Maria Magdalena via Beatrice Madsen, September 14th, 2020

 

Maria Magdalena via Beatrice Madsen 200914

Den stora epidemin har många, många ansikten. Lika många ansikten som skäl och vi ser hur ni prövar olika gestaltningar för att förstå det som påverkar så till den milda grad.

Det kan tyckas märkligt när jag säger det att det är inte lätt att tala om den ens från detta perspektiv. Ni får många vinklingar från diverse kanaler liksom ert jordliga plan och det finns lika många sanningar som svar. Ni har ett sätt att uttrycka er; ni lever livet framlänges men förstår det baklänges. Så kommer det att förhålla sig med det ni kallar pandemin. Det är i bakljuset ni kommer förstå hur allt hänger samman. Jag kan säga så mycket som att den är inte enbart ond eller enbart god. Detta kan vara svårt för många att acceptera. Men att acceptera ytterligheterna och polernas förening, att inte svänga till den ena sidan utan att omfatta den andra, det är en av förutsättningarna för att gå upp i frekvens, eller till det benämnda 5D.

Ni övermannades av detta lilla mikroskopiska virus i en tid då ni tycktes ha kontroll på så mycket. Storslagna scenerier, och befästningar, murar och möjiga bomber, gränser och skydd, hade inte möjlighet, eller har inte förmågan att skydda sig från det mikroskopiska besvär som tar fäste än här och än där.

Pengar i överflöd skulle köpa er skydd , men detta lilla korn i etern tränger igenom varje försök till skydd. I driften på jakt efter pengar och skydd höll så många på att förlora förmågan för vad det innebär att inte ha möjlighet till storslagenhet på den materiella arenan. Detta lilla chip har väckt många slumrande själar till vad som är väsentligt på planeten. Det går inte att köpa sig en borg för alla pengar i världen, eller att skydda sig med skjutvapen för fienden och förstöraren kan gestalta som man minst kan ana, som en mikroförstörare på det mest intelligenta vis. Ingen kommer undan, fattig eller rik, ljus eller mörk. Det som enar och som är det enda verkliga skyddet mot detta förstörelsefrö är att inte vara rädd, att gå med rak rygg och låta immunförsvaret gå stärkt av ditt eget jag och ditt ljus och din kropp som är ditt jordiska tempel.

Låt fröet bryta ner egon och kejsare utan kläder, för till det är den bra och en väckare. I mötet med ödeläggaren är alla lika och ingen mer värd en någon annan, men låt er inte tillåta ideer om att fröet är större än ni och att ni int får vara tillsammans. Arbeta på att låta erat sanna jag lysa igenom alla murar och försvar och låt kärleken segra i vilken form den än har, då har förstörelsefröet ingen chans att överleva. Den biter sig fast i rädslan och i skräckens energi kan den växa och bli större och starkare. Detta är det enda vapen som finns men det är mer effektivt än något annat.

Stå stadig i dig själv på den stora stormens hav. Du har ingenting att frukta och du är egentligen inte din kropp, du lånar detta tempel för din själ ett tag. Du en evig varelse som inte går att förstöra, med vare sig stora eller små medel. Varken mikroskopiska virus eller gigantiska atombomber kan stoppa den sanna människan. De som vill må försöka men det är redan försent. Hon är väckt och hon är på väg att förstå vem hon är. Det är hennes starkaste vapen. Och hon är mäktig att skåda.

Maria Magdalena

You may also like...