Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 1 maj 2021

 

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 1 maj 2021

 

Jag är Maria Magdalena och jag har kommit idag för att inge hopp och kärlek i alla människors hjärtan. Det är en svår tid som ni har gått igenom och än är det inte slut för många av er. Jag vill att ni ska förstå att bortom denna mörka tid så strålar ett stort ljus. Det är detta ljussken som nu försöker bestråla er Jord så att mörkret kan synliggöras och lösas upp. Det går bara att öppna upp lite i sänder då era kroppar bara kan ta emot det starka vibrerandet ljuset i små stänk. Det här kan förstås variera beroende på hur mycket mörker ni har absorberat och löst upp inom er själva, hur mycket ljus som ni redan har vågat släppa in. Det är inte lätt att öppna upp för ens eget mörker. Vi har alla gjort saker som vi helst skulle vilja glömma bort, och har då gömt dem djupt inne i något skrymsle där de är svåra att komma åt. Det är nu meningen att vi med medkänsla och kärlek ska släppa allt det som vi helst inte vill se och förstå att de har varit lärdomar för oss i vår egen utveckling till att bli en medkännande och kärleksfull människa. Den medkänsla och kärlek som du känner idag har vuxit fram genom alla dina tidigare erfarenheter, och där ingår både det negativa och det positiva. Det är genom kontrasterna av mörker och ljus som du förstår och lär dig vad det är som livet vill att du sa ta in och bearbeta inom dig själv. Du utvecklas gradvis till en medkännande och kärleksfull människa, tills du inget ont kan göra din nästa oberoende vem denna nästa är. Livet har sina vågdalar, ibland går de upp och ibland går de ner. Den nedåtgående vågdalen börjar nu närma sig en uppåtgående våg och snart finns det möjlighet för mänskligheten att få vila ut ett tag.

Ni är mitt hopp, min kärlek och jag breder ut mina armar runt er så att ni inte ska förtröttas. Den vandring som ni nu utför har många gjort individuellt, men nu krävs det något helt annat av mänskligheten, eftersom det nu är som ett kollektiv ni rör er framåt. Det är inte längre vi mot dem utan det är ni tillsammans som ska ta steget in i en ljusare framtid. I stället för att exkludera behöver ni nu inkludera så mycket som det bara är möjligt. Ni behöver sända ljus och kärlek till alla världens hörn. Möta alla med värme och kärlek i era hjärtan utan att ifrågasätta deras status i förhållande till er egen. Det är en stor utmaning ni står inför mina kära bröder och systrar och vi står redo att hjälpa er vid minsta bön från er sida. Den största hjälpen finner ni i ert hjärta. Det är i ditt eget helande som den största styrkan finns. Det är inom dig som du växer i sannhet, ärlighet och tillit, och det är där du förstår, att det du gör är en bit av det stora pusslet, som nu läggs på Jorden i form av ett nytt mönster. Den äldre har tjänat ut sin funktion och en ny står snart redo att ta dess plats. Det är det arbetet som ni alla just nu utför på Jorden.

V är med er i varje steg som ni tar. Vi viskar i era hjärtan och vi ger er ledtrådar för den väg som det nu är meningen att mänskligheten ska vandra.Det gamla har tjänat ut sin roll, en ny ljus och kärleksfull tillvaro börjar kika in genom en dörr som nu släpper in mer ljus till människorna och Jorden som helhet. Det ljuset ska ni nu absorbera in i era hjärtan och låta det sprida sig runt i er omvärld. Det är ni som förändrar den verklighet som ni lever i. Med försynens hjälp tar ni nu nya steg in i ljuset. Ett ljus som växer för varje människa som accepterar och följer sitt hjärta.

Ni har all vår kärlek med er och vi står alltid vid er sida.

Jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...