Maria Magdalena via Fran Zepeda, 4 juli

Maria Magdalena: Juveler i ert Uppvaknande.

Meddelande och Meditation.

Kanal: Fran Zepeda

4 juli, 2015

Hej kära ni. Uppvaknandet till den vida skönheten inombords och alla era utsökta gåvor är endast ett steg bort. När ni brer ut era Kärleksvingar och blir Gudomligt inkarnerade av Kärlek, blir detta en katalysator för djupa inre uppvakningar. Bortom rädslorna och begränsningarna som ni belyser och rensar ut öppnar sig en vacker vy, en underbar utvidgning, en djup källa av skönhet inom er.

Det är där som ni finner ert Sanna Gudomliga Jag. Det är där som ni kan dröja kvar, det är där som ni kan ta er boning. Det är där som ni kommer att finna allt som ni har väntat på och letat efter.

Kära Ni, nu är det dags för ett djupare uppvaknande till skönheten i ert Gudomliga Jag. Den finns där inom er, inuti ert Hjärta.

Gå nu dit tillsammans med mig så skall vi utforska allt som finns där, som tidigare var bakom stängda dörrar, dörrarna till er betingning under så många eoner av att ha varit fångna i matrisen av livet i Tvåfald. Nu öppnar sig dörrarna på vid gavel. Vad skall ni göra med det som ni hittar bakom dem? Så öppna de dörrarna nu, tillsammans med mig, på vid gavel, inom ert hjärta och ta er en titt på de ofattbara möjligheterna i ert nya liv. Föreställ er nu att inom ert hjärterum, som ni har låtit expandera och öppnas för oändligheten, befinner ni er i mitten av en vidsträckt cirkel som innehåller juveler och kristaller och ädelstenar med oerhörd klarhet och färg och var och en utsökt och unik till sin form. Välj nu en tillsammans med mig och spara resten till en annan gång, när ni i oändlighet använder denna meditation/resa med varje unik sten i er cirkel, närhelst ni ser det lämpligt och när ni alltmer ökar antal, kvalitet och oändliga möjligheter.

Nu har ni valt en sten från den visträckta cirkeln av ädelstenar framför och runtomkring er. Tillåt er nu att gå in i dess energi och känn den omge er, uppsluka er, ta plats i er, förändra er. Se er själv som den, inuti den, den inuti er, med oändliga möjligheter att skapa med och att skapa ur den…

Fråga stenen vilken gåva/förmåga den representerar, en gåva som ni nu är redo att upptäcka och ta emot och använda till er egen hjälp och för att tjäna andra. Eftersom ni nu är redo att låta den uppenbara sig själv för er, så finns det inga gränser för hur mycket ni kommer att få ta emot av dess egenskaper och sammansättning, syfte och form.

Hur känns den? Hur ser den ut? Hur låter den? Vilken form antar den? Vilket syfte har den? Hur kan ni använda den föra att sprida ut mer skönhet till er värld, till alla? Låt den dansa och sjunga och tala till er och lär känna den. Ni har nu öppnat er upp för den och har visat er avsikt att upptäcka och välkomna denna nya gåva/förmåga.

Formen och sättet på vilket denna nya information ges kommer att bero på att ni är öppna att ta emot den i den tid och den takt som är den högsta och bästa för er och för att kunna tjäna alla. Nu när ni har öppnat och tagit emot den, låt den då materialiseras i den form och i den tid som är den högsta och bästa för er och för alla och var helt och hållet öppen för den.

Känn förändringen och transformationen i er när ni öppnar upp till denna nya gåva. Den har alltid funnits där. Ni är nu redo att ta emot och uppvisa den som en följd av ert senaste skifte i vibration och klarhet. Lek med den. Skapa med den. Utforska den. Gå samman med den. Utvidga er med den. Var den. Bli den. Gå sedan vidare under dagen ur det perspektivet, den verkligheten. Ni har nyss expanderat och öppnats upp för en ny aspekt av er själv. Se när hela er värld och ert perspektiv förändras och skiftar när ni tar till er och lever i/med denna nya gåva/förmåga. Det är en alltsedan länge efterlängtad del av er som uppdagas framför er när ni välkomnar den att bli synlig för er och få ta plats er verklighet.

Vad fina ni är! Denna nya gåva/förmåga har förändrat er till att uppdaga ännu en facett av er strålande Gudomlighet. Tillåt er själva att vänja er vid denna nya utvidgning och vet att ni kan utveckla den som ni vill, för ni är skapare. Öppna er upp för alla möjligheter. På det sätt som jag har visat er, kan ni öppna er upp till alla era facetter som är en del av er, en efter en, när ni är redo. Ni har så mycket som väntar på er, kära ni. Möjligheterna i era upplevelser är oändliga, när ni öppnar dörrarna i er Själ på vid gavel, till er Gudomlighet. Där kommer ni att finna Skaparens Kärlek som ni är en viktig del av. Många, många öppningar är möjliga med bara avsikten att skapa med Gudomlig Kärlek som grund, Med Kärlek som utgångspunkt, ur Kärlekens innersta natur som bor och som ständigt utvidgar sig inom ert Hjärta.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...