Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 19 juli 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
19 juli 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag prata lite om hur ni människor har det i den situation, som Jorden just nu befinner sig i.
Det är en intensiv tid för alla människor som har valt att komma ner till jorden under den här tiden, när så stora förändringar är på gång både i er inre och yttre miljö. Allt hänger ju ihop på ett eller annat sätt. Ni ska veta att ni inte är ensamma, ni får stor hjälp från den andliga sidan även om ni inte alltid märker av det.
De tillrättalägger eventuella felspår och visar er i stället andra vägar som är bättre för er att gå just nu. Det sker på olika sätt som ni redan vet och känner till, men som ni inte alltid lägger märke till. Något kan kännas väldigt jobbigt och plötsligt så dyker en ny möjlighet upp.
Det är viktigt för er nu att hålla ögon och öron öppna och inte förkasta de nya möjligheter som dyker upp på er väg. Det kan ske genom en vän, ett telefonsamtal, ett brev eller på på något annat sätt. Fortsätter ni ändå på samma väg så ser livet självt till att ni vänder om eller följer ett annat spår, när ni inte finner någon utväg utan har låst fast er i det spår som ni egentligen inte skulle ha valt från början.
Livet ger oss idag en chans till optimal utveckling baserat på de erfarenheter som vi redan har och den nivå av medvetenhet som vi har valt att få i det här livet. Det kan gå fort, kära ni, ni har mycket erfarenhet med er i bagaget och de sammanlänkas nu till en större helhet, så att de eventuella pusselbitar som finns kvar kan erfaras och fylla i de tomma rutorna och göra pusslet helt och klart.
Ja, kära ni, det händer mycket inom människorna idag, det arbetas febrilt med att förstå sin egen situation och det som händer inom en själv, och det tar mycket energi. Det är inte bara det inre medvetandet som förändras utan även det yttre, det ni kallar för kroppen.
En del av er separerar er från kroppen och koncentrerar er på den inre verkligheten medans andra gör tvärtom, vilket ni i och för sig har gjort en längre tid.
Ni upptäcker så småningom att det inte går att separera er från varken det ena eller det andra. Ni är en enhet här på Jorden och det är en helhetssyn som ni behöver ha på er själva, när ni lever här på Jorden. Ni behöver känna att ni är ett med er kropp och att ni har ett gemensamt mål att sträva mot, ni behöver hjälpa varandra att nå det målet.
Lyssna in er kropp på samma sätt som ni lyssnar in er högre vägledning. Kroppen har samma förutsättningar som ni har att följa den vägledning som den får från en högre källa. En källa som antingen stängs eller öppnas beroende på vilken medvetenhet som finns inom dig själv.
Vill du bli frisk så behöver du öppna din hjärtas port för hela dig själv, så att en läkningsprocess kan komma igång. Hjälp kan sändas till dig på olika sätt och kroppen kan reagera på saker som den inte vill ha utan helst vill bli av med. Var noga och aktsam med allt som du äter, säger och gör under den närmaste tiden. Det kan förändra ditt liv antingen till det bättre eller sämre. Fråga dig själv hur du mår efter att du har ätit det här, eller om det du sa eller gjorde var bra eller mindre bra.
Hur känns det i kroppen eller hur känner du dig efter att du har sagt det här eller gjorde det här mot dig själv eller någon annan. Är det något som du skulle vilja ändra på, så ta lärdom av det till nästa gång. Tacka för erfarenheten och förlåt dig själv. Vi gör alla fel och grodor hoppar ur vår mun.
Kan vi så ställer vi allt tillrätta, annars så kan vi bestämma oss för att vi lyssnar in oss själva först innan vi säger eller gör något, för att bästa resultat ska ske för oss själva eller dem som vi möter på vår väg.
Ni har kommit så långt och är så på gränsen till det nya riket av ljus och kärlek som redan bor inom er. Det är endast en tanke bort.
Jag älskar er så mycket
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *