Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 7 september 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg.

7 september 2023

Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag tacka mänskligheten, mina kära bröder och systrar för allt arbete som ni gör och redan har gjort på Jorden. Ert stora arbete med er själva och för att Jorden ska bli en bättre plats för er alla att leva på. Det görs stora under idag, kära människor och det sker genom er men också genom Jordens högre jag och som många av er redan tillhör.
Det är genom ert högre medvetande som ni har stor påverkan på att utvecklingen går framåt mot en högre nivå av kärlek och ljus. Det gör också att mer ljus kan strömma in över Jorden och kan manifesteras genom er och de portaler som nu finns öppnade lite överallt på Jorden. Ljus strömmar in över Jorden och det negativa och mörka flyr från ljuset. Det kan tillfälligt förmörka vissa områden men mister sin kraft där ljuset lyser med ett klarare och starkare ljus. Ett öppet hjärta som vibrerar av kärlek kan inte längre utsättas för det mörka eller det negativa eftersom rädsla och oro inte längre slår sig ned i ett sådant hjärta.
Det ser lugnt på allt som sker och följer sitt hjärtas intuition av att antingen agera eller låta allting ske och se vart det leder. Det finns alltid en lärdom i allt som sker. Det kan vara en lärdom för andra eller för dig själv. Det kan göra dig visare och tryggare i vem du är och vilken väg i livet det nu är meningen att du ska följa.
Var trygga, kära människor ni är alla omhändertagna i er Fader Guds energi och han kommer att föra er alla hem till slut. En del av er står redan högt upp på trappstegen och kommer snart att förenas i den högre kärlekens ljus. Andra ser ljuset och har medvetet börjat sin resa mot ljuset.
Det finns också de som leds mot ljuset genom de erfarenheter som de utsätts för på olika vis. De börjar se sig om efter andra alternativ i livet, de påverkas av andra människors ljus och det kollektiva fält som redan har fått mer ljus, kärlek och medkänsla av det högre medvetandet, som nu finns hos många människor runt om i världen.
Det sker en snabbare utveckling för dem som har tillräckligt med erfarenheter för att frigöra sig från gamla mönster och öppna upp sitt hjärta, så att själen kan träda fram. Det ger ett större uppvaknande på Jorden och stora förändringar kan inom kort tid ske för Jorden och mänskligheten, som då tar ett större kliv för att leva i en kärleksfullare värld, där människor kan förenas och ett större samarbete kan äga rum människor och länder emellan.
Ja, det är en speciell tid som ni lever i, kära bröder och systrar, en viktig tid för utveckling av er själva och Jorden. Det är och har varit en tuff tid av rensande från negativa mönster, som kan ha levt med er under lång tid, inte bara i det här livet utan även från föregående liv. De här mönstren kan sitta i ryggmärgen som ni brukar säga och en del sitter så djupt så ni märker dem inte ens.
De börjar dock synas när ljuset tränger allt djupare ner i ens inre skrymslen och motar bort allt det som hindrar ens utveckling till att leva genom sitt högre hjärtas kärlek och ljus. Det kan vara tröttande kära vänner, så vila så mycket som ni kan, försök att gå tillbaka till stillheten och kärleken till er själva och det kommer snart att lösas upp. Det gamla och negativa kan inte få näring i kärlekens ljus, utan att lösas upp och endast finnas kvar som ett neutralt minne fri från oro eller rädsla.
En erfarenhet som inte längre behöver användas i det liv som ni lever i nu. Man kan jämföra det med ett museum som vittnar om tider som har varit men som inte längre har någon funktion i ert nuvarande liv.
Ja, älskade systrar och bröder, ni har tagit stora kliv under det sista århundradet och stegen har blivit allt längre under de sista decennierna. Vi är så stolta och tacksamma för det arbete, mod och kraft som ni har visat, när ni har sökt ert hjärtas mening och den uppgift som ni någonstans visste att ni hade när ni gick ner på Jorden. En uppgift som ni alla har antagit och följt med hjälp av era skyddsänglar och guider. Ni ska veta att ni alla är så älskade och omhändertagna i er Faders ljus och kärlek som omger er alla.
Jag älskar er och jag är en del av er och ni är en del av mig.
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *