Maria Magdalena via Beatrice Madsen, 8 mars, 2020

Maria Magdalena  via Beatrice Madsen  20200308

Lyssna på visheten; Ni ska älska er nästa såsom er själva. 

Detta begrepp kräver vishet, kärlek och omfamning. Det kan lätt misstolkas och brukas fel. Det har många fler fascetter än man kan ana.

Någon tolkar det som att man ska bara älska den andra och förstår inte att denne också behöver älska sig själv medelst dennes skuggsidor. En annan älskar sig själv och försöker älska den andra men klarar inte av att älska dennes skuggsida för den kanske påminner om något ur det förflutna.

Detta begrepp kan tyckas enkelt men ingalunda är det enkelt. Detta kanske är det svåraste som överhuvudtaget finns, älskade ni. Ni behöver möta alla, precis alla era skuggsidor. Älska din nästa såsom dig själv. Älska den som valt en annan sexualtitet än du själv representerar, den som valt en annan religion, har en annan hudfärg osv. 

Jag , Maria Magdalena, som kommer tillbaka som just den jag är i mitt feminina väsen, i min sanna kvinnlighet så vurmar jag så oändligt för det viktigaste; RELATIONEN. Vi kommer aldrig ifrån det relationella. Ni har en relation till allt, inte minst till er själva. Ni har en relation till planeten och dess omgivning. Det finns krafter som inte vill se er relationella. De arbetar för fullt för att ni ska tycka det är skönt att slippa arbeta och känna relationen till er nästa. Ni opererar er så ni inte kan läsa varandras sinnesstämningar, för anletsdragen blir helt släta. Ni kan kommunicera endast via en liten ask och missar då helheten i relationen. Kära du, se igenom. Låt dig välja det rätta och fall inte för trycket från ytligheten. Stå för att just du är du, hur du än ser ut, utan förskönande filter. Använd tekniken till att hjälpa, inte stjälpa.

Det är i relationen som ni kan rädda planeten med allt vad det innebär. I relationen med varandra. När det handlar om att älska varandra så behöver ni kunna flyga mellan det personliga och opersonliga. Ni har i sanning en tendens att ofta bli för personliga.Det är i sig inget fel med det, men i och med att ni är såpass personliga så väver ni in trådar och nystan i varandra och kan ha svårt att hitta ut. Från ett andligt perspektiv kan det se ut som ett nät av nystan i de mest mångskiftande färger och har ni mycket konflikter med varandra är färgerna mörka och dova. 

Jag ber er lyta blicken när ni har det svårt och i stunden vara en smula opersonliga. Då får ni en klarare syn och det innebär inte att ni försakar era känslor. Ni kan leva ut dem hur mycket ni vill, men behöver inte alltid ta ut dem på varandra. Ni behöver vara subjektiva och samtidigt objektiva, gå in och ut ur dessa fält med en smidighet och skicklighet så småningom. 

Den nya tidens energi kommer att innebära en mer objektiv syn på varandra och förmågan att se sig själv på ett annat sätt en den gamla tankens relationsmönster.

Ni badar i mänsklighetens hav tillsammans och ni klarar er inte utan varandra. Det finns inte ett jag utan ett du och ni är på väg att lära er att älska er nästa såsom er själv. 

Du gillar kanske också...