Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 15 maj 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
15 maj 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag berätta en sak för er. Det finns nämligen ett viktigt meddelande som Fader Gud eller vad ni nu vill kalla honom, vill ge till er. Ljuset som nu sänds till Jorden är för att hjälpa Jorden in i en högre spiral av ljus och kärlek. Den väcker upp många själar och belyser det mörker som finns kvar på Jorden. Det här sätter fart på olika energier som har en ljusare ton på Jorden. Det öppnar upp för stora förändringar både i Jordens medvetande och mänsklighetens.
Ni som är vakna och öppna behöver nu synas lite mer och lyssna in och följa de riktlinjer som ni får inom er. Det kollektiva fältet behöver fyllas med hopp och kärlek till Jorden och er nästa. Välj bort rädslan och ha tillit till att ni leds mot något större och högre.
Er tillit till er själva och allt som händer på er Jord är viktiga komponenter för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Låt känslor av harmoni och kärlek vara det som dominerar er dag från och med nu. Dagarna kan fortfarande ha sina upp- och nedgångar, men det är bra om ni kan fylla de flesta med lite större harmoni och tillförsikt under den närmaste tiden. Det kommer att ge den skjuts som ni själva behöver för er egen utveckling mot en högre dimension av ljus och kärlek.
Det här kära vänner, är viktigt att ha med sig nu i allt som ni gör eller tänker. Var gärna observanta på er själva och försök korrigera det som ni känner inte är så bra för er just nu eller någon annan som det eventuellt drabbar. Karma kan slå tillbaka med en större hastighet idag, så var noggranna om vad det är ni ger ut eller tänker om andra. Var och en har sin egen resa att göra och för er är er egen resa den viktigaste som ni behöver fokusera på.
Har du nått ditt mål så kommer resten av sig själv och du sprider nu ditt ljus och din kärlek över Jorden. Det är det flera som har börjat göra och det ökar energin och ger alla en större möjlighet att finna kärleksflödet inom dem själva.
Ja, kära bröder och systrar, ni befinner er i en omvälvande tid, där många förändringar både kan ses och kännas inom er själva. Förändringar som kan förvåna en del men upplevas positiva av andra.
Ett fåtal individer kan uppleva det som ett hot mot deras existens, men ljuset är aldrig ett hot, det är en öppning mot något nytt och mer positivt i ert liv. Det kan tyckas svart till en början men blir ljusare efterhand. Ni får den hjälp ni behöver för att ta er upp de trappsteg som er själ vill att ni nu ska ta. Det är i flödet som era steg blir lättare och ju högre upp på trappan ni har kommit, desto större insikt och förståelse får ni för det liv som ni lever eller har levt på Jorden.
Ni är alla nybyggare och ni bygger nytt från liv till liv. Ibland går det fort och ibland går det långsamt beroende på vad det är som ni behöver och kan ta till er i det här livet. I omedvetenhetens värld kan det ibland bli svårt att förstå vad det är för läxa du behöver lära dig, för att ta nästa steg uppför trappan.Ja, det var lite om det, kära ni. Nu har ni lärt er vad ni behöver kunna för att gå vidare mot nya mål. Er själ är nu mätt på den tyngre energin och söker sig till ljuset och kärleken som lyser inom den. Det är dags att avsluta den här epoken och välja ljuset och kärleken inom er själva.
Det flämtande ljuset har nu blivit en fackla som tänder en stor eld inom er. Det ljusskenet lyser vida omkring och ljuset sprider sig alltmer över Jorden. Ja, kära bröder och systrar, ni har modigt och med stark vilja fört fram ljuset och kärleken på Jorden igen. Moder Jord är så tacksam för all hjälp som hon har fått. Hon bistår i sin tur med att skicka kärlek och helande energier till er, så att ni lättare kan hitta eregen väg i den labyrint som tillfälligt har uppstått på Jorden på grund av alla de energier som nu virvlar runt er.
Vi går med er och följer er på vartenda steg som ni nu tar på Jorden och inom er själva.
I tacksamhet och kärlek,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *