Maria Magdalena via Natalie Glasson, 27:e januari 2017

Maria Magdalena via Natalie Glasson, 27:e januari 2017

Förkroppsliga Ert Ultimata Förhållande med Skaparen

av Maria Magdalena

Kanaliserad genom Natalie Glasson 27:e januari 2017.

Original Källa: Sacred School of Omna

 

Jag, Maria Magdalena, kommer med enorm kärlek till er och hela mänskligheten. Kärlek är min roll, uppgift och gåva, som jag vill ge till mänskligheten, inspirerad av min anslutning och gudomliga relation med Skaparen. De Uppstigna Mästarna i de inre planen, är vår hjälp till mänskligheten och Jorden, inspirerad av våra egna förbindelser med, och erfarenheter från Skaparen. Allt vi är och gör, är inspirerat av vårt minne med att integrera våra själar med Skaparen. När jag frambringar min kärlek till er, lägger jag buketter av de vackraste blommorna, som skimrar och glittrar av ljus vid era fötter. Även om detta är en symbol för den kärlek jag delar med er, så är det också en portal eller genomgång för ljus, som uppmuntrar er att utforska min syntes med Skaparen, och er egen.

Många livstider har ni vandrat på Jorden, för att komma ihåg er sanna och eviga anslutning till Skaparen. Dessa resor har gett många insikter om begränsningarna hos mänskligheten, såväl som överflödet av Skaparens sanning. Vare sig ni inser det eller inte, så ser ni redan igenom illusionerna på Jorden, ni vet redan allt ni anser er behöva veta, och ni är redan allt ni behöver vara andligt. Nu är det dags att inse att resan fortsätter, men ni måste uppväckas till en ny fas av medvetenhet, en tid när ni inte längre söker, inte längre försöker prestera och ger bort er kraft. Ni är i en period av er uppstigning som ni har väntat länge på, en tid då allt som behövs är att ni känner igen er själva i er fulla skönhet och den lycksaliga natur som är er sanning, kraft och naturliga varande. Detta är en tid när ni tillåter er själva, att bli allt ni vill vara. Jag, Maria Magdalena, kan berätta för er, att ni är varelser bortom begränsningar, med hjärtan som har förmågan att älska totalt och evinnerligt, ni är själar som har full förståelse för allt det Skaparen är, liksom att kunna erkänna er själva, av att inte bara existera som varelser, personer eller ens former. Ni är ljus, kärlek och frid, men även detta är etiketter och former, som kan distrahera er bort från er sanning. När jag berättar för er om allt ni är, vill jag också säga att det bara är ni själva, som verkligen kan komma åt och förstå sanningen. Att på en gränslös skala upptäcka vad ni kan uppnå och uppleva när ni utforskar, erkänner och medvetet förkroppsligar er relation med Skaparen, er sanna och ultimata relation med Skaparen.

Varje del i er uppstigning leder er nu till att komma ihåg er ultimata relation med Skaparen. Ni tillåter er själva att förstå, känna och erkänna er sanning, vilket är syntesen med Skaparen, eftersom ni förstår och har utforskat allt som finns på jorden, särskilt mänsklighetens vanor. Många av er observerar vanorna hos dem runt omkring er och er själva, med en känsla av förtrogenhet. Ni kan även känna att ni kan förutsäga vad som kommer att ske i en människas liv, också från de mindre aktiviteter eller vanor de fortsätter med. Ni har studerat många människor, och ni har fått en expansiv och medkännande förståelse för de begränsningar, brister och lidande som mänskligheten hamnar i. Viktigast av allt är när ni har studerat och observerat er själva. Ni förstår vad ni behöver frigöra och vad ni behöver ta till er, för att ert andliga uppvaknande ska kunna kännas nytt i detta liv, eller ej. I sanning, allt på jorden är bekant för er, oavsett om ni är medvetna om det eller inte. Ni förstår att allt som får er att uppleva begränsningar, brist och lidande är ett mönster, en distraktion och en välbekant upplevelse, som hindrar er från att känna igen er sanning. Dessa erfarenheter håller er tillbaka från att komma ihåg allt ni är, vilken är er heliga och ultimata relation med Skaparen, medan ni drivs framåt och erbjuds verktyg för att komma åt djupare kunskap, som gör det möjligt att helt förstå mänskligheten. Er uppstigning anmodar er nu att inse, att ni redan känner igen mänsklighetens natur, och ni upplever redan en gudomlig relation med Skaparen, och båda behövs för att bli medvetna och vara kontinuerligt närvarande, i er fysiska verklighet på jorden.

Att förstå er relation med Skaparen, genom Maria Magdalena.

Genom att ta emot min energi, Maria Magdalenas, kommer ni att supporta er själva för att komma ihåg, er egen heliga relation, union och syntes med Skaparen.

”Maria Magdalena, kom fram och omge mig med din sanningsenliga, kärleksfulla energi. När jag andas in accepterar jag din närvaro med mig, jag vet att jag är redo, villig och kapabel att ansluta med mitt sanna själv, att komma ihåg min sanning och att bli fullt medveten om min syntes, sammansmältning och integration med Skaparen. Jag tillåter mig själv att komma åt min sanning nu. Genom att göra så, hjälper jag mig själv att få tillgång till den stora kunskap jag fått, genom att ha observerat mig själv och mänskligheten, genom många livstider. Mitt hjärtchakra och mitt högre hjärtchakra, är öppna kanaler för att ta tillbaka hela förståelsen och det förkroppsligande jag behöver, för att underlätta min uppstigning och självförverkligande nu. Maria Magdalena, jag vet att när jag är i kontakt med din energi, så har jag kontakt med, och förstår min egen sanning, med större djup, kunskap och tillit. Tack.’

Identifiera och utforska er relation med Skaparen

Att erkänna och uppleva den evinnerliga medkännande älskande naturen av er själ, som finns i ert hjärtchakra, i hela er varelse och även hos de runt omkring er, uppmuntrar er till att identifiera och utforska er relation med Skaparen. Era hjärtchakran vill nu expandera mer än ni kan föreställa er, men minnena från begränsningar, brist och lidande som finns inom ert hjärta, vill komma upp till ytan genom era hjärtchakran, så att sanningen som finns där kan accepteras fullt ut av er. Minnen av begränsningar, brist, lidande och rädsla, känns ofta igen av av er som varelser, eller skapar smärta, förtvivlan och ångest. Detta kan ha varit så vid något tillfälle, men ni har behållit dessa minnen i era hjärtchakran av en mycket speciell anledning. Varje minne är en nyckel, som gör det möjligt att låsa upp, och komma ihåg er medkännande observation och undersökning av er själva, och andra. Varje minne ger viktig information för att till fullo förstå vanorna på jorden och hennes mänsklighet, och att se igenom illusioner och förstå de mönster som finns. Mönstren verkar komma från negativa upplevelser eller situationer, men de innehåller visdom som tillåter er att acceptera er styrka, och att komma ihåg er eviga förening med Skaparen. För närvarande är det som om ni har accepterat ett perspektiv som uppmuntrar er till att känna igen en illusion, hellre än sanningen. När ni tillåter er själva att se bortom mönstren av begränsningar, brist och lidande, som förekommer i ert och andras liv, tillåter ni er själva att få ett nytt perspektiv. Det nya perspektivet, är det ultimata perspektivet, vill jag påstå. Ni har väntat på att återförenas med detta perspektiv genom många livstider; det är er uppfattning om er själva, eftersom er expansiva form är i fullkomlig förening med Skaparen.

Låt ert hjärta vara lika kärleksfullt som det vill vara, tillåt minnen från smärta, lidande, rädsla och begränsningar, att komma fram och erkänna sanningen och den gudomlig visdom, de uppmärksammar er om. Syntesen av dessa två erfarenheter, kommer att förbereda er för att utforska och komma ihåg er gudomliga relation med Skaparen.

Begrunda er relation med Skaparen

 Ta er tid att utforska och begrunda er relation med Skaparen. Jag, Maria Magdalena, vill dela med mig av några angelägenheter, som ni kan använda som punkter vid utforskning och själviakttagelse under en meditation.

Vad är Skaparen?

Vad jag känner eller tänker om min anslutning med Skaparen?

Vad känner, upplever eller tror jag, att Skaparens förbindelse med mig är eller verkar?

Har jag verkligen förtjänat att ha en relation med Skaparen?

Vad upplever, känner eller erkänner jag, när jag fokuserar på min syntes/sammansmältning med Skaparen? Alternativt, när jag upprepar affirmationen, ”jag är syntetiserad som Skaparen.”

Det finns inga rätta eller felaktiga svar på dessa frågor; de är helt enkelt portaler för utforskning, för att uppmuntra er att få tillgång till det som begränsar er, och den expansiva sanningen om er själva som Skapare.

Meditation för att öka er medvetenhet om er relation med Skaparen

Tillåta er själva att bjuda in Skaparen under er meditation, för att omsluta er helt i den renaste Skaparfrekvensen av ljus, som finns tillgängligt för er nu.

När ni känner att Skaparen omfamna er, erkänn inom er att ni är ledstjärnor för ljuset, som är så djupt och vackert, för detta är också Skaparen.

Låt ledstjärnan av ljus inom er sammansmälta med omfamningen av ljuset från Skaparen som omger er. Observera energin, ljuset, visdomen eller vetskapen som formas i denna grundläggande syntes.

Föreställ, känn eller erkänn, att det inom er varelse och genom ledstjärnan av ljus inom er, finns en högre, renare närvaro av Skaparen. Tillåt er att sammansmälta er energi och ert ljus, med denna aspekt av Skaparen. Observera vad som händer, eftersom detta gör att ni kan känna igen egenskaper, känslor, förnimmelser men också ord eller visdomar, som uttrycker och förklarar er relation med Skaparen.

Jag, Maria Magdalena, är här för att hjälpa er att förverkliga er relation med Skaparen, som är en viktig aspekt i uppstigningen nu.

Vi är en för evigt,

Maria Magdalena

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Read More from Mary Magdalene

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...