Maria Magdalena , 18 februari

Maria Magdalena

Om Gudomlig Fullkomlighet och Helhet

18 februari, 2015

Kanal: Fran Zepeda

 

Hälsningar Älskade. Jag kommer till er idag för att överlämna ett meddelande om kärlek och välbefinnande till er alla. Allt är väl. Allt är som det skall vara. Dra er tillbaka från era förväntningar och tankar om att sträva efter `livet som det borde vara´ och Var Nu i Detta Ögonblick med mig.

Allt är väl. Allt är som det skall vara. Allt är inneslutet i detta Ögonblick som är Nu och ger ett hum om mer skapande i ögonblicket som följer. Och så vidare. Dra er tillbaka i Nuet. Dra er tillbaka till det som är mitt i ert inre och upptäck att allt är väl, allt är som det skall vara. Sluta sträva och samla ihop era hjärtan in till Nuet, till centrum av era varelser och era liv, nu med mig.

Vad är det ni känner? Vad är det som ni lägger märke till? Stillheten vinkar till er. Dra in er till den stillheten nu, älskade, och gör mig sällskap in till de djupare vrårna i era Hjärtan. För nu är det dags att helt och hållet leva där.

Glöm allt som heter strävan, glöm alla `måsten´, och vet att Nu Är precis som det skall vara för er i detta ögonblick.

Så fortsätter det. Känns det inte som att ni befriats från ert lidande just nu, att veta att ni har anlänt dit där ni är menade att vara i detta ögonblick? Dra er tillbaka från ånger och strävan och njut av ögonblicket. Härifrån kan ni skapa. Härifrån är ni fullkomliga och hela.

Det är som det skall vara. Det är som det alltid var menat att vara. Er utveckling fram till detta ögonblick är fullkomlig för er, och er utveckling från detta ögonblick framåt är perfekt för er. Släpp taget och känn det.

I och med att ni släpper taget fylls ni av rik glädje och extas, över att ni är allt ni kan vara, i ögonblicket. Då ni accepterar det, har ni gjort er i ordning för ert fortsatta resande mot er Fullkomliga Gudomliga Innersta Natur.

Vila nu inåt mot det. Känn att era hjärtceller utvidgar sig mot evigheten. Mjuka upp er syn på världen. Känn nu detta djupt i era hjärtan. Ni är Glädje, ni är Salighet. Ni är Nåd. Ni är Frihet. Ni är Kärlek. Frodas där nu, älskade.

Ta ett ögonblick och gör en utvärdering. Vad betydde det för er att dra er tillbaka från era förväntningar och strävanden? Öppnade det er inre syn för fler möjligheter? Bra. Utmärkt. Ni håller på att få tillgång till er sanna innersta natur ännu mer då ni accepterar den enorma omfattningen i detta, fullkomligheten i det, och helheten i det.

Det finns ingen brist av något slag. Det finns inget som ni behöver sträva efter. Ni är allt som är, allt som någonsin var, då ni lämnar snarorna i det som `skulle kunna bli´ och `borde bli´ och `aldrig blev´.

Ni strålar i er fullkomlighet, ni är graciösa i era varelser, inför alla i de Högre Sfärerna, som observerar er. Acceptera vidden i er potential i detta ögonblick i Nuet. Känn in i det. Vila in i det. Dra er tillbaka till stillheten, bort från all er strävan och era tvivel och rädslor, och anländ i detta ögonblick nu, som ett nyfött barn utan kopplingar till något som skulle kunna bli eller något som aldrig blev av. Ni är oskyldiga och rena i den frihet som det innebär att dra er tillbaka från all strävan. Dra er tillbaka in i er själva och där skall ni finna allt ni behöver, allt som ni är.

Då ni gör så, vaknar er uppfattningsförmåga till mer klarsynthet, och tillåter er att ta emot ert Sanna Själv som är fyllt av underverk och skapande precis som det är nu. Och det skall det vara för all framtid, så länge som ni stannar inuti er innersta natur, och inser att allting är perfekt och helt i sin skapelse.

Slå er ner och känn nu in i denna fullkomlighet. Tillåt den att dröja kvar i stillheten inom er. Känn dess storhet, känn dess ofantlighet. Vet att ni är fullkomliga och hela som ni är i detta ögonblick, ni tillåter mera ljus att lysa upp det som inte ännu har avslöjats, men som inte skall ses som en brist.

Då ni accepterar er Fullkomlighet i Ögonblicket som Är Nu tar ni steget mot Helhet. Då visar sig allt som måste komma upp till ytan för att allt skall bli fullständigt. Och detta är både en paradox och en sanning. För i er fullkomlighet kommer mera liv och förverkligande fram då ni rör er mot ert större livsöde och syfte.

Mina älskade, fundera nu på detta. Och vila i vissheten om att ni är ett perfekt prov inom Skaparens rike. Ingen kan någonsin ta det ifrån er. Ni är hela och fullständiga som ni är, inget saknas. Det som behövs är att er potential skall uppenbaras, och det gör den endast i en bördig jord i och med att ni accepterar att ni är av Gudomlig Fullkomlighet.

Namaste.

Jag ÄR Maria Magdalena, i och med Kärlek, alltid och för evigt.

Copyright 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...