Maria Magdalena via Ann Dahlberg, lördag 28 januari 2017

Maria Magdalena

lördag 28 januari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag är glad idag för allt som sker på Jorden. Det är många människor som har vaknat och börjat arbeta för det bästa för alla. Det är en stor mängd människor som står på uppvaknandets rand. Det kan bli den genombrytning som behövs för att vi alla ska ta ett stort steg framåt. Många är det som längtar efter fred och att få göra något gott för sina medmänniskor. Barnens utsatta situation har blivit en väckelse för många. Det är svårt att se och förstå det stora lidande som många barn utsätts för idag. Fler och fler vill få ett stopp för dessa vansinnigheter. De små är ju de vuxnas ansvar att ta hand om och beskydda. Skyddsinstinkten har vaknat hos både män och kvinnor. De vill att alla barn ska kunna få födas i en trygg och omhändertagande miljö. De vill arbeta för fred och ge barnen en möjlighet att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Det är barnen som bygger det nya samhället idag och då är det också viktigt att ta hand om dem på det bästa och kärleksfulla sättet som är möjligt med de resurser som vi har.

Barnen står mig nära så jag ville uppmärksamma deras situation. De är prisgivna åt de vuxnas godtycke och medkännande och kan inte agera för sig själva. Jag vill hedra alla de människor som arbetar för att förbättra barnens situation ute i världen idag. De gör ett fantastiskt jobb och jag hoppas att fler och fler anknyter till detta högst ärofyllda arbete. Allt ni gör för de minsta det gör ni också för mig. Jesus sade också: ”Låt barnen komma till mig, ty de hör himmelriket till”. Barnen växer med er och de barn som föds idag har himmelriket med sig. De ser, hör och förstår allt på ett annorlunda sätt. De kan ha kvar minnena från sitt tidigare liv i den högre dimensionen och deras förmåga att lyssna och se inåt. De kommer att bli en stor tillgång om ni låter dem växa upp i lugn och ro med kärleksfulla människor runt omkring sig.

Det är den här utmaningen ni står inför – att få fred på Jorden och att låta alla människor få leva i trygghet och harmoni med varandra. Första steget är taget, andra steget är på väg. Det är med spänd förväntan vi ser att det andra steget är på väg att tas. Det blir ett stort steg som kan förändra er värld på ett kraftfullt sätt. Det finns många som är beredda på detta steg och det finns många som inte är det. Huvudsaken är att den kritiska massan är nådd vilket kommer att ge de resultat som sedan länge är planerat. Det största och viktigaste är fred på Jorden. Det kommer att ge den andhämtning som behövs för att man ska kunna sätta in olika åtgärder för att alla ska få vad de behöver vad det gäller mat och tak över huvudet. Det ena kommer sedan att leda till det andra där olika projekt kommer att starta för att tjäna Jorden och människorna som bor på den, så att de ska kunna leva i frihet och överflöd. Alla varelser som finns på Jorden väntar nu andaktsfullt på detta – att kärlek och humanitet ska bli de nya ledorden på Jorden. Detta att allt älskas och respekteras bara för att de ”är”. De finns helt enkelt och det är det enda som betyder något, precis som ni finns. Ni är.. eller Jag är, därför är jag värdefull och detta gäller för alla.

Med dessa ord avslutar jag detta meddelande och jag önskar Er en tid av glädje och kärlek och ni ska veta att ni alla är mycket värdefulla och älskade.

Jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...