Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 10 augusti 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
10 augusti 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och i kärlek kommer jag till er. Mitt hjärta klappar av kärlek till människorna och jorden som de vandrar på. Jag älskade varje bit av jorden som fanns under mina fötter och jag värnade också om alla växter och djur. Jag såg människor som hade det svårt att klara av sitt liv och mitt hjärta ömmade om alla barn och även vuxna som for illa av livet.
Jag visste att livet var en skola där vi utvecklades och att erfarenheterna vi fick kunde vara både lätta och svåra och allt däremellan, men min medkänsla var ändå stor och jag försökte hjälpa till där jag kunde.
Det var inte alltid som alla ville ha hjälp, då fick man backa ett steg och låta de som önskade få det, vara de som jag hjälpte i den mån jag kunde. Min stora passion var att ge barnen lite verktyg, så att de skulle klara sig lite bättre i livet utefter de förutsättningar som de befann sig i.
Det kunde vara barn från både fattiga och rika familjer, jag såg ingen skillnad på dem. Barn kan ha samma behov oavsett var de kommer ifrån. De behöver ha värme och trygghet, kläder och mat. De behöver också känna att de betyder något, att någon lyssnar på dem och respekterar dem. De vill känna sig omtyckta och värdefulla och att de accepteras precis som de är.
Det är väl så som alla människor känner oavsett om de är stora eller små till växten. Det är dock inte alla förunnat att få känna på det viset eftersom de vuxna runt omkring dem aldrig har fått uppleva det i sitt liv och har svårt att ge det som brister hos dem själva.
Kan man reparera det som brister i ens liv och läka de sår som kanske redan såddes i ens barndom? Svaret på den frågan är ja – du kan lära dig att älska dig själv gränslöst och därmed öppna porten till ditt hjärta, så att kärleken kan strömma ut i världen var du än gå fram någonstans.
Ett mönster som har bildats tidigt kan i vissa fall vara svårare att läka, men med tålamod och ihärdighet och ett ständigt upprepande av att du är kärlek och älskar och accepterar dig själv för den du är just nu, så ändrar du på ditt mönster av att vara ett offer eller behöva slåss för din värdighet.
Du behöver bara vara den du är just nu, och kan i ditt ”nu” ändra dina tankemönster från en negativ till en positiv bild av dig själv. Det kommer att förändra din tillvaro och kanske även de människor som finns runt omkring dig. De kommer antingen att behandla dig på ett annat sätt eller så kommer de att söka sig nya vänner, där de själva kan få glänsa lite grann, så småningom kommer även de att utvecklas och söka sitt eget hjärtas kärlek och omvärdera det liv som de lever.
Allt handlar i grunden om kunskap och erfarenheter och utan dem så står vi och stampar på samma plats. Det är därför vi inte ska ta bort de erfarenheter som människor går igenom, för det hjälper dem inte på lång sikt.
Vi kan däremot finnas som en hjälpande hand och vara ett lyssnande öra, för dem som har det svårt. Kan vi ge dem några råd som just nu kan hjälpa dem, så att de lättare kan fortsätta på sin väg i livet, så ska vi naturligtvis ge dem det.
Vi lär och hjälper varandra på olika sätt genom livet, så vi är på det viset varandras lärare och elever. Det gäller i det här livet, såväl som i de tidigare liv som vi har levt. Det kan vara något som har brustit i en relation som nu repareras i det här livet.
En del går igenom flera relationer idag och alla lär de något om sig själva och vad det är som de värdesätter i sitt liv. Det som är grunden till ett äkta förhållande är att värdesätta och känna kärlek och respekt för en själv. Du är trygg med den du är och är öppen med det du tror på och värdesätter i ditt eget liv.
Du värnar om din egen energi samtidigt som du gärna delar med dig av den energi och kärlek som lever inom dig när du har tillfälle till det. Känner du dig trött och håglös så tar du hand om dig själv innan du hjälper någon annan.
Ja, kära ni,vi glömmer ofta oss själva, men kom ihåg att det är lika viktigt, kanske än viktigare än att hjälpa någon annan vid just det tillfället. Ni växer nu, älskade systrar och bröder, ni växer nu överallt på Jorden och kärleken frodas i era hjärtan.
Jag älskar er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *