varelser att ni skulle skapa denna brytpunkt, och ni har skapat den, och ni kan känna er mycket nöjda med er själva och hur mycket ni växt de senaste två åren.

Vi ser så många fler människor som kommer åt kärleken, friden och glädjen som existerar inom dem. Vi ser så många fler hjärt-centrerade varelser som agerar med vänlighet och medkänsla och en önskan om en bättre Jord för alla. Och det är vad ni har skapat, och det är den världen ni är på väg att ärva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...