Maria Magdalena via Aurora Juliana Ariel, 8 december 2017

Maria Magdalena via Aurora Juliana Ariel, 8 december 2017

 

Ett meddelande från Mary Magdalena den 8 december 2017 av Aurora Juliana Ariel

Under de kommande Heliga Dagarna kommer vi att leda er in i Kristus Ljuset. Aktivera era hjärtcentra och de gudomliga koderna inom ert DNA. Vi hjälper er att minnas. Då ni mer och mer tränger in i vem ni är, så faller inte så mycket av vem ni är bort. Detta är en tid då ni totalt förändras. Ert DNA förändras, så ni kommer i resonans med de Gudomliga Frekvenserna och allt lyfts in i Ljusets Gyllene Tidsålder. När ni kommer in i ert Gudomliga hittills sällsynta sinnestillstånd … upptäcker ni att livet ni en gång levde var begränsat jämfört med den härliga varelse ni nu har blivit. När ni fullt ut erkänner ert LJUS, er Majestätiska skepnad och ert Älskvärda sätt, finner ni att den mänskliga programmeringen inte längre kan påverka er. Vad andra säger om er spelar inte längre någon roll. Ni känner er själv och står stabilt i er egen Sanning.

I Templet som vi tjänstgjorde i var Självkännedom en Alkemisk Nyckel. Detta är nu en förlorad konstart, eftersom mänsklighetens själar klamrar sig fast vid falska identiteter och väver falska historier om sig själv. Vem på Jorden står i sin egen Sanning och vet absolut vem de själva är?

Vi, Kristus Ljusets Prästinnor, som tjänstgjorde i det antika templet i Egypten, försökte föra in vårt ljus i denna mörka era. Jesus var en av dem som initierade templet. Han var en Hög Präst med fullt utvecklad förmåga, ändå en av många i vårt samhälle, som tjänstgjorde i LJUSET. Han pekades ut och en historia vävdes om hans och vår historia för att skapa en religion baserad på falsk rädsla, en av vår tids största tragedier. Men nu är sanningen uppenbarad. De som trånade efter prästinnornas kraft och försökte ta den ifrån dem med avsikt att själva kunna utöva makten i kulisserna måste nu officiellt visas upp i dagsljuset. För det är dags!

Tidpunkten är kommen för den Feminina Andens sanning att lysa vägen för hela mänskligheten. Guida mänskligheten tillbaka till dess Autentiska Själv. Leda den till Sanningens Källa, som finns inom var och en.

När Kristus Ljuset är aktiverat i er, kanske ni kommer ihåg vad som verkligen ägde rum i dessa antika tider. De tragedier som blev följden, när de Mörka tog kontrollen över världens religioner och gjorde dem till en dominerande doktrin, som fängslade själarna i en falsk verklighet.

Vi har kommit för att dels kapa bojorna, som hållit era själar fångna och dels frigöra Kristus Ljuset, som har varit ett latent frö i mänsklighetens psyke. Ett psyke som har väntat på den här tiden för att aktiveras och få näring … så att massuppstigningen kan äga rum i all sin härlighet.

Vi kommer att leda er in i de Heliga Mysterierna, som vi höll så kära … vi befrämjade vårt samhälle med de principer vi levde efter. Nu för vi över dem till era Jordiska erfarenheter, så att ni ska veta att det Heliga Livet är tillgängligt för er, även mitt uppe i denna stressade värld. Ni kan göra er uppstigning i äran av er Gudomliga Själ och vandra på Jorden som en Fri Guds varelse.

Vi hjälper er nu att ta ett steg in i den större verkligheten. Efterhand som vårt budskap med sina aktiveringar, förklaringar och helande fortsätter, kommer ännu mer ljus att frigöras för er, för era nära och kära samt för hela mänskligheten.

 

Du gillar kanske också...