Maria Magdalena via Lea Chapin, 4 december, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

4 december, 2017

Hälsningar, Mina Älskade, javisst, det är jag, Maria Magdalena. Min älskade Jeshua är också här. Vi vill säga till er, Kära Ni, att vibrationen av frid blir utsänd över ert jordiska plan med en så magnifik kraft att vi ber var och en av er att öppna upp era heliga hjärtan och börja förnimma denna vibration inom er fysiska kropp samt inom era mentala och emotionella kroppar. Tillåt därför vänligen min Älskade Jeshua att få framföra sina visdomsord i och med att vibrationen av frid nu strömmar in i ert heliga hjärta.

Kära Du, javisst är det jag, Jeshua. Jag kommer till dig vid denna tid för att få uttrycka min kärlek för var och en av er och min hängivelse för varenda själ. Det är av stor vikt, Kära Barn, att ni börjar öppna upp ert heliga hjärta, ert medkännande hjärta och ert kärleksfulla hjärta. Att öppna upp vägen för frid att få råda i era liv samt att ta in frid i ert hjärta så att allt som inte längre tjänar er av någon disharmonisk energi, börjar hela det som bekymrar er. Och idag, när jag stiger fram, såsom en Fridens Prins, ber jag därför var och en av er att öppna er farkost för den vibration och healing som är så behövd inte bara på denna planet, utan i alla aspekter av detta universum och denna galax och detta solsystem.

Så mycket energi släpps nu in på er planet och ni kanske kan börja förnimma det, förnimma det i ert hjärta, förnimma det i er själ, förnimma det inom er varelses essens. Därför ber jag er ta ett djupt andetag och börja andas in vibrationen av frid som nu sänds ut till etern, genom atmosfären, som om den vore likt partiklar av älvors stoft som nu svävar genom luften. Må friden förkroppsliga er essens på alla nivåer, må friden förkroppsliga er essens på alla nivåer, må friden förkroppsliga er essens. Och låt er själva förnimma denna kraftfulla frekvens av glädje inom ert hjärta, att ni åter en gång har anlänt till er själva, att ni har kommit fram till er själva åter en gång.

Andas in kärlekens essens och andas in essensen av frid och andas in essensen av stillhet. Andas in ljuset, kärleken och glädjen. Andas inom ljuset, kärleken och glädjen. Käraste Ni, förstå därför vid denna tid att ni har gått med på att komma till denna planet för att vara fredsmäklare och vägvisare för ljuset, samt att det är av yttersta vikt att ni kan hålla så mycket ljus och dra till er alla de energier som är för det högsta goda för er egen själ. Kan ni nu börja förnimma denna vibration av frid som framträder i varje cell, varenda fiber, varenda por i er varelse? Och likt en magnetisk frekvens återkastar ni och tar nu denna energi tillbaka ut från er farkost, genom ert aurafält, ut till universum. Kan ni börja känna er som en lysande stjärna, så klar och strålande, att er fridfulla essens är synlig och kan förnimmas och igenkännas av alla som kommer i er närhet och tar kontakt med er? Var vid denna tid medvetna om att denna vibration, vibrationen av frid, upprätthåller en kraftfull frekvens. Därför ber vi er att förkroppsliga denna och om ni kan, börja läsa eller lyssna på min lektion om frid i Kristus 12 Mästar-Läror som jag har tagit fram för er alla att få ta emot. Så, andas djupt in och börja förkroppsliga denna frekvens inte bara den här gången, under er ledighet och under denna säsong då ni firar min födelse, utan håll den kvar i er gestalt; den kommer att hålla er kroppsligt, mentalt och energimässigt starka. Andas in, andas in, andas in, det kommer att hålla er starka, fysiskt, mentalt, emotionellt samt energimässigt. Andas in detta, andas in detta, andas in detta.

Håll vibrationen i er självaste essens när ni utstrålar frekvensen av de underbara, innersta, strålande ljuspartiklar som nu öses in till ert system. Käraste Barn, friden är återigen er födslorätt, vänligen öppna upp ert heliga hjärta, ert medkännande hjärta och ta in friden och dessa diamantgnistrande partiklar i ert hjärta. Låt allt som inte tjänar er börja falla bort. Låt allting som inte tjänar er börja vika undan. Börja låta all energi som inte är av den högsta vibrationen helt enkelt vika undan. Föreställ er att partiklarna och diamant-ljusets frekvenser är fridens vibration och börjar smälta ner alla frekvenser som är disharmoniska inom er och börja på det sättet förnimma att fridens energi smälter alla energier som inte består av kärlek, som inte består av frid, som inte består av harmoni, som inte består av glädje. Börja släppa taget om dessa frekvenser inom ert system, släpp dem, släpp dem, släpp dem. Käraste Barn, var vid denna tid medvetna om ljuset, om att ni är underbara barn, och att ni ska stå i er skönhet, stå i er briljans, så i er storslagenhet och ni ska förnimma essensen av sanningen om vilka ni är.

Du är ett underbart, underbart, vackert Guds Barn och du ska gnistra och du ska lysa och det är dags att helt enkelt tro på och ha tillit till att du är en Gudomlig ande, ett Gudomligt barn av Gudsessensen. Kan du känna diamantpartiklarna av frid träda fram och ge healing och lysa upp i och med att du lyser, när du börjar gnistra som den underbara diamant som du är, som tar in kärlekens essens, tar in fridens essens, när du andas in essensen av stillhet och andas in essensen av glädje? Andas, mina Barn, andas. Andas in essensen av frid, andas in essensen av kärlek, andas in essensen av ljus. Kära Ni, därför ska ni låta er öppna upp den kammare inom ert hjärta som vi kallar ert heliga hjärta. Det finns i sanning något vi kallar en helig kammare inom ert hjärta, en plats inom ert eget hjärtchakra som innehåller nyckeln till lyckan. Kanske ni aldrig har hört tals om detta tidigare, men det finns en helig kammare inom ert hjärtchakra som håller nyckeln till lyckan.

Låt detta låsas upp, låt oss öppna dörren, låt oss hjälpa er att låsa upp hjärtchakrat som har varit låst på grund av rädsla, på grund av förlust, på grund av ensamhet, på grund av desperation. Därför ber jag er nu, Käraste Ni, att andas in detta, andas in öppningen och passagen till er gudomliga födslorätt till frid. Kan ni känna ert hjärtchakra öppnas och låsa upp hjärtchakrat som har varit stängt? Stängt, kanske på grund av all er emotionella smärta från denna livstid och alla andra livstider och dimensioner och frekvenser.

Kan ni låta ert hjärta öppna sig för frid och förnimma det heliga nådens hjärta öppna sig, så att ni blir en farkost, ni blir en skapar-gud, ni håller återigen essensen och närvaron av frid, Käraste Ni, likt lysande stjärnor är ni och ert ljus och er frekvens återkastas till världen. Detta behövs i så hög grad under era besvärliga tider på denna Jord. Vi önskar inte ge oss in i alla besvärligheter, men som ni känner dem, så finns det många som inte känner någon frid och världen är inte fridfull. Moder Jord ropar och ber er om hjälp, så vänligen låt er öppna upp ert hjärtchakra, öppna upp denna hemliga, heliga kammare som nu innehåller nyckeln till er lycka, för att ni ska kunna vara fridfulla, för att ni ska kunna vara balanserade, för att ni ska få befinna er i harmoni med er själva, att känna er väl till mods inom er egen hudkostym. Välkomna därför denna energi, känn denna energi och denna närvaro, av Guds Levande Ljus inom er varelse. Låt er själva känna denna energi och närvaro av Guds Levande Ljus inom er gestalt. Därför, Käraste Ni, ta ett djupt andetag och andas. Andas in vibrationen av frid. Jag ska stiga åt sidan och låta min moder nu tala och sedan återvänder jag.

Kära Du, det är jag, Moder Maria. Jag kommer till dig idag när jag står inför dig, och öppnar upp ditt Heliga Hjärta, ditt medkännande hjärta, ditt barmhärtiga hjärta med min ömhet. Vänligen låt min son hjälpa dig att öppna upp kammaren så att du ska få känna dig fridfull samt ha medkänsla för dig själv. Vi vet att denna livstid och alla livstider alltsedan din själs begynnelse inte alltid har varit så lätta. Men vi säger dig, vi säger Käraste Ni, till er alla, hur viktigt det är att ära er själva, att ha medkänsla för er själva, att tacka er själva. Var tacksamma för ert liv, var tacksamma för alla upplevelser och låt inte ert hjärta någonsin stängas på nytt. Så som min son har kommit för att visa för er och öppna upp den heliga vägen i det heliga hjärta som bor inom er. Vänligen låt er inte stängas igen, det är en ny begynnelse, det är en ny dag, det är en ny möjlighet för er alla. Det är idag dags att leva utifrån ett öppet och kärleksfullt hjärta, med kärlek för samtliga själar inklusive er själva, att ha medkänsla för er själva och allt liv, ha medkänsla för Moder Jord, ha medkänsla för alla som inte är i balans. Och som är förvirrade och inte lever utifrån sitt underbara nådiga hjärta. Vänligen be att de ska öppna upp sina egna hjärtchakran, precis som ni får denna gåva idag, den hemliga vägen i ert hjärta chakra, kammaren i ert hjärta som öppnas. Att leva utifrån hjärtats värme, att leva utifrån medkänsla, att leva utifrån förståelsen om att ni i sanning är gudomliga barn som tillhör Gud, tjänande och som blir tjänade i det levande ljuset och som är fria.

Var därför vid denna tid medvetna om hur viktigt det är att leva ert liv i det Gudomligas heliga energi, heliga nåd. Att leva ert liv i Gudomlig, helig energi, i en Gudomlig Helig Nåd. Andas därför in denna essens och denna frekvens, av vad vi kallar en förnyelse. Ni förnyar sanningens essens i er varelse. Ni förnyar er underbara ande, ni förnyar er själ, ni förnyar de aspekter som bor inom er, javisst, vi kallar dem aspekter, för ni har många aspekter, era essenser av ert själv. Så idag kommer vi för att ge er denna healing till era aspekter, till er essens av er själva, vilket innebär totaliteten i allt som ni någonsin har varit och allt som ni kommer att vara. Ni förstår, Käraste Ni, ni har haft flera livstider och många aspekter som inte har varit balanserade och befunnit sig i harmoni. Jag önskar inte förvirra er, men vad jag försöker säga är att allt som ni någonsin har varit, under era samtliga livstider och alla dimensioners tid och rum, innehåller aspekter och en essens-energi och vad jag idag talar om för er är att vi håller på att integrera dessa aspekter, dessa essens-själv, till balans, till harmoni, in till det heliga hjärtat.

Som om allt som ni någonsin har varit nu blir balanserat och harmoniserat, ni kommer att komma i balans med er själva, ni kan nu helt och hållet leva utifrån hjärtat, vilken underbar gåva det är som ni idag får ta emot. Allting som ni någonsin har varit blir nu integrerat till det heliga hjärtat av nåd och medkänsla. Ert hjärtas heliga kammare välkomnar er tillbaka hem, välkomnar er essens samt era samtliga aspekter. Ni är på väg hem till er själva, ni kommer hem till er själva, ni kommer hem till er själva. Kära Ni, därför säger jag, kan ni känna detta, kan ni förnimma detta, kan ni förnimma denna energi? Ni öppnar upp ert hjärtas kamrar, ni öppnar upp kamrarna inom ert hjärta. Ni integrerar denna energi till ert hjärtchakra. Nu, i och med att min son ingjuter energin av frid till er, till ert heliga hjärta, så finns det ingen energi i disharmoni som kan påverka er eller förorsaka er något obehag, såsom samtliga livstider som ni någonsin har levt nu återgår till en synkronisering av att vara i harmoni, vara i balans, vara i förening, ha återförenats till ert rena förbättrade tillstånd som är er underbara ande. Därför, Kära Ni, låt er själva upprätthålla denna energi och detta uppvaknande.

Vi ber att ni ska börja överväga och mycket allvarligt tänka över hur det ser ut att befinna er i ert perfekta tillstånd. Att vara balanserade och harmoniska samt att vara fridfulla. Idag ger vi er denna energi i gåva, nu är det upp till er att stå inom vibrationen, hur ser den ut för er? Hur beter ni er? Hur agerar ni? Hur bär ni er själva i världen? Vad innebär detta för er från och med denna stund? Hur kommer ni att förändra era vanor och era tankemönster? Käraste Ni, var nu medvetna om att ni idag har begåvats med denna underbara healing. Den kraftfulla vibrationen av frid som nu strömmar ut på Jorden kan bli emottagen inom er. Min son har begåvat er med denna underbara gåva, och samtliga galaktiska bröder och systrar samt den Store Skaparen överflödar denna planet och alla själar med frid. Alla som läser detta eller lyssnar till detta, eller upplever denna healing i denna stund, har ett val att leva i frid under sin resterande inkarnation och i all evighet. Käraste Barn, upprätthåll därför ert ljus så klart att det aldrig ifrågasätts ifall ni är ett fridens barn. Ja, Käraste Barn, likt min son som kallas Prinsen av Frid, så är ni alla hans barn. Ni alla är fredsmäklare och budbärare för hopp och förnyelse. Så nu, när ni accepterar detta inom ert hjärta, låt det komma fram till er essens, genom ert beteende, genom ert energifält, genom er aura, och dra till er allt i ert liv som är av frid, harmoniska relationer och harmoniska frekvenser som är av den högsta vibrationen av frid och kärlek. Kan ni nu, Käraste Barn, känna att ert heliga hjärta öppnar sig och ert barmhärtiga hjärta öppnar sig, att kamrarna i ert heliga hjärta öppnas?

Idag vibrerar elvans vibration, er månad november, till frekvensen av fred. Och ni förstår, Käraste Ni, vi kommer att komma samman igen under en ny 11, den 11 december, ytterligare en kraftfull portal och öppning för frid. Käraste Barn inse därför vid denna tid att i och med att ni öppnar ert hjärta till denna förening, så upprätthåller ni inom er en Gudomlig Förenings vibration. Ni är en fridens portal, ni är en portal för frid, ni är en fridens portal. Käraste Barn, idag ber vi er att upprätthålla denna frekvens så nära intill er, i essensen av er varelse, att ni kan känna den pulsera från ert hjärta. Kan ni känna den frid och den kärlek som nu öppnar sig och vibrerar utifrån ert Heliga Hjärta? Ha medkänsla för er själva, känn frid för er själva. Allt ni gör, varje beslut ni tar, ska vara av frid. Ni upprätthåller frekvensen av frid så starkt inom er essens att inget eller ingen kan skifta denna vibration från er. Detta är ett starkt uttalande, men ingen eller inget kan skifta denna vibration av frid från er. Ta er tiden, Käraste Ni, att överväga den kraft som detta påstående innehåller. Väljer ni att återta det och att förkroppsliga det och inte låta er själva bli påverkade av någon annans beteende? Kan ni välja att hålla kvar friden inom ert system, so oberoende av vad som händer runtomkring er, så väljer ni frid och kärlek framför ilska och våld och negativitet?

Käraste Ni, var därför just nu medvetna om att ni har alla svar inom den heliga kammaren i ert hjärta. Ni har alla svar på allt som bekymrar er. Svaren är enkla, Kära Ni, välj frid, välj frid, välj frid. Och ni ska få se att ert underbara hjärta är öppet. Vi kan se att ni får ta emot detta. Och vi är tacksamma, vi känner tacksamhet. Jag ska låta min son tala och jag tackar er för er tid, jag tackar er för er uppmärksamhet, jag tackar er för att ni låter mig hjälpa er med att öppna upp ert medkännande och heliga hjärta, så att ni ska få leva i sanningen om vilka ni i sanning är i egenskap av Guds Gudomliga Barn som lever i er rena gudomlighet och Guds kärleks underbara essens.

Kära Ni, javisst, det är jag, Kristus, Jesus, Lord Sananda. Jag är känd att ha många namn, men idag kommer jag till er som Prinsen av Frid. Och jag kommer till er med mitt öppna och medkännande och barmhärtiga hjärta. Jag står inför er, var och en av er och jag inger min energi till ert hjärta. Jag sänder er denna kraftfulla vibration av frid så att ert sinne ska bli fridfullt, era kroppar ska bli fridfulla, samtliga aspekter av era varelser ska bli fridfulla. Att ni kan vara i frid med er själva, så därför, Käraste Ni, är detta min gåva till er, det är min gåva till var och en av er på denna dag av firande, och eftersom Lea firar sin födelsedag så ger vi henne denna gåva och därför ger vi den även till er alla. Ni får alla denna kraftfulla gåva av frid och healing och hur viktigt det är att i sanning välkomna detta till er vibration, så när ni vandrar på det jordiska planet kommer ni aldrig att känna er ensamma och ni kommer att känna närvaron av den Levande Guden inom er, för ni kan känna denna förening med Enheten och med den Gudomliga Kärlek och Gudomliga Nåd som är er födslorätt och detta är er förbindelse med den Store Skaparen. Min Moder och jag har öppnat upp den heliga kammaren i ert heliga hjärta och när ni ser bilderna på oss med våra heliga hjärtan, vänligen kom ihåg den gåva som vi idag har gett er. Återigen är det ett val att leva i frid. Inget mer kämpande, ingen mer strävan, inga fler disharmoniska energier. Håll dessa frekvenser så tätt intill er och så nära er som ni möjligen kan och kom ihåg att vi älskar er och vi firar tillsammans med er under denna tid när högtiderna kommer, och under hela tiden under året och bortom, inte bara under den kommande helgperioden, utan vi fortsätter omge er och stötta er med en vibration av frid. Återigen, Käraste Barn, så strömmar den in över er planet i mycket snabb takt. Så mycket energi strömmar in på denna planet och ni, Käraste Ni, öppnar upp dammluckorna för andra att få bevittna och att känna och att förnimma och att bli dragna till er vibration.

Detta är en extremt betydelsefull tid och ni kanske inte helt och hållet förstår allt som det jordiska planet begåvas med, men var medvetna om att vi hjälper denna planet, för den är i stort behov av det. Ni kommer att få se så många människor förändras och öppna sina hjärtan för varandra i ett underbart tillstånd av Nåd, i egenskap av Guds Gudomliga Barn, såsom de har öppnat upp portalen för frid, till det heliga hjärtat, det barmhärtiga hjärtat, djupt inom sin kammare i sitt eget hjärtchakra. Kära Ni, ta därför emot vår gåva idag, vår moder och jag kommer att återkomma. Som alltid tackar vi er för er tid, vi tackar er för er uppmärksamhet, vi tackar er för er villighet att tjäna, och för att upprätthålla Guds Levande Ljus inom essensen av er varelse.

Nu Mina Barn, var medvetna om att min Moder och jag står tillsammans med er, och Maria står också tillsammans med er och vi vandrar med er och öppnar upp kammaren i ert hjärta tills ni helt och hållet förmår förnimma det inom er varelse. Men vi ber att ni ska överväga detta och förstå att det har blivit gjort och att allt ni behöver göra är att ta emot. Gå nu framåt med vår gåva och firandet för de energier av frid som ni och er planet och alla dess själar nu begåvas med. Gå framåt i egenskap av Guds Levande Ljus och låt er ande lysa och vara den förändring som ni vill se, det underbara ljus som så klart lyser över detta jordiska plan, för ni är stjärnor som lyser så klart för att vägleda andra. Ni öppnar upp vägen så att de ska kunna följa och känna energin av frid i sina egna liv och låta sig själva vila i Guds famn, bli tröstade av sina egna själar. Vi tackar er, och vi vet att var och en av er vid denna tid har öppnat ert hjärta och vi är så tacksamma. Gå i frid.

 

https://www.celestialconnections.biz

 

Mary Magdalene via Lea Chapin, December 4th, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...