Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 6 november 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
6 november 2023
Kanal Ann Dahlberg.
Jag är Maria Magdalena och jag kommer med Guds ljus i mina händer. Ett ljus som även lyser inom er, runt omkring er och överallt i hela universum. Nu flödar det ljuset över Jorden i takt med att själarna vaknar upp ur sin djupa sömn likt Törnrosa när hon blev kysst av sin prins.
Det är kärleksljuset som är prinsen, det väcker upp era hjärtan idag och en ny sol gryr vid horisonten. Den blir varmare och ljuset lyser starkare ju högre den stiger upp på himlen. Det är där ni är nu, kära vänner, kärleksljuset sveper nu över Jorden och fångar de hjärtan som är redo att följa med.
De vänder sina hjärtan till ljuset och bejakar kärleken i sitt liv. De försöker vara i det ljus och i det kärleksflöde som ger deras liv en större mening och som visar på att de små sakerna av kärlekshandlingar kan vara lika värdefulla som de stora.
Det viktiga är att vi försöker känna kärlek till allt vad vi gör och till allting som existerar runt omkring oss. Det börjar inom oss och sprider sig utåt, det är inom dig själv som allting startar. Det kan inte starta utanför dig, där kan det inte få något fäste utan flyger som ett frö för vinden.
Ja, kära bröder och systrar på Jorden, det är en speciell tid och det är en tid för för kontemplation och självrannsakan. Har du rensat tillräckligt i din garderob, så att du nu kan stiga in i det kärleksljus som omger dig?
Allting som inte har lösts upp och som fortfarande påverkar dina handlingar stiger nu upp till ytan för att ses och lösas upp. Gamla mönster ska släppas för att ge plats för mer ljus och kärlek i era hjärtan.
Det står skrivet i himlen att när människorna är redo att stiga in i kärlekens och ljusets rike, så kommer det att ske med Moder Jord, som nu stiger upp tillsammans med er, det kommer att ge återverkningar i hela er galax.
Allt påverkar allt på ett eller annat sätt. Alla rörelser vare sig de sker energimässigt eller i den fysiska verkligheten påverkar någonting annat i en viss riktning. Den kan vara högre eller lägre, snabbare eller långsammare beroende på om det är en lätt eller tung energi.
Det är en lättare energi som nu rör sig över Jorden och påverkar era själar och hjärtan, det är en snabbare och lättare energi. Det är därför många upplever att tiden går så fort, de hinner inte riktigt med. Solen hinner knappt gå upp förrän den går ned igen. Allt de planerat hinns inte med utan det skjuts till morgondagen …. och till nästa morgondag .. Sommaren hinner knappt börja innan den tar slut, hösten försvinner snart i vintermörkret.
Ja kära ni, sinnet blir lätt förvirrat i de kärleksenergier som har nått Jorden idag och ni som är känsliga och intuitiva kan uppfatta att världen är lite upp och ner. Det kan ta sin tid att anpassa sig till den lättare energin av ljus och kärlek och balansera den med den tunga energin som fortfarande finns i er värld idag.
Vi kan gå lite ut och in mellan lätt och tung energi, så det är viktigt att vara jordad och förankrad i Moder Jord, för att inte flyga för högt upp eller falla för lågt ner i de energier som omger oss idag. Det praktiska runt oss behöver fungera, samtidigt som vi håller vårt sinne öppet för de ljusa kärleksenergier som nu växer i våra hjärtan.
Ja kära bröder och systrar, det är ett stort och viktigt arbete som ni gör med er själva och det liv som ni lever i här och nu. Det lilla ni gör inom er själva påverkar hela det kollektiva fältet och därmed många människors medvetenhet. Ni kan se och känna uppvaknandet som sker över hela Jorden idag i ert hjärtas rum av ljus och kärlek.
Det stärker er känsla av samhörighet och ni vet att vägen nu ligger klar och beredd för det nya mål som Moder Jord och mänskligheten nu med all sin kraft strävar mot. Det är kärlekens rike som ni nu stiger in i och en del av er har redan korsat mållinjen och bereder nu vägen så att fler kan stiga in.
Ja kära vänner, det är en tid där tillvaron guppar lite upp och ned, det kan bli många vågdalar innan tillvaron känns lite lugnare och harmonin har infunnit sig. En lugn och kärleksfull tillvaro som inte störs eller påverkas av andra energier än den kärleksenergi som nu har fått fullt fäste inom dig själv.
Ni kan få det redan idag .. är ni redo .. följ ert hjärtas ledning och ni står snart i er egen kärleksenergi.
Jag älskar Er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *