Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 18 november 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg.

18 november 2023

Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och jag vill bara påminna er om att ni är kärleksljus, som kom ner till Jorden för att under den här tiden väcka upp det ljus av kärlek som alltid har funnits hos er. Det har alltid brunnit en låga inom er, den kan ha varit liten och gömd, men den har alltid funnits där oavsett vilka erfarenheter ni har gått igenom.
Nu när ni har samlat på er tillräckligt med erfarenheter, så har lågan vuxit och blivit starkare allt eftersom er medkänsla och kärlek har blivit större och mer omfattande.
Det brinner nu en eld i många människors hjärtan som lyser och värmer allt som finns runt omkring dem. De är som solar vars solstrålar når ut, värmer och ger liv till hela Jorden, de värmer och sänder ljus och hopp till hela mänskligheten genom den aura av ljus och kärlek som finns runt omkring dem.
Det är nu en viktig tid för mänskligheten att söka ljuset och kärleken inom dem själva. Ni befinner er alla i en brytningstid där ljuset och den lättare energin bryter igenom mörkret. Det sker på olika nivåer och på olika platser på er Jord med skiftande densitet beroende på vilken utveckling de befinner sig på och hur tung energin är i just det området.
Detsamma gäller även för mänskligheten som befinner sig på olika nivåer beroende på hur mycket medkänsla och kärlek de har odlat i de liv som de har levt på Jorden. En del är gamla själar med stor erfarenhet i sitt bagage, andra är yngre själar som fortfarande samlar på en del erfarenheter som de behöver, för att till fullo kunna gå kärlekens och ljusets väg.
De har dock en stor hjälp av sina bröder och systrar, som har delat med sig av sina erfarenheter i det mänskliga kollektiv som ni alla tillhör. De kan ta ett större kliv genom att de går igenom vissa erfarenheter som de behöver i en snabbare takt än vad som skett innan, då den tyngre energin har en långsammare takt än den lättare energin, som nu påverkar både jord och människor att utvecklas till sin optimala förmåga. Det har också lett till att ett större uppvaknande på Jorden kan ske idag än vad som tidigare har skett i Jordens historia.
Ja, kära ni, det är en planetarisk uppstigning som ni alla befinner er i och det är något alldeles speciellt, det påverkar ert solsystem och er galax och den sänder större ljusvågor runt omkring sig. Det är en speciell tid som ni har valt att födas i för att uppleva det här med Moder Jord och för att kunna bidra med så mycket ljus och kärlek som ni kan.
En del är här för att skynda på uppvaknandet på olika sätt, andra är här för att sprida sitt ljus och stärka Jorden och mänskligheten, genom att själva vara det ljus och den kärlek, som Moder Jord nu är på väg till, ett ljusare och kärleksfullare rike. Det spelar ingen roll vilken lott ni har med er i det här livet, ni är alla lika viktiga under den här tidpunkten i Jordens historia.
Ni stöts och blöts mot varandra för att er utveckling ska kunna hänga med i den process som Jorden och mänskligheten nu befinner sig i. Ni är dock alla omhändertagna och får vägledning om vad som är bäst för er att göra just nu.
Hörsammar man inte den vägledning som man får, så blir det stopp och en ny väg kan erbjudas. Ni som lyssnar på er inre vägledning går en snabbare och enklare väg fram i er utveckling mot att bli ett med kärleken och ljuset inom er själva. Det är genom er egen utveckling som ni driver er värld framåt till en högre medvetenhet även på den globala nivån.
Ja, kära ni, det är mycket som händer i er värld idag, motstånd uppstår och motstånd nöts ner, ni upplever både motgångar och fall, men också hur de övervinns och stärker er i er strävan att nå den högre medvetenheten och kärleken får då en allt större plats i era hjärtan. Det är underbart att få se, och underbart att få uppleva. Jag är med er fram till att ni har nått ert mål, att träda in för gott i kärlekens och ljusets rike.
Jag älskar er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *