Saul via John Smallman, 24 januari 2017

Saul via John Smallman

24 januari 2017

Släpp alla tvivel och JUBLA!

Som ni så många gånger blivit tillsagda av så många i de andliga sfärerna: ”Det finns ingen separation, det finns bara den Enda”. Nu har era vetenskapsmän funnit det vara sant, och att allt är oskiljbart sammanbundet med allt annat som de kan mäta. De har fortfarande svårt med konceptet att det kan finns ”saker”, ”material”, ”medvetande” i det observerbara universum som existerar men som de inte är medvetna om genom sina 5 sinnen och som därför inte kan mätas med deras instrument. Och många av dem tror fortfarande på att bara tanken på att det skulle finnas ett sjätte sinne är en kemisk avvikelse i hjärnan!

Det finns några som har rört sig framåt bortom detta allvarligt begränsande koncept och accepterar att Verkligheten är mycket, mycket större än de någonsin kunnat tänka sig. De bästa och klipskaste är kloka, ödmjuka och öppna för nya koncept som de vanliga vetenskapsmännen vägrar att erkänna, för att inte tala om undersöka. Emellertid har många framsteg gjorts under de sista 3-4 seklerna eftersom vetenskapen vägrat acceptera religiösa dogmer. Nu har de ersatt dessa med sina egna vetenskapliga dogmer, även om dessa nu aktivt börjat nedmonteras.

Då mänsklighetens andliga uppvaknande fortsätter sitt avancemang blir fler och fler av er öppna för Kärlek och det enorma fält av kunskap som det innehåller. De skador ni åsamkat planeten, och som förefaller oreparerbara kan, och kommer att, enkelt lösas när sinnena öppnas för Kärlek och sedan låter deras individuella fält av kunskap acceptera och fritt undersöka nya koncept i stället för att vägra erkänna att sådana till synes konstiga idéer kan ha något värde för vidare undersökning.

Ni har allt ni behöver för att hela er själva och planeten ni skadat så svårt. Ni är Kärlek. Det finns bara Kärlek. Som människor har ni valt att leva i begränsning och rädsla. Det mänskliga tillståndet är illusoriskt, det vill säga, det är tillfälligt. Verkligheten, Kärlek, Gud, är evig, oföränderlig, djupt kreativ och ytterst och ovillkorligt accepterande av alla livsformer – och det finns många– många fler än ni kan föreställa er.

Era science-fiction böcker och filmer ger er bara den konceptuella möjligheten att det kan finnas en myriad livsformer som inte är lika de ni är medvetna om på jorden. Att detta koncept nu är accepterat är bra, för det har förberett er för ert oundvikliga möte med raser från andra håll i universum, även om det då antytts er att de kan vara ett hot mot er existens. Det är de inte. Alla som besöker er på Jorden kommer i Kärlek. Kom ihåg att det bara finns Kärlek.

Så låt de koncept science-fiction försett er med hjälpa er att öppna era sinnen till insikten att ni, mänskligheten, förstås inte är de enda intelligenta varelserna i universum/multiversum, och öppna sedan era sinnen och hjärtan för kärleksfull interaktion med andra sådana. Ni är inte ensamma, skapelsen är överflöd och full av liv. Illusionen ni konstruerade för eoner sedan skapades för att begränsa er medvetenhet, er intelligens och er beredvillighet att se att det bara var en illusion. Det är nu dags att vakna upp och träffa era närmaste galaktiska grannar och uppleva deras Kärlek till er.

Det finns inget att frukta från era bröder och systrar som bebor olika delar av universum. De har alltid känt till er för de valde inte en sådan intensiv känsla av begränsning och separation för att uppleva livet bortförda från Källan. De vet att de är oskiljbara från Källan men väljer ändå att uppleva ett liv i begränsad separation för att få de lektioner de valt och, medvetna om människorna och den smärta och det lidande det illusoriska tillståndet som de valt ger dem, är djupt engagerade i att hjälpa er att vakna upp. Er välmåga är viktig för dem för de har inte glömt och kan inte glömma att Kärlek är den enda verkligheten. De är medvetna om att de är Kärlek och vill bara hjälpa er att åter inse att ni också är det. Kärlek omfamnar alltid sig själv.

Kärlek försöker väcka upp alla delar av sig själv som förefaller vara sovande eller omedvetna. Mänskligheten är en av dessa delar, och är uppvaknande. Många av er har blivit medvetna om att stora förändringar är pågående, när 2016 gick över i 2017, förändringar av enorm vikt för mänskligheten och planeten Jorden, förändringar som totalt kommer att förändra sättet på hur ni relaterar till varandra och till Jorden, Gaia självt. Detta är ingen tillfällighet, det har planerats i eoner, i vetskap om att det tar eoner, och det planerade ögonblicket är nu här.

Ni håller på att vakna upp. Alla ni som läser detta och alla de andra vackra kanaliserade meddelandena som är ute för alla att läsas, är medvetna om att någonting betydelsefullt sker. Tvivla inte på den känslan av medvetenhet, bli inte distraherade av nyheterna i mediastormen i etern dag och natt, mänskligheten håller på att vakna upp, PRECIS NU! Er intuitiva känsla att detta händer är den enda meningsfulla känslan ni upplever i dessa tidiga dagar av 2017.

Gå dagligen inom, ofta under dagen om ni har möjlighet, och återanslut till det fält av gudomlig Kärlek som brinner starkt inom er alla, och VET att Guds Kärlek till er är ytterst oemotståndlig och att ni inte längre kan blockera eller gömma er för den. Den finns där för er, kärleksfullt omfamnande er i varje ögonblick, för den är ni. Så tillåt er själva att känna den, släpp sedan alla era tvivel, och JUBLA!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul Audio Blog for Tuesday January 24th

 

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

You may also like...