Maria Magdalena via Linda Dillon, 19 augusti, 2017

Maria Magdalena

via Linda Dillon

19 augusti, 2017

”Modern har anförtrott er med Fullbordandet av sin Dröm”

Under dagens konferens-samtal har Magdalena gett oss många koncept och insikter att begrunda … Vad väljer ni att omfamna först?

Hälsningar, jag är Maria Magdalena. Jag är Magdalena, ert hjärtas syster och er själs syster. Välkomna, klara änglar av varje färg och varje stråle, varje uppdrag, varje syfte, varje fröjd. Det är min ära, mitt nöje, min glädje att idag få vara tillsammans med er, att få komma i den mest stillsamma och den starkaste nåd, som kvinna, som det Gudomliga Feminina, som Jeshuas älskade halva.

Jag kommer till er, inte … och aldrig någonsin förresten … som en avlägsen gudomlighet eller mästare; jag kommer till er som syster, som dotter, som allierad, som vän, som en som har vandrat på denna underbara planet och som har fått känna av prövningarna och svårigheterna, glädjeämnena och extasen av att få befinna sig i en fysisk kropp, av att få genomgå utmaningen och privilegiet av att vara i en kropp.

Modern har ofta talat till er, många har talat till er, om hur Modern har bett om frivilliga att komma till denna planet under denna mirakulösa tid av skiftande, av förändring, av uppstigande. Och hur ni har sagt: ”Ja, Moder, naturligtvis ska jag åka och jag ska tjäna”. Allt det stämmer naturligtvis. Men överlägg detta för ett ögonblick tillsammans med mig – dröm, och dröm tillsammans med Modern och känn och dröm vilken ära det är … inte prövningen, inte slitet … utan äran, den yttersta äran som det faktiskt är, den är att Modern har valt er, att utav ett oräkneligt antal själar, av ett oräkneligt antal upplysta varelser, så har Hon sagt ’ja’ till er såsom Hon har sagt ’ja’ till mig.

Överväg detta … att Hon har anförtrott er – en del av min hjärt-cirkel – att Hon har sagt till er: ’Ja, jag litar på er, jag känner er, jag ärar er, jag känner till er kraft, er uthållighet, er glädje, att ni kan bege er iväg och bli uppfyllandet av Min Dröm.’ Hon sade inte till er: ’Åk iväg och jobba igenom era problem.’ Åh, jag förnekar inte att det förekommer problem, men det är inte vad Hon har sagt. Hon har anförtrott uppfyllandet av Sitt löfte gällande Sin Plan till er just nu på planeten … inte i någon avlägsen framtid utan just nu. Och ni är vägvisarna och det har ni varit i åratal, i årtionden.

Käraste Hjärtan, detta är ingen börda; detta är något som många har kämpat för. Det är varför vi har en sådan massiv befolkningsmängd på underbara Gaia just nu. Ni har fått äran att göra detta. Det är som att få bära den Olympiska Facklan, ja och den Violetta Flamman och den Blå Flamman och den Gyllene Flamman, alla på samma gång.

Jag vet, för jag har vandrat som kvinna, som syster, jag vet att ni har tvivel, javisst, att ni har era innersta frågor, javisst, att ni har svårigheter som tidvis känns enorma och att ni känner att de drar ner er. Men ni skulle inte ha gett ert tillstånd, inte vid detta vägskäl, att befinna er här, ifall ni inte hade varit inte bara starka, utan så tydliga och inbäddade med sanningen av Moderns Dröm och vision, att den genljuder, den vibrerar, den surrar inom varje cell i er kropp. Och har inte det varit en resa? Och återstår inte den bästa delen av resan, för att ännu dyka upp? Javisst!

Modern har åtskilliga gånger berättat för er om hur ni bär Hennes DNA – det är hur ni kan förstå allt … att ni består av Henne, av Hennes andetag, Hennes Blå Innersta Väsen. Hon har förberett vägen och Hon har talat om för er hur vart och ett av era chakran är portaler och när ni öppnar er och rensar ut och strålar, inte bara det underbara klara ljus som ni är; förmedlare, den mittersta strängen ner till Gaias kärna, hur ni strålar, men vart och ett av era chakran är även portaler som strålar framåt och bakåt, på sidorna. Ni är en satellit i er själva, så uppmärksamma detta och omfamna det.

På grund av det arbete som var och en av er har utfört, kan vi vandra igenom dessa portaler, vi öppnar dem ytterligare … in och ut ur sina former … inledningen och fullbordandet av Moderns Tsunami. Vi vandrar bland er. Min älskade Jeshua har sagt till er: ’Kom och vandra tillsammans med mig.’ Nåväl, jag säger samma sak: ’Kom och vandra med mig, kom och flyg tillsammans med mig, kom och öppna upp de sista portalerna, inte bara för Ljusstäderna, utan för era Hjärtan, för Den Nya Jorden, för kärleken … för det är allt som finns, det är allt som det någonsin har funnits. Allting annat är blott distraktioner.’

Nej, jag ber er inte glömma bort att äta eller att ignorera era trädgårdar, i synnerhet era blomland. Men vad är det som ni myllar ner i jorden om inte kärlek? Vad är det som ni andas i luften om inte kärlek? Hur är det när ni skriver orden om kärlek med St. Germaines Violetta Flamma? Ni håller på att förändra planeten och ännu viktigare: ni har förändrat planeten.

Så, ni stiger fram som inte bara portalerna, utan stewarderna av det nya … vilket är det urgamla, ursprungliga, och framtiden – det är allting. Tveka inte, underbara änglar av ljus, att införliva inte bara all denna energi som blir sänd till hela planeten. Utan gör anspråk på era födslorätter, gör anspråk på er kunskap, att återta er fria vilja, återta er Gudomliga Auktoritet. Detta är den nya begynnelsen och den sker nu och jag finns med er, i min kropp, när vi reser på denna planet.

Gå med min kärlek och gå i frid. Gå i firande! Farväl!

 

Channeled by Linda Dillon
© 2017 Council of Love, Inc.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...