Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 5 november, 2019

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 5 november, 2019

 

Jag är Maria Magdalena och det är en förunderlig värld som ni lever i nu. Det riktigt bubblar och sjuder över hela världen idag. Det sker små och stora förändringar inom varje människa. Det sker en utveckling till att ni bli mer inkännande och medkännande människor som en stor helhet. Vi börjar mer och mer förstå oss på oss själva och varandra ty vi hör obevisligen ihop. Genom att förstå din nästa så förstår du även dig själv. Det går hand i hand, det är genom din nästas ögon som du ser dig själv. Den här insikten kan ställa till det lite grann inom dig, men om du stilla avvakta tills känslorna lugnat ner sig, så har du förståelsen där.

Det tog ett tag innan jag förstod vilken roll jag spelade, när jag gick ner på Jorden. Den uppenbarades för mig när jag vandrade med Jesus och det stod mer och mer klart för mig vad min egen sanning var. Det tog ytterligare ett par liv innan jag hade fullbordat min resa och var klar för att träda in i det kärlekens rike som mänskligheten nu som ett stort kollektiv står inför. Det ger mitt hjärta glädjeskutt och all min kärlek vilar hos mänskligheten idag. Jag känner er resa, jag ser och förstår era våndor, men jag ser och förstår också den glädje som stegen mot ljuset för med sig. Ni har en stor familj runt om er, som alla vill hjälpa er att ta de sista stegen fram nu. De sista stegen genom ert kärleksfulla hjärta och ert kärleksfulla sinne. Det är därför som det sjuder så på Jorden idag. Många energier blandas med varandra och det kan ge upphov till många olika känsloyttringar som pyser upp lite här och där.

Det är en tid då man behöver vara fokuserad i sitt inre för att behålla balansen när man kastas in i alla de olika känslor som uppstår mellan människor och länder idag. Är man fokuserad i sitt inre så kan man lättare följa den väg som påbjuds av er Fader – Källan av allt som är. Det är då ni fattar de rätta besluten för er själva och era medmänniskor. Ja, ni fattar beslut för era medmänniskor också. För varje rätt beslut som fattas av en människa, ju ljusare blir den värld som ni lever i. Ni hjälper varandra genom att hjälpa er själva. En insiktsfull, balanserad människa kan göra mycket gott för världen. Leds han/hon också av sin inre gudomliga röst, så uppfyller han/hon sin uppgift, sin gåva på Jorden och har därmed hjälpt Jorden och mänskligheten att ta ett steg framåt. För varje människa som hörsammar sin inre röst så stiger Jorden och mänskligheten en liten bit.

Det bubblar och sjuder på Jorden idag, energier möter energier, men ljusets energier är lugna och stabila, så förnim dem som styrka och kraft inom er. Det är i er stillhet som ni ska förnimma vilka energier ni vill värna om och följa. Det finns många olika vägar att gå som leder till resans mål, men den snabbaste och sannaste vägen går genom ert hjärtas heliga rum där visheten och kärleken bor. De följer varandra och låter sig inte vilseledas i dessa turbulenta tider med många olika riktningar att gå. De väntar tålmodigt på att allt ska lugna ner sig och att ni ska hitta hem igen till stillheten och ron som finns där strax under ytan av de känslostormar som spelas upp utom och även inom er.

Det är tåla modet som kallar på er, kära barn. Allt har sin tid, allt växer i olika takt. Somligt växer fort, somligt växer sakta, … men det växer, kära ni … det växer. Jag ser skönheten växa på Jorden idag. Jag ser de vackra skapelser som föds i denna skönhet av tillväxt i Jorden och i mänsklighetens inre. Jag känner och ser all kärlek som spirar på Jorden nu och mitt inre fylls av en salighet och lycka som inte med ord kan beskrivas.

Jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...