Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 28 juni 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
28 juni 2023
Kanal Ann Dahlberg.
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag berätta något för er. Det har varit en händelserik tid på Jorden och många har nu fått större tillit och hopp om en ljusare tillvaro för mänskligheten och Jorden. De har funnit sin väg i livet och de känner kärleken som växer inom dem själva. De ser med andra ögon på livet och den värld som uppenbarar sig för dem. De ser skönheten och det vackra som finns runt dem och de känner glädje av att bara finnas till och få uppleva allt det de känner och ser nu.
Det är fler som är på väg nu och de ser och förstår att det finns fler sätt att leva det här livet än vad de har blivit uppfostrade till och det som samhället erbjuder dem. En ny värld av möjligheter och val öppnar sig för dem och det kan kännas lite överväldigande först men samtidigt spännande och glädjefullare.
De känner energin återvända till kroppen och nya planer sätts i rörelse. De här
planerna kommer att manifesteras när tiden är mogen för det. Det sker en successiv utveckling inom er och det gäller även det som sker utanför er, eftersom samhällsutvecklingen i ett land och den globala utvecklingen samspelar och påverkar varandra.
Det är dock den mänskliga utvecklingen som lägger grunden för den nya världsordning som är på väg att ersätta den gamla. Den har varit på utdöende en längre tid och människor och Jorden har efterhand höjt sina frekvenser och fått en större medkänsla och ett kärleksfullare sinne.
Den heliga graalen inom dem själva har börjat att öppnas upp och den sänder nu ut sin vibration av kärlek och ljus. Ni har solen inom er kära människor på Jorden, precis som solen lyser upp Jorden, så har ni en sol som lyser upp hela er kropp. Ni är er egen sol och ni lyser som klara stjärnor på natten. Ni är solen, kärleksljuset som lyser och läker alla de sår, som ni kanske burit på en tid, men som nu när ni öppnat upp för solen i ert liv inte längre kan påverka er. De finns inte kvar i det ljus som ni nu omger er med.
Känn kärleken som nu strömmar inom er och stanna kvar i den känslan så länge som ni bara kan. Den kommer att bli frekventare för varje gång som ni återvänder till den. Ni behöver bara känna er sol i hjärtat, se hur den lyser och ni kommer att känna kärleken som strömmar i er kropp.
Den sprider sig till allt som ni ser och upplever i det som ni möter just nu. Det är en
välsignad upplevelse och ni väljer att gång på gång komma tillbaka till den här känslan. Det är här ni vill vara, det är här ni hör hemma.
Kära bröder och systrar, det är här som det nya riket startar, det startar inom er själva, ty ni är allt det som ni har sökt. Ni behöver bara öppna upp för att ni är solen i ert eget liv och ljus och kärlek kommer att strömma inom er och sprida sig som ringar på vattnet genom era andliga kroppar och ut i det kollektiva fältet. Det sker nu allt som sker, det sker nu och det är vackert att se.
Jorden har också en sol inom sig som lyser genom henne och ut i det solsystem som hon tillhör. Alla själars sol har nu fått ett starkare sken och det lyser lite extra runt Jorden dag. Vi gläds med er och hedrar det stora arbete som ni just nu gör på Jorden. Det är ett intensivt och kärleksfullt arbete som pågår och påverkar allt och alla på ett eller annat sätt. Ni är omringade av kärlek kära bröder och systrar. Era andliga medhjälpare finns alldeles nära er, för att stödja och hjälpa er att nå er egen resas mål. Det mål som endast er egen själ kan förnimma och förstå.
Ni har alla valt er resa här på Jorden för att få den erfarenhet ni behöver för att följa med Jorden i hennes uppstigning till en högre nivå av ljus och kärlek. Den erfarenheten kan finnas på både en högre och en lägre nivå av er egen medvetenhet och säger inte så mycket om den nivå av medvetenhet som ni egentligen befinner er på. Inom vissa områden i ert liv så har ni en högre medvetenhet och det behövs kanske bara ett par pusselbitar i ert liv för att få pusslet helt och klart.
Solen lyser klar i ert hjärta och kärleken strömmar nu i er kropp och ut till världen runt omkring er. Kära människor, döm inte era medmänniskor för den erfarenhet
som de just nu har gått igenom, för ni vet inte var de sätter sitt steg härnäst. Var tacksam och glad för alla erfarenheter som ni gjort i ert liv. Det är tack vare dem som ni befinner er där ni är idag och er kärlek och medkänsla växer för varje ny erfarenhet som ni just nu går igenom.
Vi finns där med er och sänder er så mycket kärlek som vi kan.
Jag älskar er så mycket
Maria Magdalena

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *