Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 14 november, 2017

Maria Magdalena

Tisdag 14 november 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag har kommit idag för att jag vill värna om barnen på Jorden. Barn och djur står mig väldigt nära. Jag har i många liv arbetat för att barnen ska få en bättre tillvaro och detta har också gällt för djuren. Barnen behöver få sin tid för lek men också en tid för att ”bara vara”. Det här skulle kunna gälla för alla människor på Jorden men barnen är öppna och tillitsfulla, de är sårbara i sin oskuldsfullhet. Är vi inte varsamma under deras barndom så bygger vi upp ett hårt skal runt hjärtat. Detta skal kan om det består av flera lager sedan vara svårt att skala av. Allt börjar med det lilla barnet som sedan när det blir vuxet använder sig av de redskap det fick som barn.

Samhället ska värna om alla sina barn och hjälpa till så att barnen kan bli trygga och kärleksfulla. De formar sedan i sin tur det samhälle som vi lever i. Förändringen i samhället börjar i vårrt åtagande om de mindre barnen. Är våra förskolor och skolor en bra uppväxt för våra barn? Finns det tillräckligt med trygga och kärleksfulla vuxna som tar hand om barnen? Är det något som vi behöver förändra? Mycket resurser behöver gå till de små barnen för det är de som sedan visar åt vilket håll som samhället kommer att förändras.

Barn behöver också vara i naturen och lära sig om växter och djur. Detta är deras naturliga miljö och de har lätt för att lära sig och respektera den miljön. Där har de också möjlighet att röra sig och pröva sina krafter. Öva upp sin medkänsla och förståelse för att allt hör ihop. Vi har inte samma DNA som mobilen men vi har samma DNA som trädet. Hur många känner till det? Kan ni förstå er viktiga uppgift när ni håller det här lilla barnet i famnen? Jag tror att många av er förstår vikten av att älska sina barn. Jag vet också att alla gör vad de kan för sina barn men de behöver ha samhället med sig. Ett samhälle som förstår att det är den viktigaste uppgiften som de har, det är att ta hand om de barn som föds på bästa möjliga sätt. Det ska underlätta och hjälpa föräldrar så att det blir så bra som det är möjligt för både barn och vuxna. Det ska fördelas stora resurser till barnen så att de kan växa upp till trygga och kärleksfulla vuxna. Samhället får då en helt annan grund att stå på och ett nytt samhälle av gemenskap och delaktighet kan byggas upp. De barn som föds där kommer att forma ett ett hållbart och kärleksfullt samhälle till gagn för alla.

Jag är Maria Magdalena och jag sänder Er all min kärlek och jag ber Er om att värna om de vackra och medvetna barn som föds idag på Jorden. De är en Gudagåva från oss till Er.

Kärleksfullt

Maria Magdalena

 

 

Du gillar kanske också...