Maria Magdalena via Eli Galla, 27 mars 2019

Maria Magdalena via Eli Galla

27 mars 2019

Kära Bröder och systrar,

Det är återigen ett nöje att vara här, i denna tid av mycket höga vibrationer på er Älskade Planet, med oss kommande samman och kännande den Kärlek som vi är, och Ljuset som vi är, hjärta mot hjärta. Därför att ja, ni går genom era utmaningar och nu kommer saker till sin spets för många av er. Och ni känner mycket mer stöd än ni någonsin känt i denna Täthet av Dualitet, som ni kontinuerligt möter varje dag, då ni resonerar er fram till hur ni ska kunna överleva och skapa en verklighet som känns bra för er, och som hedrar er Ande.

Så det blir en mycket fascinerande resa, skulle vi säga, för hela tiden i dessa höga vibrationer som nu strömmar in känner ni kanske olika tankar som kommer upp, och saker som ni möjligtvis inte tänkt på tidigare, som fungerar som en lösning i Nu-Ögonblicket för att höja nivån på er vibration, så att ni kan ta steg för att skapa den verklighet som låter er göra det med Lätthet och Behag, på det sätt som ni visualiserar och önskar.

Så det kan vara en enorm Gåva att föra in dessa höga vibrationer och, ja, att använda er fantasi på ett mycket kreativt sätt när ni möter dessa nya tankar och känslor av Glädje som ni kanske inte mött på denna nivå och till denna grad tidigare. För ja, vibrationerna hos dessa fotonenergier som besöker er planet just nu, producerar många effekter som inte varit tillgängliga för er på denna intensitetsnivå, någonsin, skulle vi säga, tidigare.

Därför att medvetandenivån, genom allt ni tillsammans har uthärdat, i dessa, som vi skulle säga, dessa sista 13 000 år av tester av dualitet, vi skulle kalla det en Livscykel i Dualitet, därför att alla dessa livstider har kopplats samman. Och ni har varit på detta uppdrag för att lära er Livslektioner i avsikt att påskynda er andliga utveckling.

Det har varit ett underbart fenomen för oss alla på skeppen att betrakta, och se er gå genom alla de olika stegen i danserna för att höja nivån på er vibration. Vi kallar det danser, för de innehåller så många rörelser, och många gånger tjänar det er bäst att bara tillåta er själva andas, att känna in ert Hjärtcenter och släppa taget. Sedan finns det en sådan känsla av Lätthet och Behag då svaren blir uppenbara för er, och ni är i flödet av er egen Dynamiska Energi och bara andas in i Hjärtcentret, och släpper intensiteten i dessa känslor. Vi vet att de kan vara mycket, mycket befriande och ge er nya insikter i hur er Uppstigningsprocess går framåt.

Så vi skulle säga att ni alla är i processen att föra alltihop hem, som fullbordan av ert Uppdrag. Och ja, vi är på samma Uppdrag. Vi känner dessa energier som ni gör, vi är bara inte på den täthetsnivån, för vi är i ljuskroppar på skeppen.

Åh, ja, Älskade, vi ber er ta detta till ert hjärta, i vetskap om vilket fantastiskt arbete ni alla gjort, och hur mycket vi älskar er är inte möjligt att uttrycka i ord.

Vi älskar er så väldigt mycket. Vi tackar er för deltagande i detta Älskade Meddelande ikväll.

Namaste och god natt.

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...