Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 1 oktober, 2019

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 1 oktober, 2019

 

Jag är här idag för att ge världen all min kärlek. Jag har alltid älskat Jorden, älskat dess generositet, dess väldiga natur, och alla varelser som lever och livnär sig på den. Jag har alltid ömmat för djuren och de fattiga och svaga i samhället. Det har också ofta varit min uppgift här på Jorden att vara behjälplig inom dessa områden. Det kan ha varit på ett litet plan men ibland också på ett större plan.

Hur som helst, så vaknar nu fler människor ,och har fått upp ögonen för vad som egentligen händer på vår Jord idag. Resurser börjar att sättas för att bevara Jordens mångfald, men också för de fattigaste människorna i världen. Det kan aldrig bli bra på något ställe om det finns obalanser någon annanstans. Balansen behöver återställas på Jorden och det inrymmer er alla som nu har sin tillvaro här. Människan behöver få tillbaka sin balans där hon står stadigt med fötterna i Jorden med en klar blick upp mot skyn.

Låt energin från Jorden omge er tillsammans med himlens energi. Låt dessa energier fylla ert hjärta och känn friden och stillheten där, om det så bara är för ett ögonblick. Det är i dessa ögonblick som ni kan finna er klarhet. Det är i dessa klara ögonblick som ni kan göra de bästa besluten för er själva eller andra som berörs av ert beslut. Era beslut är mycket viktiga nu, kära barn, viktiga för er själva och den Jord ni vandrar på. Ni kan antingen fördröja eller öka takten i den transformation som ni nu befinner er i på Jorden.

Det är önskvärt att ni befinner er i ert sanna jag, när ni väljer vilken väg ni ska gå. Ni kan möta många önskningar och många hinder och det är då ni behöver ha ert inre fokus. Det är genom att stilla sig en eller flera gånger om dagen, som ni ökar möjligheten att välja den rätta vägen för er själva. Det är genom er beslutsamhet och den tilltro till den väg ni har valt, som i sin tur kan påverka andra att mer noggrant välja sin väg. På det viset driver ni fram utvecklingen på Jorden i den riktning som Jorden och mänskligheten redan har valt. Jag ser att det är mycket som händer nu på Jorden och det är vi är så glada och tacksamma för, och vi klappar händerna för varje framsteg som ni gör vare sig det är på det individuella planet eller i den stora helhet som ni tillhör.

Solen fortsätter att lysa på er, kära barn, och dess strålar kommer med både energi och värme. Var glada och tacksamma för solens arbete, den arbetar för er, och för er befrielse från mörkret, in i en värld av ljus och kärlek. Solen är er bundsförvant tillika med de övriga element som hör till Jorden. Vistas gärna en stund varje dag i naturen och tona in på alla element som omger er. De kanske har något att säga er, de är också en del av er.

Kära vänner, det är en tumultartad tid som råder på Jorden eftersom nya energier nu söker balansera upp det som har fallit i obalans. Det är därför viktigt att ni finner er egen balans inom er och står stadigt på Jorden. Det är på det sättet som ni ödmjukt tjänar Jorden och er själva.

Tillkalla vilka änglar och guider ni vill, ni får den hjälp ni behöver för att balansera upp ert liv.

Jag är Maria Magdalena och jag älskar Er så mycket!

You may also like...