Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 8 juni 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
8 juni 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och jag vill idag omfamna er alla som finns på Jorden. Ni kämpar så mycket med er själva i det liv ni lever. Ni ska hinna med allt och se till så att allt fungerar i er dagliga tillvaro. Det kan vara svårt att hitta stillheten och ron inom er själva i den hektiska tillvaro som många av er lever i.
Här gäller det att hitta de små stunderna av fullständig närvaro i nuet, för att få förnyad kraft och energi. Allt slötittande på media och det slentrianmässiga lyssnandet som ni många gånger möts av tar mer energi än vad ni förstår, kära vänner. Det är när man lyssnar med hela sin kropp som ni är närvarande och ger mer energi både till den som ni lyssnar på men även till er själva.
Det är då ni befinner er i ert ”nu” och det kan vara viktigt att tänka på när ni umgås med varandra. Ni hjälper varandra att vara i er själva och mötet blir ofta djupare och mer tillfredsställande för båda parter. Ta med er det idag och låt nästa möte med en kollega, vän eller familjemedlem få er fullständiga uppmärksamhet.
Det stärker er samhörighet och respekten för varandras tankar och känslor ökar och ni får en större förståelse för de olika sätt som man kan se på saker och ting. Likväl kan kärnan i det som sägs vara lika i sitt ursprung.
Det är naturligtvis inte alltid så men det sker påfallande ofta, framförallt mellan människor som befinner sig på ungefär samma nivå. Det var lite om lyssnandets konst, kära vänner, det finns mycket mer att säga om det. Människor har skrivit böcker om detta fenomen, men även en liten ansträngning i att vara närvarande och lyssna på den som vill säga något ger bra resultat och positiv respons.
Nu vill jag prata lite om hur ni kan gå vidare med er själva i de energier som ni möter på Jorden idag. Det är inte lätt att manövrera sig själv i de många energier som många av er kan befinna sig i. Ljusa energier möter de mörka och de kan krocka lite här och var. Det är mycket som kommer upp från Jorden och inom er själva av både mörkt och ljust. I ena stunden kan du känna dig lugn och kärleksfull och du ser alla de möjligheter du har för att i nästa stund känna dig missmodig och tvivlande.
Det här kan variera dag för dag beroende på vilka energier som just nu påverkar dig och världen i övrigt. Det kan vara händelser som har utlösts både globalt och individuellt och då gäller det att fråga sig om det här kommer från mig eller från någon eller något annat. Är det inte något som kommer från dig, så släpp det och försök att vara i ditt eget hjärta, det är du lättast om du jorda dig och står stadigt med båda fötterna i marken.
Det är en strategi som ni alla kan behöva nu, ni är ett med Jorden och bär hennes egenskaper inom er. Ni stärker på det sättet varandra i den uppstigning som ni alla befinner er i.
Ni är ljuset och kärleken på Jorden, kära vänner, ni bär ljuset i ert hjärta och det är nu dags att låta det lysa med en starkare låga inom er. Vi ser kärleksljuset lysa inom er och det stärker er aura så att den lyser i klarare färger, som en regnbåge runt om er. Det är kärleksljuset och kärleken inom er själva som håller på att etableras på Jorden.
Det ljusa möter det mörka med en större kraft än tidigare och det är det som många av er känner av idag. Det arbete som ni just nu utför kan vara tröttande men det kommer att bära rikligt med frukt, så det räcker till alla och blir över. Tänk er en värld med kärlek, överflöd, harmoni och glädje, där ni alla är lika älskade och värdefulla, det är den världen som ni arbetar för nu.
Det är därför jag vill omfamna er alla och sända hopp och glädje i varenda själ som existerar på Jorden. Mitt hjärtas kärlek går till varenda rike som finns på Jorden idag vare sig det är ett människorike, djurrike eller ett växt och mineralrike.
Jag går med er nu, kära bröder och systrar och skickar er all min kärlek.
Jag älskar er,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *