Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 14 mars 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
14 mars 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och jag kommer med kärlek i överflöd för er, kära barn på Jorden. Ni har glömt att kärleken finns överallt runt omkring er. Den finns i fågeln som kvittrar i trädet, i trädet med sina djupa rötter i jorden, i grenarna som sträcker sig upp mot himlen och i ljuset som lyser upp deras blad. Allt i naturen bildas av kärlek, Guds närvaro finns i allt levande överallt i hela universum. Misströsta inte kära bröder och systrar, ni leds framåt av kärlek och i kärleksljuset kommer ni åter att få bada.
Ert hjärta har nu börjat att slå lite snabbare, det känner en stor förväntan inför de stundande tider som ni nu befinner er i. Det är en kallelse till att det nu är dags att skingra slöjorna framför ögonen och att åter ta in och öppna upp för kärlekens ljus. Ljuset som brinner inom er själva och nu också stärks på Jorden. Det är en fantastisk tid för förändring till ett högre medvetandetillstånd.
Känn energin som finns runt om er, känn hur det vibrerar i er kropp. Njut av de stunder som du kan uppleva det, de kommer att öka efterhand som ni har börjat känna den första kärleksstrålen som lyser upp ert hjärta. Det kommer att växa och bli större och större tills ni endast förmår att känna kärlek för allt som ni ser runtomkring er.
Det omfattar hela mänskligheten och givetvis er själva, älskade vänner. Ni är så värdefulla och älskade och det finns så många änglar och hjälpare runt er så ni skulle häpna om ni såg dem alla.
Ja, älskade bröder och systrar, ni går mot en storhetstid, en tid som är mycket större än den som Jorden hittills har erfarit på ett så stort och omfattande sätt. Det har funnits starka kärlekskulturer som har kommit med profetior om det som så småningom skulle omfatta hela planeten och det solsystem som den just nu tillhör.
Det är en stor händelse och den följs nu med stort intresse från när och fjärran. Mänskligheten kämpar nu med sin egen uppgradering till att nå ett högre medvetandetillstånd av kärlek och ljus. Det gör ni både individuellt och i er större kollektiva enhet, det är ett samarbete som gäller mellan det som ni uppnår själva och det som ni ger till det mänskliga kollektivet. Det är en stor utvecklingsprocess som sker runt om i er värld idag, vi ser hur det sjuder av olika rörelser eller energier som höjer och kommer att höja ert medvetandetillstånd.
Det kommer att utlösa olika händelser i er värld som kommer att få många att vakna upp och se sig själva och den värld som de lever i med nya ögon. De börjar inse sitt eget men också andras värde och vilken värld det egentligen är som de vill leva i. Det kommer att förändra er tillvaro och nya händer möts för att bygga en ny och kärleksfullare värld för alla och allt levande på Jorden.
Moder Jord får tillbaka den respekt och kärlek som med rätta tillhör en moder. Hennes kärlek för er är ren och omfattande och ni kommer nu alla att leva i respekt och kärlek till varandra och allt som är.
Det innebär älskade bröder och systrar på Jorden att ni behöver utveckla alla era positiva sidor och lämna de negativa bakom er. Alla dömande och kritiska röster både om er själva och andra får ni lägga på hatthyllan och lämna dem där. Gamla ingrodda mönster av diverse olika slag som inte längre tjänar er får bytas ut till nya vackra mönster som hjälper er fram mot en högre medvetenhet och en större harmoni i ert liv.
Det är genom att känna Moder Jords kärlek genom era fötter eller i ert hjärta som ni lättare kan se och lösa upp det som blockerar eller hindrar er från att gå framåt i er utveckling. Det är genom att vara närvarande i er kropp som ni lättare kan finna vägen till kärleken i ert hjärta. Det går att göra överallt där man är och vad man än håller på med, men det är lättare att nå när man i stillhet och medveten närvaro söker inom sig själv.
Ja, kära bröder och systrar, det var lite som jag ville tala med er om idag. Det är en speciell tid och det är viktigt att ni som ser och förstår det arbetar med er egen inre utveckling och försöker lyssna in vad just er själ vill leda er att göra. Ni har många hjälpare runt er så var lyhörd för de tecken som dyker upp längs er väg.
Jag älskar Er kära bröder och systrar och vandrar vid er sida, för att hjälpa er att finna den vägen som är bäst för er.
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *