Maria Magdalena via Ray Dawn 28 december 2015

m_magdalena

Maria Magdalena via Ray Dawn

28 december 2015

Hej alla ni vackra varelser!

Det är jag, Maria Magdalena/Lady Nada och Jesus/Sananda som talar till er.

Vi är för att tala om er alltid-uppvaknande kärlek som finns inom er! Kära ni, denna tid(och ert alltid-uppvaknande nu) handlar om återkomsten av kärlek till denna sfär och att väcka upp dessa kärlekens koder inom er.

Då ni alla väcker upp era hjärtans koder av kärlek kan ni börja minnas vilka ni egentligen är, vilka syften ni har och hur ni kan uttrycka era gåvor och passioner i denna värld, i denna tid.

Denna civilisation är på randen av upptäckter på så många sätt. Ja, det förekommer förstörelse, smärta, lidande och förlust av uttryck. Emellertid är tiden också mogen för förändring, för att släppa och för att inse sanningen om vad som verkligen betyder något och för att förena sina styrkor med likasinnade som också är här för att föra fram nya gåvor och sätt att vara i harmoni.

Kära ni, ni är inte övergivna eller glömda. Vi är ni i allt större numerärer; uppväckandes kärlek i varje form ni kan befinna er i. När ni åter vaknar till känslorna och uttrycken för glädje, harmoni, upptäckten av er livskraft, kan ni börja se och veta att ni alla nu återvänder så behagfullt för att låta ert ljus skina.

Det är som senapsfrön inom, för ni är alla kodade med kärlek inom… likt en blomma som är kodad med uttrycket av dess speciella doft och bladkonfiguration. Som havssnäckan, som alla varelser och all materia är ni kodade med en gudomlig blåkopia som, om den tillåts naturligt, skapar perfektionen av den koden och väcker upp dess syften.

Kära ni, var och en av er är kodad med er egen gudomliga blåkopia och uppgift i er tid på jorden nu. Ni är här för att älska, för att minnas och ge tillåtelse till er egen timing, er egen perfektion, er egen smak och doft.

Då ni alla vaknar till den sanningen kan ni kasta av er historiens fjättrar och bördan av att bevisa ert värde. Rädslorna som hållit er tillbaka och övergivna och nedstämda, och smärtan av att inte ha någon tillhörighet kan nu frisläppas. Detta är nu en tid att glädjas i kraften av att minnas vilka ni är.

Ni ensam kan tillåta ert eget själv och dess uttryck. Ni ensam kan känna harmoni igen inom er form och kan lita på och växa mot ljuset. Ni kan säga ”nej”, jag lever nu för mitt Själv och mitt uttryck för kärlek och mitt varande!

Er ”Jag är” närvaro är senapsfröet och vaknar, i denna tid, upp inom er. Ha tillit till denna process. Låt detta skeende av kärlek åter flöda genom er. Öppna era kanaler för ljuset, för nya uttryck, för glädje och för att tjäna denna enhet inom som kallar er hemåt.

Var och en av er är magnifik! Var och en av er är kraftfull bortom förstånd och var och en av er är här för att vara och göra er egen plikt för kärleken till livet, till frihet att uttrycka sig och för sant helande på alla nivåer.

Hur?

Vi säger till var och en av er att komma hem till er egen medvetenhet och era egna val. Att börja lyssna till ert inre själv och inre röst, till senapsfröet inom er. Kärnan av sanning, den del av er som är djup, levande, uråldrig, medveten, er eviga själ! Ni huserar även inom denna vackra form, kan ni kasta av er fjättrarna, kan ni komma ihåg att ni inte är fängslade och börja släppa lidandet från det förflutna…?

Vi ber er nu att vakna upp. Se mot ljuset, se er själva som den kraftfulla skapare ni är. Förlåt er själva då ni är förlåtna och vet att ni är de-enda-i-sitt-slag juveler och mycket behövda nu. Då ni gör så, då ni slutar ifrågasätta er egen gudomliga skönhet och börjar se er själva på ett annat sätt, väcker ni upp kärlekskoderna inom er.

Dessa koder är er sanna natur som gudomliga varelser åter i harmoni med allt som är. Såsom livets blomma finns i hela skapelsen, så är ni, var och en av er, detsamma. När era felaktiga uppfattningar faller och ni kommer hem till kärlek inom, så var lugna, förlåt er själva och de som fortfarande är låsta i gamla systemkonstruktioner.

Se dem som er själva. Vet att alla varelser försöker släppa lidande, alla varelser ber om kärlek och hem. Alla varelser vill komma hem till enhet men vet inte hur. Då ni vänder er mot ert inre ljus, då ni lyssnar på den autentiska rösten inom er, får ni veta att ni redan är hemma. Det finns inget att göra eller vara annat än den ni i verkligheten är, vilket är enhet, kärlek, tillhörighet i enhet och er egen prakt!

Var snälla mot er själva och alla varelser när ni åter växer er starka i kärlek!

Vet att när många vaknar upp känner de sig upprörda över det som hållit dem tillbaka! Då ni fortsätter att gå inom, sök sanningen där, inte utanför er själva. Var er egen visa vägledare genom att ära den rösten, fröet av kärlek inom er.

Vet att denna process av kärlek som utvecklar sig, dagligen, från stund till stund kommer att informera er angående era livs syften och den uppvakning som sker med er alla. Vet att den kommer att informera er och föra er närmare era bröder för att förändra den yttre världen.

Vet att det först och främst behövs en stabilisering av er egen grund för kärlek och harmoni, en balansering av dessa aspekter från ert inre. Sök inte källan utanför, utan känn harmonin inom. Lyssna efter er inre vägledning och låt era ögon och öron öppnas för den gåva ni är.

Vet också att när ni uppnår större enhet och jämlikhet så ser ni att det att komma hem till de högre dimensionerna är att känna att alla varelser är jämlika. Att var och en av oss arbetar tillsammans för att skapa väven och enheten av allt liv. Vi är en levande varelse som kommer hem till större uttryck för kärlek och formation av det nya som ska bli. Så nu och för alltid, var öppna för nya möjligheter till skapande inom er.

Öppna era kanaler och var som barnet med att öppna era hjärtan till varje fasett av den gudomlighet ni är, nu och för alltid. Ni är i skapelsens perfektion, ni har bara glömt det. När ni väcker upp dessa koder inom er görs den största tjänsten till detta uttryck för er varelse, när ni harmoniserar och förlåter er själva och tillåter ert eget flöde av blivande, hjälper ni också andra att slå på sin medvetenhet och sitt ljus!

Detta är verklig broderlig kärlek som tillåter allt att vara och som kommer hem till ert eget speciella uttryck och kärlek till själv! Detta får era koder att manifestera fullt ut och genom detta sänder ni ut signaler av kärlek till alla varelser och hjälper processen att vakna snabbare och snabbare. Tiden är nu inne, mina kära, alltid är det nu.

Detta system får den uppgradering ni alla är här för att uppleva och uttrycka. Gå samman med alla andra i detta genom att vara i er egen helhet, med fokus på er välfärd och intuition, följande ert naturliga flöde och uttryck, gör er dans! Då ni väcker upp andra, milt, mjukt och med mycket nyfikenhet och glädje, vet då att ingen vill bli tillsagd vad de ska göra, men att förenas med friheten att uttrycka sig och med naturlig kärlek och nyfikenhet som gör er alla till vackra uttryck för hela skapelsen! Förenas åter i tjänst till den ende och i det i tjänst för alla varelser i allt varande!

Vi älskar er alla och vet att vi är ni; vi andas med er i detta skeende av kärlek och vet att vi blir mer och mer fullkomliga i det uttrycket. Vet att då dagen går mot natt ändras allting och växer och faller undan. Var lugn i detta skeende och förenas med det för att minnas vilka ni är i er prakt och kliv fram för att skapa nya vägar till kärlek!

Vi tackar er och skickar ett uppvaknande till allas era hjärtan genom detta meddelande, och kallar er hem till betydelsen av ert unika själv, i detta är vi ett! Så är det, så skall det vara!

Vi ger er också en övning för att öppna era koder av kärlek, er blomma inom er.

Vi ber er att slappna av och öppna ert hjärta för känslor av tillhörighet i denna stund, att bli accepterad av er, tillåta ömma känslor mot ert Själv. Ära ert liv och syfte. Ära er skönhet – inifrån och ut.

Tänk snällt om er själva och säg ”Jag är älskad precis som jag är. Jag är jag och det är bra.” När ni tillåter detta, låt den känslan komma från era hjärtan ut till alla delar av er kropp, upplösandes all stress och alla bekymmer. Om något kommer till er, en tanke eller något som får er att må dåligt eller bli skamsen, välsigna det, förlåt er själva som ni skulle ett barn och släpp allt dömande och tvivel på er själva.

Titta djupt in i detta skeende och förlåt er själva och andra.

Mycket bra. Låt nu all kärlek från moder jord och universum flöda genom alla era celler och föra er hem till kärlek inom och få er att känna er trygga och stöttade i djupet av er varelse.

Tillåt helandet inom nu. Låt förlåtelsen och tillhörigheten och minnet av kärlek vakna inom er. Nu är detta i linje med ert eget själv och era kärlekskoder. Då ni fortsätter att slappna av kommer era kärlekskoder inom er och era celler och chakran att öppnas naturligt. De behöver bara er tillsyn genom tillåtelse av energin för stöd och anslutning och minne. Det är som att se till er inre trädgård och låta er själva, som en planta, bli vattnad och få näring från jorden och solen likväl som solenergier från er själ och universum.

Då ni tillåter denna healing släpper ni iväg det förflutnas lidande och överenskommelser och trossystem som hållit er tillbaka. Be nu för att släppa dessa och att öppna er för stöd, kärlek och enhet igen. Så blir det!

Tillåt denna healing, detta stöd och denna kärlek att väcka upp er gudomlighet och visdom och själs själv inom er vackra kropp. Tillåt nu alla kroppar att förenas; fysiska, mentala, känslomässiga och andliga – att bli en helhet i detta nu-ögonblick. Tillåt er fullkomlighet att framträda och öppna era frökoder inom, då ni blir fullkomliga kan ni helt naturligt öppna er för världen och dela era gåvor av skapelsen.

Tillåt allt detta med lugn och behag anslutandes er tillbaka till nu-ögonblicket så ni kan sjunga er egen själs sång och bli en levande förkroppsligad låga som hjälper andra att också tändas!

Ni kan göra detta dagligen eller närhelst ni vill ha en omstart eller ett lyft!

Vi älskar er alla innerligt och finns alltid här för var och en av er, för att stödja er i denna process av hemvändande till kärlek. Var lugna och vet att självförlåtelse och självkärlek är nyckeln till att väcka kärlekskoderna inom!

I harmoni är vi en varelse, i kärlek är vi hemma!

Tack, och så ska det bli!

Ray Dawn

www.raydawn.com

 

 

 

 

Du gillar kanske också...